Skolen i en forandringstid

Skolen i en forandringstid.

 

Samtale med skoleleder Brian Rasmussen, Snejbjerg Skole.

 

Mange af vore læsere har en interesse i folkeskolen, enten fordi deres børnebørn eller oldebørn har forbindelse med den, men også fordi det er en af områdets største arbejdspladser. Derfor vil vi gerne ”tage temperaturen” på skolen efter et år med store forandringer. Jeg har valgt at tale med Brian Rasmussen fra Snejbjerg Skole, da vi her finder både små og store elever.

Vi hører så meget forskelligt om folkeskole- reformen. Hvilke forandringer er efter din mening de væsentligste, der har fundet sted set med

A : dine øjne

Den længere skoledag er en meget væsentlig forandring, når vi snakker om  rammen for skolegangen. I Herning kommune har man lavet en beslutning om, at den understøttende undervisning, som vi kalder USO er halv om halv, hvad angår lærere/ pædagoger. Skolen kan dog prioritere indenfor den økonomiske ramme, så skemaerne bliver til at leve med. Det er jo ikke godt, hvis en pædagog har morgentimer i SFOen og så først over middag skal hjælpe til i skolen.

Studietid på skolen er en anden positiv ny ting, fordi børnene så kan holde fri, når de kommer hjem fra skole. Snejbjerg skole har kun 10 elever ud af de 400, der ikke er med i denne ordning.

B: Elevernes øjne:

Den største forandring i første omgang er ændringen af skoledagens længde.

Nogle elever er glade for forandringen, andre ikke. På længere sigt er der drypvise forandringer i fagene. Eleverne oplever ikke en kæmpemæssig forandring lige nu. Meningen med det hele er, at alle skal blive så dygtige, som de kan. Der stilles større faglige krav. Man undervises efter læseplanerne. Og man  måles på, hvad man har lært – ikke på, hvad der er blevet undervist i. Det er  måske den allerstørste forandring.

C: Forældrenes øjne:

Skolen har skrevet ud til forældrene, at størsteparten af lektierne nu foregår på skolen. Nogle ting kan dog ikke nås i løbet af skoledagen, f eks læseindlæringen. Det er et arbejde, hvor der stadig er brug for forældre og bedsteforældre. De vigtigste fag, Basis viden, så at sige,  er stadig dansk og matematik. It har det rigtig godt i Herning Kommune. Det er også en kæmpeforandring for forældrene, at man ikke længere kontakter lærerne udenfor arbejdstiden, heldigvis har de fleste forældre forståelse herfor.

 

D Lærernes og pædagogernes øjne:

Målet er, at lærerne i 2020 skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i. Mange lærere har en basisviden i dansk og matematik . Arbejdstidsreformen, som ikke har noget med folkeskolereformen at gøre, er nok den væsentligste forandring for lærerne. Mange lærere føler sig stadig ramt af konflikten. Det er en kæmpeforandring i lærernes arbejdsform. Nogle lærere er meget glade for at holde fri,  når man har fri, mens andre savner friheden til selv at planlægge deres tid. Skolen har arbejdet med regneark, så der er en vis fleksibilitet. Det er både godt og skidt, for det kan være svært at finde tid til at afspadsere. Alle vores møder foregår mandag og onsdag,

 

Hvorledes påvirker reformerne samspillet med omgivelserne? Idrætsforeninger, kirken, øvrige aktører?

I Snejbjerg er det seneste tidspunkt for undervisningen 14.50, så det er ikke noget problem. Men det, at skoledagen er længere, gør eleverne mere trætte, men i virkeligheden er det ikke et stort problem.

Idræt er blevet et eksamensfag. Det er en fordel, at alle fag kan blive til prøvefag.

For kirken er det en ny situation. Her er der  forskellige interessepunkter. Der skal være 35 timers konfirmandundervisning og alle vil helst have morgentimerne, men lige nu kan studietiden bruges. I forhold til idrætsforeningen: Måske kunne de med tiden byde ind i det nye fag: understøttende undervisning. Der ligger et dilemma her. Det ville være lettere, hvis der var en pasningsordning på skolen.

Hvordan påvirker reformen skolernes økonomi her i kommunen?

Det er svært at sige, der er flere midler, men også flere timer, der skal læses. Der er mange faktorer, der spiller ind, f.eks. elevtallet i de enkelte klasser. Men der er ikke direkte skåret på midlerne i Herning kommune. Driftsmidler er som før - desværre. Man har ikke valgt at tildele flere midler til støttende undervisning. Lærernes forøgede timetal gør, at projektet godt kan føles underfinansieret. Et af problemfelterne er, at man gør, som plejer, men i nye rammer.

Det er vigtigt, at man over tid arbejder med alle de nye opgaver, så man bliver bedre.

Det gælder både for elever, lærere, ledelse og forældre.

Hvordan med elevernes faglige og sociale udbytte af undervisningen? På sigt vil de fleste leve op til forventningerne. De bliver nok fagligt dygtigere – men hensynet til dannelse vil komme lidt mere i baggrunden: Det er ikke en ny diskussion, men den har fået en tand til. Og hvordan måler man på den sociale del, antimobning, alm dannelse osv. Det bliver let til øjebliksbilleder. Meget beror stadig på fornemmelser.

Vi vil sikkert senere vende tilbage til den nye skolebygning, men hvilke konsekvenser har den ændrede lovgivning haft på de fysiske rammer, som skolen nu snart skal fungere under?

Vi skal jo nu have bevægelse 45 min om dagen. Den ny bygning tilgodeser dette. Lærerarbejdspladser var medtænkt på forhånd. Forberedelsesrum til lærerne var med, men der skal arbejdes videre med det, da der også skal være plads til de lærere, der har brug for total ro. I stedet for håndarbejde og sløjd, skal vi nu have håndværk og design. Fagkonsulenten har støttet at vi beholder faglokalerne, så det er fint have dem liggende sammen nu.

Bladets læsere er jo typisk i bedsteforældrealderen. Kan du på falderebet give dem et par generelle  gode råd til, hvordan de kan hjælpe deres børnebørn til den bedst mulige skolegang?

Læseindlæring  og en stadig interesse for skolegangen er guld værd.

 

Brian Rasmussen og Ole Pedersen

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

25.03 | 19:38

kan du lave en nærmere analyse af novellen "hejren", har lidt svært ved at forstå handlingen, tak på forhånd

...
28.01 | 08:42

Hej jeg har en crosser stående, som ikke bliver brugt mere. Sælger I sådan een, da vi vil gerne af med den

...
27.10 | 09:51

Rosenlundcentret er i Sydgaden, Snejbjerg
mvh Søren Brogaard

...
26.10 | 21:34

Hvor ligger det i herning

...
Du kan lide denne side