Arkæologiske udgravninger i Snejbjrg

Snejbjerg – En by med historie
I de senere år har Museum Midtjylland
foretaget omfattende arkæologiske udgravninger
i det nordvestligste Snejbjerg i
forbindelse med parcelhusudstykninger
ved Ørskovvej (fig. 1 næste side). Senest
i 2017, hvor der blev fundet spor efter en
række gårde fra den yngre del af jernalderen
(200-700 e.Kr.). På dette tidspunkt
har der ved Ørskovvej stået tre til fire
jernaldergårde, hver bestående af flere
bygninger med stråtækte tage og lerklinede
vægge. Alle gårdene har haft nogenlunde
samme opbygning: Der har været et
hovedhus, hvor man har boet og opstaldet
dyr, og to til tre udhuse. Hver gård var
omkranset af et rektangulært hegn, der
adskilte de enkelte gårde fra hinanden og
samtidig markerede gårdspladsen, hvor
de dagligdags gøremål, der ikke direkte
involverede dyrkning af marken, foregik.
Bøndernes marker lå rundt om gårdene,
og endnu længere ude var der enge og
overdrev, hvor gårdens dyr kunne græsse.
Udgravningerne tegner et billede af et
velordnet jernaldersamfund med orden og
struktur på hverdagen.
Det er især de nye udgravninger ved Ørskovvej
i 2017 denne artikel omhandler,
men tidligere udgravninger ved Ørskovvej
og Snejbjerg generelt vil også blive
kort berørt.
Arkæologiske udgravninger i Snejbjerg
Fig. 1: Oversigtskort over de lokaliteter,
der er nævnt i artiklen.
Tidligere undersøgelser i Snejbjerg
Det var ikke kun området omkring Ørskovvej,
der var populært i oldtiden. Ud fra
museets tidligere undersøgelser ser det ud
til, at området i og omkring det nuværende
Snejbjerg har været yderst attraktivt igennem
hele forhistorien (fig. 1). Det ser dog
ud til, at man i de forskellige tidsaldre har
haft forskellige geografiske præferencer i
forhold til, hvor man bosatte sig.
Jægerstenalderen er sparsomt repræsenteret
i Snejbjerg. Der er dog nogle få fund
fra Maglemosekulturen (9000-6400 f.Kr.)
ved Langvadbjergvej nord for Ringkøbingvej
i det østligste Snejbjerg.
Bondestenalderen (3950-1700 f.Kr.) er lidt
bedre repræsenteret, da der i forbindelse
med undersøgelserne forud for den nye
motorvej mellem Herning og Holstebro,
blev fundet enkelte spredtliggende huse fra
den sidste del af bondestenalderen (2400-
1700 f.Kr.) ved Krogstrupvej sydvest for
det nuværende Snejbjerg.
Fra bronzealderen (1700-500 f.Kr.) er der
fundet en del huse bl.a. i forbindelse med
udgravningerne forud for parcelhusudstykningerne
ved Stenbjergkvarteret, ved de
føromtalte motorvejsundersøgelser sydvest
for byen og ved undersøgelserne forud for
Snejbjerg skole samt ved Galgehøj syd for
Snejbjerg.
Spor efter den ældre del af jernalderen (ca.
500 f.Kr.-200 e.Kr.) finder vi også i den
sydlige del af Snejbjerg. Forud for udstykningerne
ved Munksgårdkvarteret og Stenbjergkvarteret
blev der både fundet huse
fra førromersk jernalder (500-0 f.Kr.) og
ældre romersk jernalder (0-200 e.Kr.), og
ved Stenbjerg-udgravningerne blev der i
tilknytning til bebyggelsen fundet tre smedehytter,
hvor der udover bearbejdning af
jern, også havde foregået jernudvinding.
Der har således været to ”håndværk” samlet
i et værksted. Det er en yderst spændende,
men også helt anden historie.
Denne artikel, som er forfattet af Jonas fra
Herning Museum fortsættes i næste nummer
af Rosenbladet

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

25.03 | 19:38

kan du lave en nærmere analyse af novellen "hejren", har lidt svært ved at forstå handlingen, tak på forhånd

...
28.01 | 08:42

Hej jeg har en crosser stående, som ikke bliver brugt mere. Sælger I sådan een, da vi vil gerne af med den

...
27.10 | 09:51

Rosenlundcentret er i Sydgaden, Snejbjerg
mvh Søren Brogaard

...
26.10 | 21:34

Hvor ligger det i herning

...
Du kan lide denne side