Situationsraport:

Gødstrup under forandring

Situationsrapport:

Gødstrup under forandring

 

Af Kristian Nielsen

 

Netop hjemkommet fra en sommerferie i udlandet læser vi i dagspressen, at Gødstrup er et af 7 steder, der er i spil til at huse et kommende storsygehus.

I første omgang tror vi, der er tale om en meget forsinket aprilsnar. Men vi skal senere erfare, at det er et fata morgana, der bliver til virkelighed. Efter en meget uskøn og til tider usaglig politisk behandling af den endelige placering, bliver Gødstrup foretrukket.

Hvorfor Gødstrup?

Det siges at politik er det muliges kunst, men for mig at se har der været ført sognerådspolitik af allerværste skuffe. I sidste ende var det Gødstrup, der kunne samles flertal for.

En beslutning, der medførte ufattelige politiske konsekvenser, vrede og usaglige argumenter. En krig, der først her på det sidste er stilnet så meget af, at vi kan tale om våbenstilstand.

Hvordan har vi beboere i Gødstrup så oplevet tilblivelsen af DNV (Det Nye hospital i Vest)?

Det første møde, vi var indkaldt til, foregik i Snejbjerg-Hallen, hvor vi fik en orientering om de nye planer.

Mange følte sig berørte og var usikre. Vi blev beroliget med beskeden om at lade være med at foretage noget overilet, men leve videre som vi altid havde gjort. Vi gik lidt mere beroliget hjem.

Vi skulle kort efter erfare, at kommunen var den første til at foretage sig noget markant overilet. Jeg kan ikke huske hvilken rækkefølge det skete i, men først ændredes lokalplanen for byggeriet og blev flyttet helt ind til Gødstrupvej. Dernæst opkøbte kommunen 2 ejendomme, der efter min mening var til en pris, der var mere end det dobbelte af værdien. (Overilet handling)?

Med lokalplanen lagt fast og projekteringen af vejanlægget, både forlængelsen af Vesterholmvej og motorvejen vestom området kunne projektet tage sin begyndelse.

Det hele startede med fjernelse af alle bygninger vest for Gødstrupvej. De sidste 2 ejendomme i den sydlige ende måtte vige for Vesterholmvej. Især nedbrydningen af de mange bygninger af Andelssostaldens var en meget stor opgave. I alt 7 ejen-domme af forskellig størrelse har måttet lade livet.

Et kæmpe jordarbejde kunne gå i gang. Der er lagt ned rør til fjernvarmeforsyning, rør til vandforsyning, el-ledninger, rør til kølevand og hele IT-netværket. Der er etableret asfaltveje, p-pladser, skurby og en tidligere svinestald er indrettet til innovationsbygning. Der har de sidste 2-3 år været fuld knald på arbejdet, som skrider planmæssigt frem.

Igennem lang tid har vi kunnet høre rambukkenes dunken ved pælenedramningen til piloteringen af det store projekt. En larm som stadig væk pågår. Det er således, at naboerne til byggeriet 2 gange året er inviteret til møde med ledelsen for byggeriet. Her bliver orienteret om byggeriets status, hvad der i øjeblikket foregår af arbejder og hvordan fremtiden tegner sig. Her er også mulighed for som naboer til byggeriet at komme med forskellige ønsker, krav og klager. Vi føler på den måde, at vi dog ikke helt bliver glemt og at der er vilje til samarbejde. Det er jo trods alt os, som naboer, der skal leve med en kæmpe byggeplads i umiddelbar nærhed af vor bolig. Det giver ind imellem gener, som vi har valgt ikke at lade os irritere af, men lært at leve med. Tag blot eet eksempel: Pæleramningen skulle ifølge orienteringen fra bygherrerne i uge 42, slutte i uge 45, genoptages med nedramning ca. 300 pæle i januar. Der er rammet pæle ned uafbrudt siden orienteringen og det gøres der fortsat (1. februar). Det kæmpemæssige arbejde med at forberede byggepladsen og anlæggelsen af Vesterholmvej har givet store gener i form af vejforurening i uset omfang trods store bestræbelser for at undgå dette.

Innovationsstalden bliver bl.a. brugt til at afprøve hele indretningen af det nye hospital. Alt bliver bygget op og afprøvet for at give et helt nøjagtigt billede af, hvordan det vil fungere i praksis. De enkelte stuers størrelse. Sengestørrelser. Alle rørfremføringer. Ja alt bliver testet og det personale, der skal arbejde de forskellige steder tages med råd, så fejlprojekteringer helt kan undgås.

Hvad har dette kæmpeprojekt gjort ved Gødstrup?

For at tage det positive først. Vi har fået en ny fin vej fra Tjørring øst om Gødstrup Sø.

Vi kan glæde os over, at der med tiden bliver indrettet ny station i Gødstrup. Vi bliver igen koblet direkte på tognettet. Vi får en topmoderne supersygehus, der helt lever op til det allerbedste i vort sundhedssystem. Vi får med tiden nyt motorvejsnet hele vejen rundt om sygehuset. Grundvurderingerne er som følge af sygehus-byggeriet steget ganske betragteligt. For eget vedkommende ca. en 3-dobling. Det skulle dog gerne give håb om en lille gevinst i den sidste ende.

Der er også negative ting. Vi har mistet en betragtelig del af landsbyens befolkning. Jeg håber og tror, at de har fået en behandling, de kan være tjent med. Vi har mistet en stor del af grundlaget for vore årlige Gødstrup-fester. Kun ved at invitere de gamle beboere med har vi kunnet opretholde arrangementerne. Vi har ligesom mistet vor sjæl som landsby. Der er slet ikke det sammenhold, der var tidligere.

Vi har mistet vort lokale vandværk, som ikke havde den nødvendige kapacitet. Konsekvens. Udgifterne til vand er mere end fordoblet.

Her på det sidste har et par klagesager fundet deres afgørelser. Det er således, at det kun er inden for lokalplanen, at regionen har pligt til at udrede erstatninger. Beboelser klinet op ad byggepladsen har været gidsler i et helvede af støj, støv og ikke mindst en uudholdelig larm. Godt der fundet en løsning, der også er acceptabelt for dem.

Konklusion:

Når alt kommer til alt. Så glæder vi os over, at det nye supersygehus får bopæl i vor nærhed, til gavn for hele det vestjyske områdes beboere. Ekspertisen kommer til Gødstrup.

Så lever vi gerne med de gener, det giver at være nabo til en byggeplads i 5 år.

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.04 | 10:56

uenig!

...
29.04 | 10:55

det er ok

...
15.09 | 13:58

Vil I skrive at Mads Bille kommer til Højskoleeftermiddag d. 21.9. Og fortæller om sit liv med musik, og der kan max være 45 deltagere.

...
04.07 | 10:57

Jeg er ikke umiddelbart i besiddelse af viden, der kan bekræfte spørgsmålet.

...
Du kan lide denne side