Frivilligtur

Frivilligtur 2018

Frivilligtur den 31. maj 2018


På en dejlig varm sommerdag var vi 48,
som drog af sted på årets frivilligtur i bus.
Ingen af os vidste, hvor turen gik hen. På
Snejbjerg Hovedgade fortalte Sally om
dagens program. Første stop var et besøg
på herregården Nørre Vosborg.
Som sædvanlig var der fællessang i bussen
under hele turen. Første sang var på
melodien om Lundeborg, men Jørn Vestergaard
har lavet en dejlig tekst om dagligdagen
på Rosenlundcentret. Helt sikkert
en sang, som vil blive populær på
sæsonens forskellige musik- og fællessangarrangementer.
Melodi: Lundeborghymnen
Er du trist og har du sorg i sinde,
så tag med mig ned til Rosenlund.
Her kan man lidt selskab altid finde,
bruge tiden godt i hver en stund.
Man kan dyrke sport eller spille kort,
mærke man er til gennem sang og spil.
Lige meget, hvad du har i sinde,
bedst det er der her på Rosenlund.
Hvis du gerne nye ting vil lære,
er du kommet til det rette sted.
Der er plads til mere i din pære,
hyggen får du tilmed gratis med.
Du kan slibe sten, lave stoleben,
male maleri, strikke oveni.
Og hvor er der dejlig atmosfære?
Ja, det er der her på Rosenlund.
Man kan også nøjes med at hygge,
det vil ingen sige noget til.
Man skal ikke la’ sig overskygge
af de andre, som nog’t andet vil.
Keglebillard, det er soleklart,
hvorfor spille golf, når der findes krolf.
Man kan lære eget øl at brygge,
alt det kan man her på Rosenlund.
Selv om vi er nogle pensionister,
er der stadig meget krudt i os.
Vi skal ikke være pessimister,
vi kan stadig nå at gi’den los.
Der kan spilles bob, nyd en kaffekop,
forskning i sin slægt, er den mon perfekt?
Der kan skrives alenlange lister
af det, som man kan på Rosenlund.
Da vi kom til Nørre Vosborg, blev vi
modtaget af Ruth Rasmussen, som skulle
være vores guide.
Vi samledes i borggården, som er karakteristisk
ved, at have forskellige stenbelægninger
inddelt i firkanter. Fæstebønderne
havde hver en firkant, hvor de skulle
aflevere deres tiende. Herremanden
kunne så fra trappen kontrollere om alle
bønder var til stede og havde afleveret deres
bidrag.

Årets frivilligtur
Oprindeligt var herregården placeret længere
mod vest og havde da navnet Nørre
Osborg, men i Vestjylland ved vi alle, at
man bruger ordet wos i stedet for os.
Da den nuværende herregård blev bygget
i 1300- tallet blev navnet ændret til Nørre
Vosborg.
Hovedbygningerne består af flere fløje,
som er blevet bygget af de forskellige ejere.
På rundvisningen blev vi også præsenteret
for, hvorledes indgangen i fløjen fra
1838-39 er indrettet med 2 trapper til 1.
sal. Trappen til venstre er kun lavet for et
syns skyld. Til gengæld opfandt Tang en
god måde at bruge det hule rum under
denne trappe.
Parret havde soveværelse på den modsatte
side af muren, og i soveværelset er der
en dør ind til det hule rum under trappen.
Hver morgen skulle stuepigerne fylde et
kar med varmt vand. Karet var placeret
øverst i hulrummet, og om morgenen
kunne Tang så stå op af sengen og gå ind
i det hule rum, og trække det varme vand
ned over sig. Det må være forløberen for
vor tids brusere.
Der var tilknyttet et lille kapel til herregården,
som blev anvendt til gudstjeneste
i de få tilfælde, der var kongeligt besøg.
Da besøgene var sjældne, blev kapellet på
et tidspunkt benyttet som hønsehus. Det
fik senere konsekvenser, fordi en biskop
på et tidspunkt dikterede en provst til at
afholde en gudstjeneste i kapellet.
Herregården blev adviseret om besøget,
og hønsene blev fjernet, på nær en rede
hvor en høne lå på æg. Under provstens
prædiken begyndt hønen uheldigvis at give
lyd fra sig. Provsten blev vred og indberettede
til myndighederne, at der ikke
længere burde være kapel på Nørre Vosborg.
På et tidspunkt blev vognporten over mod
kapellet inddraget i bygningen, og kapellet
blev anvendt til datidens gæsteværelse.
Det var i dette rum, at blandt andet
H.C. Andersen boede, når han besøgte
stedet. H.C. Andersen har siddet i stuerne
og fortalt historier, mens han lavede sine
fantastiske papirklip.
I 1790 opførte Peder Tang porttårnet, som
er indbegrebet af hele Nørre Vosborg.
Dette vartegn symboliserer ”at klare sig
godt, blive fornem og alligevel ikke gøre
Vorherre rangen stridig som ufejlbarlig”.
I porten er der et tårnur med lille fejl. Fejlen
skyldes nok, at Peder Tang var en del
af et stærkt troende miljø og ikke ønskede
at gøre Vorherre rangen stridig som ufejlbarlig.
Fejlen består for øvrigt i, at på
den ene side af muren mangler
uret firetallet og er erstattet af
et ekstra tretal.
Nørre Vosborg blev i 2004
købt af Realdania og der blev
gennemført en omfattende restaurering
af både inventar og
bygninger.
I dag drives stedet af Fonden
Nørre Vosborg. Der afholdes
mange konference

nyopførte bygninger. Disse bygninger er opført
på en sådan måde, at de falder naturligt
ind i både landskab og den oprindelig herregård.
Så gik turen til Ulfborg Gæstgivergård, hvor
der blev serveret flæskesteg og hjemmelavet
is.
Anden stop på turen var et besøg i Ølstrup
kirke, hvor kirkeværge Kirstine Fjordside
bød os velkommen og fortalte om kirken
som åbnede i 1180 på den nuværende placering.
Men selvfølgelig var hovedvægten på det
stjålne maleri, som Emil Nolde har malet.
Forinden billedet blev en del af altertavlen,
havde der været en del diskussioner mellem
konge, bisp, provst og menighedsråd om kirkens
mangel på en tilfredsstillende altertavle.
På et tidspunkt kom provsten i Borris med et
forslag til de diskuterende parter om at Emil
Nolde (som var i familie med provsten) skulle
male et billede til altertavlen. Dette forslag
vandt gehør hos alle parter.
For den nette sum af 12,50 kr. installerede
menighedsrådet Emil Nolde hos den lokale
smed. Beløbet dækkede kost og logi og han
var der i ca. 3 måneder. I den periode hvor
Nolde arbejdede på billedet mener nogle, at
han samtidig også malede 2 andre af hans
kendte malerier. Dette beror på, at man har
kunnet genkende nogle omgivelser og personer
på billederne.
Billedet ”Middag i Emmaus” blev færdigt i
1939 og Noldes honorar var, ud over føromtalte
kost og logi, 340,80 kr.
Det må jo siges at være en lidt anden størrelse,
end da et unavngivet auktionshus, pludselig
og vistnok uopfordret, kom med en vurdering
på omkring 10 millioner kr.
Om det var vurderingsprisen, som er skyld i
at maleriet blev stjålet i 2014, vides ikke. Alle
var spændte på, om maleriet nogen sinde
ville blive fundet igen, eller om det var endt
hos en privat samler.
Eksperter mente ikke, at billedet ville komme
på en officiel auktion.
Det til trods blev der naturligvis igangsat en
større efterforskning, men det var det tyske
politi, som i november fik et hint om, at nogle
kriminelle var i besiddelse af maleriet og
ville indlevere det. I januar 2018 fik Ølstrup
kirke så besked om, at maleriet ville blive
overleveret til det danske Nationalmuseum,
hvor maleriet skulle gennemgå en større restaurering.
Så skulle man jo tro, at Ølstrup kirke ville få
etableret deres altertavle igen. Men nej, så
enkelt er det ikke, når der går bureaukrati i
opgaverne. På et tidspunkt fandt man ud af,
at ”sagen” var faldet ned mellem 2 stole. Efter
nogen tid og mange forespørgsler fra relevante
kanaler, fandt man så maleriet igen
og restaurering var endnu ikke påbegyndt.
Menighedsrådet troede, at altertavlen ville
være intakt til Påske i 2018, da det ikke blev
tilfældet, troede man i stedet på, at det ville
være klar til årets konfirmation. Nå, nu siges
der, at det måske kunne være til næste års
konfirmander. De er naturligvis frustrerede
over ikke at vide noget konkret om opgavens
forløb og afslutning.
Som et lille kuriosum viser det sig, at efter
billedets fremkomst er vurderingssummen
blevet ændret til ca. 1,5 millioner kroner og
Menighedsrådet vil nu få det forsikret via de
normale kirkelige organer.
Håber for dem alle, at maleriet snart kommer

tilbage på rette plads og sted.
Sidste stop på turen var et besøg på Seniorstedet
Videbæk med mottoet ”En
hverdag med samvær og aktivitet – i hjertet
af Videbæk”.
Deres brugerråd serverede eftermiddagskaffe.
Annalise Laursen fortalte om seniorstedets
aktiviteter, og vi fik en fin rundvisning
på stedet.
En stor del af deres tilbud svarer til de aktiviteter,
som tilbydes på vores center.
Der er stor interesse for deres hold, som
arbejder med glaskunst og et hold som
laver tasker, smykker, krukker m.m af
genbrugsslanger fra traktorer og cykler. I
stedet for LineDance arrangerer Videbæk
danseeftermiddag.
Herefter vendte vi hjem til Snejbjerg
igen. Mange tak til Sally, Niels og Lisbeth
som havde arrangeret den vellykkede
tur.
Sally fik i Videbæk lejlighed til et gensyn
med sin gamle arbejdsplads og
”læremester”.


Asta Hansen

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.11 | 21:26

jeg er født på Tanderupgaard d.30 maj 1940 og vil gerne vide om der stadig er lanbrug på gården? eller skal stedet bruges til andet formål.

...
05.11 | 17:53

Spændende historie. Er gården i dag privatejet?

...
27.10 | 09:51

Rosenlundcentret er i Sydgaden, Snejbjerg
mvh Søren Brogaard

...
26.10 | 21:34

Hvor ligger det i herning

...
Du kan lide denne side