December jul

December-Jul

 

Af Aage Markussen:

Så nærmer vi os endnu engang julen, hvor vi kommer til at genopleve de gamle traditioner. Mange kender Peters Jul, hvorfra de første par vers ses øverst på siden og en del husker dem uden ad, fordi den bog er blevet gentaget så man-ge gange, og måske er blevet en del af juletraditionerne.
Bogen udkom første gang for 150 år si-den og den fortæller i børnehøjde om julen og alle dens traditioner.
Men både sproget og meget andet er dog alligevel forandret på de150 år:
Nu falder julesneen hvid, står der. Ja-men, hvor blev den hvide jul dog af? Jo, jo, hvert tolvte år siger statistikken for de sidste 100 år, så der er skam no-get om snakken.
Og når han kommer hjem, jeg står og
ser hans store lom-mer. At dømme efter gavemængden under juletræet, må man konstatere, at fars lommer må være ud-videt adskillige gan-ge gennem tiden.
Men hvad så med fla-get, som også har plads i Peters Jul? Dannebrogsflag i lan-ge kæder har for mange været en helt nødvendig del af ju-letræspynten. Især på de tidspunkter i hi-storien, hvor vi har været i konflikt med vores store nabo mod syd, har denne mode fået en opblomstring. Nogle ser også i vor tid ”mørke skyer” i syd. Mon det igen kan få indflydelse på julepynten? Fra Den gamle Bys hjem-meside stammer følgende citat:
”Intet synes at kunne skille danskernes vande som et juletræ med Dannebrogs-flag i lange kæder. Enten pynter man med flag, eller også gør man ikke. Må-ske vil det ligefrem være en god ide at spørge den eneste ene, om vedkommen-de har flag på træet juleaften eller ej, inden man frier…”
Nye tider nye skikke, siger man. Såle-des så jeg først i oktober en avisreklame for en 4 dags tur i december måned:

EUROPAS JULEMARKEDER med sjæl og substans
OPLEV JULETRÆETS SMUKKE FØDEBY
JULEN
Kan det nu også passe tænker man og begynder at undersøge nærmere. Skønt lidt forskellige svar, får jeg dog også bekræf-tet, at juletræet som vi kender det, kan spo-res helt tilbage til det gamle Livonien, nu-tidens Estland og Letland. Man opstillede det første juletræ i byerne Riga og Reval i 1441. Pynten på juletræet dukkede først op i 1510 i Riga.
Herfra bredte skikken sig videre i Tysk-land, og i år 1525 fortælles det, at byrådet i Kinzheimer måtte sætte vagter ud i bysko-ven for at hindre tyveri af grantræer ved juletid.
Juleaften 1811 blev der første gang tændt et juletræ i København. Nysgerrige køben-havnere kunne her konstatere at familien Lehman, der kom fra Tyskland, havde stil-let et træ op inde i stuen og sat tændte lys på grenene.
Julemarkeder har såmænd også mange år på bagen. I Tyskland har man holdt jule-markeder i næsten 600 år. Et af de mest berømte finder man i Lübeck, hvor også mange danske turister tager på julemar-kedstur. Man kan også vælge julemarked i Rostock, Wismar eller Hamborg. Alle stør-re tyske byer har julemarkeder.
I de senere år har vi også taget skik-ken til os herhjemme. Museerne, Den gamle By, Hjerl Hede, H C An-dersens hus og mange flere holder julemarked med salg at juleting og aktiviteter for børn. Der kan man klippe og klistre, gå på jagt efter nisser og hilse på julegåsen, mens den endnu har sit gode humør i be-hold. Det hele kan så skylles ned med et krus julegløgg og et par æb-leskiver.
Skulle man være mere til slotte og herregårde, er der også gode mulig-heder. På nettet findes der flere hjemmesider med julemarkeder i Danmark. Jeg faldt over en der hed-der: www.hjemligejul.dk med en ka-lender for mere end 100 julemarke-
der i Danmark. Når man åbner siden
bliver det hurtigt klart, at vi også er godt med på julemarkedet her i Snejbjerg. Øster Skovgårds julehandel er på banen hver dag, så julen og dens traditioner har også gode vilkår i Snejbjerg.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

25.03 | 19:38

kan du lave en nærmere analyse af novellen "hejren", har lidt svært ved at forstå handlingen, tak på forhånd

...
28.01 | 08:42

Hej jeg har en crosser stående, som ikke bliver brugt mere. Sælger I sådan een, da vi vil gerne af med den

...
27.10 | 09:51

Rosenlundcentret er i Sydgaden, Snejbjerg
mvh Søren Brogaard

...
26.10 | 21:34

Hvor ligger det i herning

...
Du kan lide denne side