- et lidet stykke inventar

Den stolte fregat i Snejbjerg Kirke

Kirkeskibet -
et lidet stykke
inventar

Af Frede M. Andersen

E n tilfældig dag sad jeg i Snejbjergs nyrestaurerede kirke for - i lighed med mange andre - at opleve "alt det nye". Og mens rummets ro ligesom omsluttede én, vandrede blikket fra det nylagte klinkegulv og de nymalede blå bænke til det nye alterparti og videre hen over loftet med de klassiske lysekroner, indtil øjnene standsede ved et gammelkendt, men ikke særligt omtalt stykke kirkeinventar – kirkeskibet!.....

Det hang der støt og roligt på den vanlige plads nederst i kirken. Et tremasters fuldskib med grønmalet bundskrog og hvid-sortmalede skibssider, med bovspryd og master i fuld rigning og med kanonerne pegende ud af de åbne luger til såvel bagbord som styrbord! I det hele taget en behjertet, kampklar model af fregatten "Jylland".

Hvornår eller hvordan så netop dette skib i bogstavelig forstand er "havnet" i vores kirke langt fra sit rette element, gives der tilsynela-dende intet svar på, for hverken skibsbygger eller tilblivelse er os bekendt. Vi kan blot konstatere, at vores skib kun er en ud af ca. 30 "Jyllands-modeller" i danske kirker og blandt dem endda ikke noget særligt. Hvorfor så netop Fregatten "Jylland" har været så populær som kirkeskib, kan vi kun gisne om. Men eftersom dette skib i danskernes bevidsthed kom til at fremstå som det eneste sejrrige minde fra krigen i 1864, så finder man måske både en begrundelse for valg og tidspunkt i det.

"Hvorfor hænger der dog skibsmodeller i danske kirker?"

Det spørgsmål har mange kirkegængere og turister stillet i tidens løb.
Døbefont, alter og prædikestol har jo hver deres funktion, men kirkeskibet? Hvad med det?...
Vi ved, at der hænger ca. 1300 skibsmodeller i de danske kirker. Mange har hængt der i århundreder og har i tidens løb opnået en status på grund af den symbolik, man tillægger dem. Det nok ældste danske kirkeskib hænger således i Ho Kirke og skønnes at være fra ca. 1610, medens det ældst daterede findes i Randers og menes at være fra 1632. Men kirkeskibe finder vi over hele landet - fra store orlovsskibe med fuld kanonbestykning over stolte sejlskibe til mere ydmyge kuttere og småskibe, og man kan endda have flere skibe i samme kirke! Fanø er her specielt stærkt repræsenteret med 14 kirkeskibe i Sønder Ho og 9 kirkeskibe i Nordby.

Skibsmodeller i kirker kendes faktisk også fra alle europæiske lande med tilknytning til havet, men ingen steder er kirkeskibenes flåde så stor som i Danmark, og ingen andre steder findes de "midt i fastlandet" som f. eks. i Snejbjerg! Det er kun i Danmark, det er en udbredt tradition at udsmykke kirken med en skibsmodel.

I lang tid var det en udbredt opfattelse, at kirkeskibene var skænket som såkaldte "Votivgaver" , d.v.s. gaver, der blev skænket, fordi man havde afgivet et løfte til Gud om, at man ville give gaven, hvis man overlevede en truende situation, eller i taknemmelighed over, at man havde overlevet f. eks. et forlis. Den opfattelse er man gået fra alene af den grund, at votiv-gaver faldt bort med reformationen i 1536 og de fleste af vore kirkeskibe er blevet skænket eller ophængt efter den tid. Faktisk kender vi kun et votiv-skib herhjemme, nemlig en kutter (i Helligåndskirken i Hvide Sande), der er blevet bygget og skænket af en sømand i nyere tid.

Det er nok mere nærliggende at antage, at kirkeskibene er ophængt som udtryk for taknemmelighed, til minde om personer eller i anledning af særlige begivenheder.

Men hertil kommer så, at menigheder, grupperinger og enkeltpersoner altid har givet gaver, der alene havde til formål at udsmykke kirken. Og medens adelige og rige borgere bekostede epitafier, altertavler og anden stor kirkeudsmykning i pagt med deres stand, så har sø- og menigmand magtet at lave og skænke en skibsmodel for således at gøre opmærksom på deres tilstedeværelse og deres forhold til kirken, både religiøst og profant.

Og de store skibe var jo i datiden det mægtigste og kostbareste man havde, og med dem kunne man sprænge hidtidige grænser, tid og rum.

Endelig har danske søfolk givetvis også set votiv-skibe i kirkerne i de katolske lande og tænkt at "sådan nogen flotte nogen skal vi da osse have i vores kirke", og sådanne tanker kan meget vel ligge bag mange såkaldte kirkelige "Standsgaver".

Men hertil kommer så, at der altid har været en tæt forbindelse dels mellem ordene "kirke" og "skib", og dels mellem ordene "tro" og "skib".

Da man i det 11. århundrede rejste de første kirker herhjemme, betegnede man menighedens kirkerum som "kirkens skib". De lærde har så senere diskuteret, om der er sket en forbytning af de dengang anvendte græske ord "navs" og "naós", hvor det første betyder "skib" og det an-det "tempel"!

Men hvorom alting er, så har kirkerummet herhjemme altid været "skibet", og hvad er så mere nærliggende end at markere det med et skib! Hertil kommer så, at man fra kristendommens første tid opfattede kirken som Skt. Peters Skib, hvor "Biskoppen var styrmanden, præsterne var mandskabet og menigheden passagererne" og senere også med varianten "Livets Skib", hvor "Vor Herre var kaptajnen, Jesus Kristus var styrmanden og de troende var lasten", altså et billede af kristenlivet som en sejlads "snart i storm og snart i stille", hvor alle engang i døden ville sejle ind i den himmelske havn.

Hvilken tolkning, der vægter mest, står op til den enkelte at afgøre. Kirkeskibets symbolik er en dansk tradition. Oprindeligt en gammel katolsk skik, der af uransagelige veje fik en rig blomstring i Dan-mark i det 19. - 20. århundrede og altså fortsat består – til manges og ikke mindst turisternes store undren...

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

25.03 | 19:38

kan du lave en nærmere analyse af novellen "hejren", har lidt svært ved at forstå handlingen, tak på forhånd

...
28.01 | 08:42

Hej jeg har en crosser stående, som ikke bliver brugt mere. Sælger I sådan een, da vi vil gerne af med den

...
27.10 | 09:51

Rosenlundcentret er i Sydgaden, Snejbjerg
mvh Søren Brogaard

...
26.10 | 21:34

Hvor ligger det i herning

...
Du kan lide denne side