Fra bydreng til landmand.

Fra BYDRENG
til
LANDMAND


Af Kristian Nielsen


Overskriften er indledningen til en beret-ning om en bydreng, der får hele sit virke i landbruget.
Jeg er taget på besøg hos Edel og Arne Korsholm i Mejeriparken i Snejbjerg for at blive indviet i Arnes ikke helt ”almindelige” livsforløb.
Arne beretter:
Jeg er født den 3. november 1933 i Ve-stergade 83 (overfor Vestergades Skole) i Herning som søn af en købmand og en lærerinde.
Dengang var der 5 købmandsforretninger i Vestergade.
Jeg gik i Vestergades Skole i 7 år med skolegang ugens 6 hverdage. Min skole-gang var under krigen, og dele af skolen var beslaglagt af besættelsesmagten.
Det gik nogenlunde gnidningsløst, men der var dog episoder med tyskerne, som dengang en elev kom til at vælte en grup-pe geværer, der var opstillet i ring. Da kom den øverstbefalende op i det røde felt.
Om skolegangen beretter Arne, at bibelhi-storie og danmarkshistorie havde hans store interesse. De andre fag interesserede ham ikke bortset fra skæg og ballade (bydreng).
De lussinger, jeg har raget til mig, har været velfortjente.
Min interesse for landbruget blev vakt i mine drengeår. Vi havde på grund af mors lærerindejob altid ung pige i huset. En af dem tog mig med på sommerferie i hen-des barndomshjem i Karstoft. Der var ik-ke noget bedre end en ridetur på hesteryg ned til engen. Det nød jeg rigtig meget og landbruget tiltalte mig.
Den 1. april 1948 efter at jeg var konfir-meret, startede jeg i min første plads hos Tage Thalund i Lind til en løn på kr. 100,- pr. måned.
Derefter havde jeg et efterskoleophold på Vejstrup Efterskole. Her fik jeg rettet lidt op på min noget forsømte skolegang.
Tilbage til min første plads igen.
I mine ungdomsår kom jeg meget på Her-ning Højskolehjem i Herning Ungdoms- og Foredragsforening. Her blev der om vinteren afholdt foredrag hver uge med forskellige foredragsholdere overværet af 150 – 200 mennesker, ligesom der var ju-le- og andre arrangementer med op til 600 deltagere. Det husker jeg med glæde til-bage på.
Jeg havde forskellige pladser i årenes løb, og i vinteren 55 - 56 var jeg på landbrugs-skole på Lægaard Landbrugsskole ved Holstebro.
Et julebesøg hos Jens Chr. Overgaard pirrede lidt til mig med ønsket om at få mit eget. For som Jens Chr. sagde: ”Du kan få mit tøj, så kan du gøre arbejdet i morgen.”
Den 1. september 1958 overtog jeg naboejen-dommen til J.C. Der var et jordtilliggende på 27 td. Land, 8 køer, 2 heste og 2 grisesøer. Pris kr. 128.000,- hvoraf jeg selv havde kr. 20.000,-.
Alenemand.
For som Arne siger: Jeg var meget sent udvik-let med hensyn til at omgås piger. Til sin mor sagde Arne, at han skam havde hushjælp, hvortil hun svarede: ”Hun er ikke særlig ren-lig.”
Der kom ny nabo 15 dage efter overtagelsen (Magne Thomsen).
I 1960 fik jeg traktor, og mange af maskinerne havde jeg sammen med Magne. Et fællesskab, som vi begge høstede store fordele af.
I 1961 var jeg med på Ungdomsforeningens sommerudflugt til Ebeltoft. På den tur traf jeg Edel.
Under den første dans fortalte hun, at hun kom fra Lyhne og studerede til børnehavepæ-dagog. Under anden dans foreslog Arne, om de ikke selv skulle lægge børnene til.
De blev gift i januar 1962.
De har fået 3 børn, 2 drenge og en pige. Edel kom med lidt penge og de blev brugt til en fælles bil sammen med Magne.
Helt usædvanligt, men det med delebiler er på vej frem igen.
Højskoletanken var i højsædet, og Arne er ked af, at han aldrig opnåede at komme på højsko-le.
Edel og Arne udvidede langvejs bedriften. De overtog Magnes gård med besætning og in-ventar i 1968. Overtog i 1972 Ll. Krogstrup. Byggede ny løsdriftsstald.
Flyttede i 1980 til Ll. Krogstrup, solgte går-den i Albæk i 1985.
Solgte køerne i 1991 dengang mælkekvoterne eksisterede og var penge værd.
Købte sommerhus i 1995.


I 1996 byttede de med Morten Bækgaard går-
den ud med hans hus på Toustrupvej i Snejbjerg.
De kunne se tilbage på et landmandsliv, hvor de gennem alle årene havde drevet går-dene som familiebrug, kun med medhjælp i forbindelse med udvidelser og nybyggeri.
Jeg har aldrig været ked af landbruget. Jeg har ikke været blandt de dygtigste, men jeg har aldrig gjort brug af eksperter. Vi har haft dygtige konsulenter på hver deres felt. Kun i skattespørgsmål har jeg gjort brug af deres bistand.
Mit motto: De passer deres og jeg er prakti-keren, der passer mit. Vi har absolut haft et tilfredsstillende liv.
Da køerne var solgt, begyndte Edel og Arne at tage på charterferie – busture for det meste.
De har besøgt mange steder i Europa og en enkelt afstikker til Israel.
Dilettant er et andet fritidsjob Arne har dyrket og Arne fremhæver i rosende vendinger foreningsarbejdet som værende af stor betydning. Mange mennesker gør et kæmpearbejde.
Vi kender Arne for hans gode humør og al-tid skarp i replikken. Han er meget drille-syg, og vil meget gerne have svar på tiltale.
En gang bydreng - altid bydreng.
Arne er bekymret for Trump - perioden og hvordan det skal gå.
Men vi nyder livet som pensionister (har 55 års bryllupsdag sidst på måneden), har et godt helbred og vi har stor fornøjelse af vo-re børn og børnebørn, som alle bor her på egnen.
Den tid, der bliver tilovers, når alt andet er klaret, bliver brugt på boglæsning slutter Arne af.


Tak til Edel og Arne for en dejlig og givtig formiddag i deres dejlige lejlighed .

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.04 | 10:56

uenig!

...
29.04 | 10:55

det er ok

...
15.09 | 13:58

Vil I skrive at Mads Bille kommer til Højskoleeftermiddag d. 21.9. Og fortæller om sit liv med musik, og der kan max være 45 deltagere.

...
04.07 | 10:57

Jeg er ikke umiddelbart i besiddelse af viden, der kan bekræfte spørgsmålet.

...
Du kan lide denne side