Årsprogram

 

ÅRSPROGRAM

2018 - 2019

  

ROSENLUND AKTIVITETSHUS

SYDGADEN 8 SNEJBJERG

 

 

 

  

 

Indholdsfortegnelse:

 

Rosenlund Aktivitetshus. 3

Generel information. 4

Oversigt over aktiviteter – hver dag i ugen. 6

MANDAG.. 6

TIRSDAG.. 7

ONSDAG.. 8

TORSDAG.. 9

FREDAG.. 10

FRIVILLIGE / VEJLEDERE. 10

Arrangementer 11

Højskoleeftermiddage. 14

Kunstudstillinger 15

Praktiske oplysninger om telefon og træffetider 17

Hjemmehjælp og hjemmesygepleje. 17

Rosenlund Centret – plejeboliger 17

Aktiviteter, træning og daghjem.. 17

Pedel 17

Område Syd kontor, Lind Hovedgade 20, 7400 Herning Kommune. 17

 

         

 

 

 

Rosenlund Aktivitetshus

 

 

På Rosenlund Aktivtetshus vil vi gerne være det lokale samlingspunkt, for alle efterlønnere, pensionister og førtidspensionister. Vi ønsker, at Rosenlund er et sted, hvor alle er velkommne og hvor fælles oplevelser og samvær er i højsædet.

 

Det er de frivillige og vores medlemmer, som er med til at Rosenlund Aktivitetshus er et godt sted at være, hvor der er en afslappet atmosfære, men også et sted hvor alle vores frivillige yder en kæmpe indsats for at vores medlemmer kan få ny viden og læring.

Du kan melde dig som deltager i en eller flere af aktiviteterne, du kan også blive frivillig vejleder. Der er altid mulighed for at oprette nye aktiviteter, så har du gode ideer hertil, er du meget velkommen til at henvende dig til Centerrådet eller til Sally Mikkelsen.  Se telefonnumre på bagsiden af bladet.

 

Alle vores hold, caféen og arrangementerne varetages af frivillige, men alle er velkomne til at komme med inspiration og nye input på holdene, så Rosenlund kan forsætte med at være et sted, der er i fornyelse. I cafeteriet kan man købe en kop kaffe og et stykke brød/kage.

 

Er du ny bruger, og kender du ikke Rosenlund Aktivitetshus, vil vi gerne vise dig rundt og fortælle dig om stedet. Du kan blot henvende dig til et af Centerrådets medlemmer eller aktivitetskoordinator Sally Mikkelsen.

 

 

Læs mere om Rosenlund Aktivitetshus på hjemmesiden                                                                                                                                                                                         http://www.rosenlundcentret.dk

 

                                  Velkommen til sæson 2018/ 2019 på Rosenlund Aktivitetshus!  

Vi er mange, der er plads til flere  

              

   Jørn Vestergaard

 

Sally Mikkelsen

 

Lars Østergaard

 Centerrådsformand

  Aktivitetskoordinator

Teamleder

 

 

 

 

 

Generel information

 

        Praktiske oplysninger til den nye sæson vedrørende medlemskab og tilmelding.

                                              Gå ind på http://www.aktiv.herning.dk. 

                                       Tryk på Rosenlund Aktivitetshus i en af de blå kasser

               Informationen på centret er åben i september mandag + onsdag fra 10.00 – 11.00

 

TILMELDING

Fra torsdag d. 16. august kl. 09.00, kan du købe medlemskab online til Rosenlund Aktivitetshus.

Torsdag d. 23. august k. 14.00 kan du få hjælp til tilmelding, i EDB-lokalet. HUSK mobiltelefon og dankort (hvis du har det) ellers kontanter.

Centerrådet inviterer alle medlemmer på kaffe og kage i caféen fra kl. 14.00 på tilmeldingsdagen.

MEDLEMSKAB

For at deltage i Rosenlund Aktivitetshus tilbud eller for at være frivillig skal man have et medlemskab. Medlemskabet koster 410,- kr.

Har man købt medlemskab i et af Herning Kommunes andre centre, kan man købe et lokalt medlemskab til Rosenlund Aktivitetshus for 105,-kr.

Medlemskabet giver mulighed for at deltage i alle aktiviteter, dog må påregnes udgifter til materialer og ved enkelte aktiviteter er der brugerbetaling, som betales ved tilmeldingen. Fra 15.2.2019 koster et medlemskab 205,- kr. og lokalt medlemskab 51 kr.

 

Har du været medlem tidligere? Vigtigt - før køb af medlemsskab og tilmelding. Tjek om din medlems-profil er rigtig. Du kan redigere den således:

  • Under punktet:  ”Mere info” skal du klikke på ”medlemslogin. ”
  • Her kan du ændre, hvis du f.eks. har ændret adresse, telefonnummer, mm.
  • Du kan også skifte adgangskode.

Når du køber medlemskab og du tidligere har været medlem på et af aktivitetscentrene i Herning kommune, så benyt feltet: ”Allerede medlem” i højre side og udfyld med mobiltelefonnummer eller mailadresse og adgangskode.

Er du nyt medlem, så tryk på ”Nyt medlem”.

Hvis du har flere medlemsprofiler i dit navn, så kontakt Aktivitetskoordinator Sally Mikkelsen

Hold tilmelding:

Sker online eller på Rosenlund Aktivitetshus fra den 23. august kl. 14.00. Herefter tilmelding ved henvendelse til Sally Mikkelsen. Nogle hold har begrænset deltagerantal. Ved overtegning vil der blive forsøgt oprettet et nyt hold.

Selvtræning:

Medlemmer, der selv ønsker at benytte Rosenlund Centrets motionsrum, kan kontakte fysioterapeuten for nærmere aftale om instruktion. Træningstider ses på skema på opslagstavlen ved motionsrummet. Det koster 10,-kr. pr. gang at benytte motionsrummet. Onsdag d. 3/10 + 10/10 og d. 24/10 +31/10 er der mulighed for, få vejledning i maskinerne og en snak med fysioterapeut, aftale træningstidspunkt til at lave nyt træningsprogram.Man skal forvente at der kan være lang ventetid, til at få et træningstidspunkt med fysioterapeuten.

Træningshold:

Der kan tilbydes vedligeholdende træning og genoptræning efter serviceloven. Træningstilbuddet vil afhænge af dit behov og vil i hvert enkelt tilfælde blive vurderet af terapeuten ud fra Herning Kommunes kvalitetsstandarder. Har du behov for at træne balance, bevægelighed, styrke, koordination eller daglige færdigheder med hjælp fra personalet, er der mulighed for at deltage på et af vores hold. For at deltage på disse hold, skal du godkendes hertil af én af terapeuterne. Træningen kan i særlige tilfælde foregå i dit eget hjem. Kontakt fysioterapeut Synnøve Lind på telefon 2498 6603 for at høre om dine muligheder. Man skal forvente at der kan være lang ventetid, til at få et træningstidspunkt med fysioterapeuten.

Faldudredningshold:

Er du én af dem, der har oplevet et fald inden for det seneste år? Er du i risiko for at falde? Ved du, at der kan være mange grunde til, at man falder? Ønsker du at gøre en indsats for at nedsætte risikoen for at falde igen?

Der vil løbende blive oprettet faldudredningshold med en ergoterapeut og en fysioterapeut, hvor du får en bred indsigt i årsagerne til, at man falder. Endvidere vil du have en mulighed for individuel vejledning for at finde den indsats, der vil være bedst for dig. Der oprettes hold, når der minimum er 6 deltagere. Kontakt fysioterapeut Gitte Toustrup Hansen på telefon 3044 0364 for at høre om dine muligheder.

Café:

I Rosenlund Aktivitetshus Centrets café kan man nyde en kop kaffe og et stykke brød i hyggelige omgivelser og i godt selskab. Caféen betjenes hver formiddag af frivillige.

Støttende aktivitet og motion:

Tilbud til borgere, der har brug for kontakt og støtte til aktiviteter og motion af personale og eller frivillige. Kontakt Tina Alstrup for mere information Tlf.: 96 28 87 45

 

 

 

 

Oversigt over aktiviteter – hver dag i ugen

MANDAG

 

AKTIVITET OG TIDSRUM

BESKRIVELSE AF HOLDET

BILLARD

 

Der kan spilles billard i forhallen.

Pris: pr. deltager: 100,- kr. pr. år.

 

SPILLEKLUB

kl. 9.30 - 11.30 Første gang: 3.9.

 

Her kan man mødes med andre til socialt samvær samt deltage i whist og canasta

Sted: Cafeteriet.

Vejleder: Mangler

BOB

kl. 9.30 - 11.30 Første gang: 3.9

Har du lyst til et spil bob, så kan du få en rask dyst her.

Sted: Cafeteriet.

Vejleder: Jens Ole Rasmussen

BRIDGE

kl. 8.30 - 11.30

Første gang: 3.9

For let øvede og øvede. 

Deltag i små turneringer og få mulighed for at finpudse dit meldesystem.

Sted: Mødelokalerne. 

Vejleder: Bodil Mouritzen

Pris:60 kr.

BRIDGE

Kl. 9.00 – 11.00

Første gang: 3.9

 

For nybegyndere.

Lær det grundlæggende meldesystem og også lidt spilleteknik. Stift bekendtskab med et dejligt kortspil. Forude venter mange dejlige bridgetimer.

Sted: Biblioteket

Vejleder: Bodil Mouritzen.

Pris:60 kr

SLÆGTSFORSKNING kl. 9.30 - 11.30

Første gang: 3.9.

  

Har du lyst til at forske i dine aner, og vil du gerne vide lidt om, hvor- dan man kan gribe det an, så er muligheden her.

Sted: EDB-rummet.  

Vejleder: Leif Sepstrup.

 

UD AT SE / OPLEVE GRUPPEN 

kl. 14.00 - 16.00

Første gang: 3.9  

Gruppen mødes første gang for at drøfte og planlægge indhold og datoer. Vi satser på fire ture i løbet af sæson 2018/19. Kom med gode ideer. Der kan blive tale om museumsbesøg, naturture, kulturture m.m.

Sted: Biblioteket.

Vejleder: Kirsten Schmidt

 

BLOMSTER

Kl. 9.30 - 11.30

Sidste mandag i månederne, sept.  nov. jan. og marts

 

Her kan du sammen med andre lave dekorationer m.m. med årstidens blomster.

Sted: Træningskøkkenet

Vejleder: Ketty Sørensen

 

                        

 

 

 

 

 

 

TIRSDAG

 

AKTIVITET OG TIDSRUM

BESKRIVELSE AF HOLDET

BILLARD

 

Der kan spilles billard i forhallen.

Pris pr. deltager: 100,- kr. pr. år.

 

ØLBRYGNING

Kl 8.00 – 11.30

 

Første gang: 11.9.

Kom og lær at brygge øl. Vi brygger forskellige slags alt efter årstiden. Pris: 120 kr. for sæsonen.

Sted: Frikadellen.

Vejleder :Christa og Børge Sørensen.

ÅBENT

TRÆVÆRKSTED  kl. 9.30 - 11.30

Første gang: 4.9.

 

Har du lyst til at arbejde med træ, kan du bruge værkstedet til fremstilling af selvvalgte emner. I værkstedet er der forskellige maskiner og værktøj, så mulighederne er mange.Pris: 60,- kr.

Sted: Træværkstedet.

Vejleder: Robert Bang

 

PATCHWORK

kl. 13.30 - 15.30 Første gang: 4.9. 

 

Her kan du få anvendt dine stofrester. Små stykker stof syes sammen til mange spændende ting - lige fra grydelapper til sengetæpper.  

Sted: Mødelokalerne 

Vejleder:  Margith Højholdt

 

KOR FOR M/K

KL 16.00 – 17.00

Ulige uger

Første gang: 11.9.

Kom og syng dejlige sange efter Højskolesangbogen og kopi ark. Her får du mulighed for, at synge sammen med andre 1 +2 stemigt.

Sted: Cafeteriet

Vejleder: Grethe Christiansen  

Max 30 deltagere

 

Spil

Kl 19.00 – 21.00

Første gang 4/9

Syntes du, at aftenerne kan være lange? Eller har du bare lyst til hygge og socialt samvær, så kom og vær med til at spille. Vi finder sammen ud af, hvad vi vil spille.

Sted: Cafe

Vejleder: Henning Juul Rasmussen

 

 

                        

ONSDAG

AKTIVITET OG TIDSRUM

BESKRIVELSE AF HOLDET

BILLARD

kl. 9.30 - 11.30

Første gang: 5.9.

 

Der kan spilles billard med vejledning og instruktion.

Pris pr. deltager: 100,- kr. pr. år.

Sted: Forhallen.

Vejleder: Kai Fredsø Pedersen

KNIPLING/ulige uger kl. 9.30 - 11.30

Første gang: 12.9.

For både nybegyndere og let øvede. Er du nybegynder, kan du lære teknikkerne - er du øvet, kan du få inspiration til nye ting.

Sted: Mødelokalerne.

Vejleder: Kirsten Kristensen

ÅBENT TRÆVÆRKSTED

kl. 9.30 - 11.30

Første gang: 5.9.

 

Har du lyst til at arbejde med træ, kan du bruge værkstedet til fremstilling af selvvalgte emner. I værkstedet er der forskellige maskiner og værktøj, så mulighederne er mange.Pris: 60,- kr.

Sted: Træværkstedet.

Vejleder: Jørgen Simonsen og Erling Relund

KROLF

Kl. 09.30-11.30

Første gang 5/9

Krolf er en mellemting mellem kroket og golf. Banen er blevet etableret i vores centerhave. 

Pris: 60,- kr.  

Sted: Centerhaven.

Vejleder: Ella Mørup og Lisbeth Christensen

STRIKKECAFÉ

kl. 13.30 - 16.00

Første gang:12.9.

Kan du li' at strikke, kunne du tænke dig at få inspiration af andre med samme interesse, så er strikkecaféen lige noget for dig. 

Sted:  Caféen.

Vejleder: Hanne Pedersen

RØDE KORS

KL: 13.30 – 16.00

Første gang: 5/9

 

Der strikkes og hækles ting til Røde kors efter deres opskrifter. Garn leveres af Røde kors. Borgere i Snejbjerg by kan afhentes af vejlederne på holdet. Pris 20,-kr. pr. gang.

Sted: Caféen.

Vejleder: Solveig Iversen og Lilly Hansen

LITTERATURSTUDIE-KREDS/ ulige uger

kl. 14.00 - 16.00

Første gang: 12.9

 

 

Vi læser især nyere skønlitteratur af danske og nordiske forfattere. Vi låner bøgerne på biblioteket. Lydbogslæsere kan også være med.  Bøgerne læses hjemme, og vi drøfter og taler om det læste, når vi mødes. 

Velkommen til alle med interesse for litteratur og læsning. 

Sted: Biblioteket.

Vejleder: Ole Pedersen

ØLBRYGNING

Kl 8.30 – 11.30

Første gang 5/9

Kom og lær at brygge øl. Vi brygger forskellige slags alt efter årstiden. Pris: 120 kr. for sæsonen.

Sted: Frikadellen.

Vejleder: Robert Bang

LINEDANCE

kl. 16.00 - 17.00

Første gang: 5.9.

Linedance er sjov, god motion til god musik. Man bliver i godt humør.

Sted: Cafeteriet

Vejleder: en gruppe dansere

BETON

Kl 9.30 - 11.30

Første gang 19/ 9

Lige uger

Social samvær og lave kreative ting af beton.

Pris: mindre beløb til materialer

Vejleder: Ingrid Nielsen

Hjælp til EDB

Kl. 9.30 – 11.30

19/9- 3/10 – 17/10

Har du brug for hjælp til E – post eller lignede, er der nu mulighed for hjælp. Der er computer til rådighed, men man må meget gerne medbring egen computer.  HUSK – tilmelding.

Vejleder: Svend Bülow

               

TORSDAG

AKTIVITET OG TIDSRUM

BESKRIVELSE AF HOLDET

BILLARD

 

Der kan spilles billard i forhallen.

Pris pr. deltager: 100,- kr. pr. år.

 

SLÆGTFORSKNING

kl. 9.30 - 11.30 Første gang: 6.9.

Har du lyst til at forske i dine aner, og vil du gerne vide lidt om, hvor- dan man kan gribe det an, så er muligheden her.   

Sted: EDB-rummet.  

Vejleder: Leif Sepstrup

TRÆVÆRKSTED

kl. 9.30 - 11.30

Første gang: 6.9.

Har du lyst til at dreje eller skære i træ m.m., er der mulighed for at lave mange spændende ting. 

Pris: 60,- kr.

Sted: Træværkstedet.  

Vejleder: Henning Nørgaard  

STENSLIBNING OG SØLVARBEJDE

kl. 9.30 - 11.30 

Første gang: 6.9.

Sten slibes og poleres. Og der vil være mulighed for at lave forskellige sølvarbejder. Der må påregnes udgifter til div. materialer. 

Max 4 deltagere på holdet. 

Pris: 60,- kr.

Sted: "Stensliberen". 

Vejleder: Ole Pedersen

MALING

kl. 9.30 - 11.30

Første gang: 6.9.

Her kan du møde andre, der har lyst til at tegne eller male. Deltagerne hjælper og inspirerer hinanden. Er du i tvivl, om malerholdet er noget for dig, vil der være lærred og farver til rådighed til at prøve første gang.

Sted: Mødelokalerne. 

Vejleder: Ketty Sørensen  

KRYDDERSNAPS

kl. 9.30 - 11.30

3. torsdag i måneden Første gang 20.9.

Har du lyst til at lave din egen kryddersnaps, så er muligheden her.  Vi tager ud i naturen og finder ”krydderierne” eller medbringer bær og frugt fra egen have / fryser. Der må påregnes udgift til materialer.

Sted: Cafeteriet.  

Vejleder: Erling Rasmussen

SUNDT MADHOLD kl. 10.00 - 14.00

Første gang: 6.9

Her laves god dansk mad tilsat lidt sundt. Efter en kop kaffe går vi i gang med at tilberede dagens middag, som vi nyder i fællesskab, inden vi går hjem.

 Max:.  6 deltagere.

Sted: Frikadellen

Vejleder: Holdet hjælper hinanden.

KORTVÆRKSTED

Ulige uger (4gange) Kl. 13.30 – 15.30

Første gang: 13.9

Få inspiration til at lave personlige kort til jul, fødselsdag m.m. Der er ingen grænser for, hvad der kan bruges af materialer, servietter, glansbilleder, tapet, bånd osv. Medbring saks, skærekniv og skæreunderlag. Karton og papir m.m. kan købes i begrænset omfang.

Max. 6 deltagere

Sted: Biblioteket

Vejleder Else Poulsen

 

 

 

 

               

FREDAG

AKTIVITET OG TIDSRUM

Beskrivelse af holdet

BILLARD

Der kan spilles billard i forhallen.

Pris pr. deltager: 100,- kr. pr. år.

 

SPILLE-

EFTERMIDDAG

kl. 13.30 - ca. 15.30

 

 

Her er der mulighed for at spille canasta, whist, bob og billard.

Alle kan være med - såvel nybegyndere som mere erfarne spillere.

Andre gode forlag til spil modtages gerne.

Sted: Cafeteria og forhal

Vejleder: ingen man møder bare op

KOL-

FRITRÆNINGSHOLD

kl. 11.00-12.00

Her er der mulighed for at træne sammen med andre med lungeproblemer og få talt om de udfordringer, KOL kan give i hverdagen. Man kan få udarbejdet et træningsprogram ved fysioterapeut Synnøve Lind.

ØLBRYGNING

Kl 8.30 – 11.30

Første gang 7/9

Kom og lær at brygge øl. Vi brygger forskellige slags, alt efter årstiden.

Pris: 120 kr. for sæsonen

Sted: Frikadellen.

Vejleder: Ole Feldborg 

Max: 5 personer

 

 

 

                           FRIVILLIGE / VEJLEDERE

 

 

Vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du har lyst til at gøre en frivillig indsats på Rosenlund.

Der er altid plads til dig på Rosenlund Aktivitetshus uanset om du bruger mange eller få timer.

 

                             Vi glæder os til at se dig!

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangementer

 

ARRANGEMENT

Beskrivelser og datoer

SYNG-MED

EFTERMIDDAGE:

Grethe Christiansen og Birte Birkely synger for og står for den musikalske ledsagelse ved syng-med eftermiddagene. 

Reservér følgende mandage fra kl. 14.00 til 15.30.

Pris inkl. kaffe: med medlemskab: 25,- kr.

Pris uden medlemskab: 35,- kr.

 

17. september

14. januar

25. marts

  

 

JULE-SYNG-MED

EFTERMIDDAG

Den 3. december

 

Julehygge med sang, musik og oplæsning ved Lis og Erling Haubjerg.

Pris incl. kaffe: med medlemsskab 25,- kr.

Uden medlemsskab 35,- kr.

Foregår i caféen Kl. 14.00 – 15.45

BANKO

Mads Videbæk, Jenny Lisby, Judith Lauridsen, Lis og Bent Hansen står for eftermiddagene med bankospil. 

Pris: 1 plade: 10,- kr., 3 stk.: 25,- kr., efterfølgende plader 5,-kr. Sæt kryds i kalenderen flg. tirsdage fra kl. 14.00 til 15.30:

 11. september       15. januar

  9. oktober              12. februar

 6. november           12. marts

18. december          9. april

 

SØNDAGSCAFÈ

 

Fællesnævner for disse eftermiddage er først og fremmest hyggeligt samvær men også kaffedrikning, snak, evt. spil, oplæsning og fælles- sang.

Pris inkl. kaffe: med medlemskort 25,- kr., uden medlemskort 35,- kr. Søndagscafeerne afholdes følgende søndage kl. 14.30 - 16.00

 

9. september                     2. december                3. marts

 7. oktober                     13. januar                    28. april

 4. november                   3. februar       

                  

REJSEOPLEVELSER:

 

 

Den 22. oktober

Den 28. januar

Den 18. marts

"Rejseoplevelser" foregår mandag eftermiddage kl. 14.00 - 16.00.

 Pris inkl. kaffe: med medlemskort 25,- kr., uden medlemskort 35,- kr.

 

Lise og Jens Lavrsen fortæller om det nordlige Argentina

Mona Kjær Nielsen fortæller ” på cykeltur med Team Herning

Verner Østergård fortæller om sin sejltur til Skotland, vestlige Irland, Spanien, Madea og Cap Verde Øerne.

 

MUSIK EFTERMIDDAG

 

Den 19. november

Den 25. februar

 

Vi er ca. 8 seniormusikere, som kender hinanden rigtig godt og vi elsker at spille musik. Vi vil gerne lave en rigtig hyggelig eftermiddag, for alle som elsker at synge de kendte danske sange og lytte til harmonika musik. Vi håber at se mange af jer.

Musik eftermiddag foregår i caféen kl. 14.00 – 16.30.

Pris inkl. Kaffe: med medlemskort 25,- kr., uden medlemskort 35,- kr. 

VACCINATION

Den 5. oktober

 

 

Igen i år er der gratis influenzavaccination for borgere over 65 år.  Vaccinationen foregår kl. 9.30 - 11.00

Se mere om det gode tilbud på opslagstavlen.

FÆLLESSPISNING

Den 8. november

Den 7. marts

Sæt kryds i kalenderen. Opslag kommer senere.

Billetter købes i cafeen fra: 8. oktober til 1. november.

Billetter købes i cafeen fra: 7. februar til 28. februar.

FORÅRSMARKED/ 

ÅBENT HUS

Den 6. april

Rosenlund Centret afholder forårsmarked / åbent hus

Lørdag den 6. april kl. 9.00 - 12.00

Denne dag bliver der mulighed for at se, hvad der er blevet lavet på de forskellige hold i årets løb, der vil være underholdning, tombola, salg af blomster og en mindre salgsbod.

SPILLEDAG

Den 8. maj

For 20. gang skal der afholdes spilledag. I år er det på Toftebo. Vi er fire centre, som hvert år dyster i forskellige discipliner. Dagen starter kl. 9.00 med formiddagskaffe og afsluttes med frokost og pokaloverrækkelse.

INSPIRATIONS- og

EVALUERINGSDAG

Den 30. april

For alle medlemmer på Rosenlund Centret. 

Reservér dagen - program følger senere.

 

Introkursus i genoplivning.

Den 4. okt.

kl. 13.00

Kurset udføres som et kort introkursus, hvor der vises og fortælles om hvordan genoplivning (hjerte-/lungeredning) udføres. Herefter er der en kort 1 1 2 øvelse, hvor man i mindre grupper får mulighed for, på skift, at agere 1 1 2 medarbejder og anmelder. Samtidig med denne øvelse har deltagerne også mulighed for selv at prøve 30 tryk på dukken.

MAX: 15 deltager. GRATIS

Tilmelding i cafeen fra: 3.September til 27.September

DAMEAFTEN

Den 29.november

Sæt kryds i kalenderen. Opslag kommer senere.

HERREAFTEN

Den 24. januar

Sæt kryds i kalenderen. Opslag kommer senere.

SVAMPETUR

Til Arnborg

Den 27/9

Kl. 13.30

Der vil blive indsamlet svampe og desuden givet vejledning i hvilke, der er spiselige og hvordan de kan tilberedes og anvendes. Medbring en kurv og en kniv.

Vejledere: Ursula og Helmuth Blanke

Pris: 30 kr. pr. deltager – betales ved afgang

Tilmelding ved sæsonstart eller på liste i informationen. Senest den 14/9

Mødested: I forhallen på Rosenlund Aktivitetshus kl. 13.30

Der køres i private biler – har man ikke selv bil, er det ingen hindring.

ROSENLUNDS FØDSELSDAG

Den 28. maj

Sæt kryds i kalenderen, opslag kommer senere.

DK – LAGERSALG

10. oktober

6. Maj

Kig forbi. Marlene fra DK – lagersalg kommer og viser lækkert tøj til damerne. Priser der er til at betale sig fra (2stk 300 kr.) Nærmer info kommer senere.

FRIVILLIGTUR

6. juni – 2019

Indbydelsen kommer senere med sæt gerne x allerede nu.

Maling på sten

Den 1. november

 Kl. 13.00 – 16.00

Kom og lær lidt teknikker i at male på sten. En god ting er selv at medbringe sten, gerne lidt flade sten, som man finder på stranden.

Tilmelding: fra d. 1. oktober ( betaling v/ tilmelding)

Min:  4 og max 8 personer.

Pris: 200 kr inkl.  2 stk. tusser.

JULEDEKORATION

Den 22. november

Kl. 14.00 – 18.00

 

Kom og få inspiration til juledekoration. Medbring Lys og skåle og hvad du ellers gemmer på af ting, der kan bruges. Medbring saks og kniv.  Der vil være grand, mos og oasis til rådighed. Vi slutter dagen af med en bid mad.

Min:  4 og max 10 personer.

Pris: 125 kr inkl. mad og materialer

Tilmelding: fra d. 23. oktober (betaling v/ tilmelding)

Vejleder: Karen Olesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Højskoleeftermiddage

Højskoleeftermiddage afholdes i samarbejde med Herning Aftenskole.  Alle interesserede er velkomne. Medlemskab ingen betingelse.

Pris inkl. kaffe:  pensionister 55,- kr., øvrige 65,- kr.

 

Dato 

Beskrivelse af højskolearrangement

Mandag 

Den 24. september kl. 14.00 - 16.00

 

 

 Tina Lynderup, Videbæk og pianist Lene Jensen.

Sangeftermiddag hvor Tina synger for os – og vi skal alle synge nogle af årstidens sange.

 

Mandag

Den 29. oktober

kl. 14.00 - 16.00

 

Ejvind Nielsen, maler, skulptør og tidligere sognepræst, Århus.

HUMOR I TILVÆRELSEN

Ejvind Nielsen fortæller om hvordan vi får plads til livsglæde og det livsbekræftende i hverdagen, samt et opgør med selvoptagethed, brokkeri og pessimisme.

 

Mandag

Den 26. november

Kl. 14.00 – 16.00

 

 

Ivar Brændgaard, fhv. direktør for TV Midt/vest, Holstebro

Fra roehakker, sprogofficer og højskoleforstander til

TV- direktør og nu pensionist og præst.

 Ivar Brændgaard stod i spidsen for at bygge TV Midt/Vest op helt fra bunden. Han fortæller meget levende om sit spændende liv.

 

Mandag

Den 7. januar  

kl. 14.00 - 16.00

 

Søren Pape Poulsen, justitsminister.

Fra borgmester i Viborg til justitsminister!

Søren Pape Poulsen vil fortælle om sit liv inden for politik og vil derefter svare på spørgsmål.

Mandag

Den 4. februar kl. 14.00 - 16.00

Per Bang, Snejbjerg.

På tur med SIRIUS PATRULJEN!

Per Bang vil vise lysbilleder og fortælle om 3 ½ års arbejde med Sirius patruljen i Grønland. Han har bl.a. kørt hundeslæde med Kronprinsen, gået gennem isen på 300m dybt vand, set sine hunde blive skyllet ind under isen, set en isbjørn i øjnene! o.m.a.

 

Mandag

Den 11. marts 

kl. 14.00 - 16.00

 

Jørgen Valsted, Beredskabsstyrelse Midtjylland, Herning

Beredskabsstyrelse Midtjylland yder assistance ved større brande, redninger og miljøopgaver. De deltager ved internationale missioner f.eks. under Ebola katastrofen i Sierra Leone, opbygning af flygtningelejre i hele verden og er med til at bekæmpe naturkatastrofer verden rundt. Jørgen Valsted fortæller om sine mange rejser til alverdens brændpunkter.

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunstudstillinger  

Kunstudvalget planlægger 5 kunstudstillinger om året på Rosenlund Aktivitetshus. Der holdes fernisering i forbindelse med et andet arrangement.   Se under kunstudstillinger og se månedsoversigten. De udstillende kunstnere annonceres på opslagstavlen i forhallen.

Udstillere i den kommende sæson:

 

August / oktober 2018:

Bodil Jørgensen udstiller malerier og til skabet.

Fernisering ved musikeftermiddag den 17. september.

 

November / december 2018:

Jesper Nørgaard udstiller malerier.

Maja Landgren Germundsen udstiller små kunstværker.

Fernisering ved rejseoplevelser den 22. oktober.

 

Januar / februar 2019:

Margit Sejersen Galten udstiller malerier og anden kunst

Fernisering ved højskoleeftermiddagen den 9. januar.

 

Marts / april / 2019:

Niels Aage Nielsen og Lene Skovmose udstiller malerier.

Bente Pedersen udstiller æg

Fernisering ved musikeftermiddag den 19. marts

 

Sommer 2019:

Bente Kallehauge udstiller stofmalerier.

Randi vang udstiller håndarbejde efter gamle teknikker.  

Fernisering ved Rosenlunds fødselsdag d. 28. maj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

         Praktiske oplysninger om telefon og træffetider

Hjemmehjælp og hjemmesygepleje

Distriktsleder hjemmeplejen Anette Tornvig Bach Nielsen -  96 28 87 60 hverdage kl. 8.00 - 9.00                                                       

Distriktsleder hjemmesygeplejen Susanne Bach Andersen -  96 28 87 61 hverdage kl. 8.00 - 9.00           Hjemmesygeplejerskerne - 96 28 87 62 – 87 63 hverdage kl. 14.00 -15.00  

 

Rosenlund Centret – plejeboliger

Centerleder Ulla Kristensen - 96285555 hverdage imellem 8.00 – 9.00

Kontaktperson til Plejeboliger - 96285555 dagligt imellem 10.00 – 12.00

 

Aktiviteter, træning og daghjem

Teamleder Lars Østergaard – 96285664

Aktivitetskoordinator Sally Mikkelsen – 30573064

Fysioterapeut Synnøve R. Lind – 24986603

Ergoterapeut Linda Skipper – 21330181

Hjælpemiddel terapeut - 96284333 hverdage imellem 8.00 – 12.00

Spørgsmål vedrørende aktiviteter kan sendes via e-mail:  Taksm@herning.dk

 

Pedel

Thomas Nordgaard- 96285559 man – torsdag imellem 7.30-15.30 fredag 7.30 – 12.30
I weekender, på helligdage og i ferie henvises til telefonsvarer

 

Område Syd kontor, Lind Hovedgade 20, 7400 Herning Kommune

Telefontid: mandag - torsdag kl. 8.00 - 15.00, fredag kl. 8.00 - 14.00

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.11 | 21:26

jeg er født på Tanderupgaard d.30 maj 1940 og vil gerne vide om der stadig er lanbrug på gården? eller skal stedet bruges til andet formål.

...
05.11 | 17:53

Spændende historie. Er gården i dag privatejet?

...
27.10 | 09:51

Rosenlundcentret er i Sydgaden, Snejbjerg
mvh Søren Brogaard

...
26.10 | 21:34

Hvor ligger det i herning

...
Du kan lide denne side