Dorthe Nors: Kantslag

Dorthe Nors

Af Ole Pedersen

Dorthe Nors: Kantslag

Atter en gang drejer det sig om en næsten lokal forfatter. Dorthe Nors blev født i Herning i 1970 og flyttede til Sinding-Ørre i 1974. Hun skriver selv, at hendes hjemegn var præget af Indre Mission, Grundtvigs højskoletanker og venstrevæl-ger foreninger. Hun begyndte at skrive allerede som 11 årig.

Dorthe Nors blev student i 1989, derefter begyndte hun at studere dansk i Aarhus, skiftede i 1994 til kunsthistorie. I 1999 blev hun cand. mag i nordisk litteratur og kunsthistorie. I 2001 udkom hendes første roman: Soul. Derefter Stormesteren, ro-man fra 2003, Ann Lie roman fra 2005, Dage kortroman fra 2010, Minna mang-ler et øvelokale fra 2013. Novellesamlin-gen Kantslag kom første gang i 2008, den fik pæne anmeldelser, men ikke den store publikumsinteresse. Dette ændrede sig dog drastisk, da en af novellerne: Hejren, blev trykt i det prestigefyldte amerikan-ske magasin The New Yorker.

Det var for første gang lykkedes en dansk forfatter at få en novelle i The New Yor-ker, og interessen for Dorthe Nors vokse-de herefter i USA, hvor en fuld udgivelse af novellesamlingen udkom i starten af 2014 under titlen Karate Chop. Det nåede så vidt, at Oprah Winfreys magasin Oprah bragte en omtale af novellesamlingen og sammenlignede den med dansk møbel-kunst, enkel og sublim. Herefter begyndte det at gå op for den hjemlige danske litte-raturarena (for dette er skønlitteraturens version af eventyret om den grimme æl-ling), at der måske var noget, vi havde overset ved novellesamlingen og ved Dorthe Nors' forfatterskab i det hele taget. Selv kalder Nors bogen for Lazarus-bogen, fordi den afgik ved døden i Dan-mark og siden genopstod i USA.

Novellesamlingen er i dag under udgivel-se i England, Tyskland, Norge og Sverige, så der er sandelig tale om en genopstan-delse.

Der er 15 noveller i samlingen. Korte og skarpe og prægede af mennesker på kan-ten, ensomme individer. Novellerne fal-der som slag, de falder hurtigt og slår hårdt. Allerede i anslagene rammer Nors præcist, og hun slår en uro, en uhygge ind i læseren, som bider sig fast, og som vok-ser, efterhånden som læsningen lægger novelle oven på novelle.

Fortællingerne handler først og fremmest om forholdene mellem kønnene og mel-lem børn og voksne. Forholdene er oftest karakteriseret ved at indeholde noget usagt, der ligger og lurer mellem perso-nerne. 19

 

Mange af novellesamlingens personer bærer på en dyster hemmelighed eller skjuler noget for deres omverden. I flere af novellerne for-tælles historierne fra et barns synsvinkel, hvilket bevirker, at man ser på det dystre på en anderledes måde, end man ellers ville. Sproget i novellesamlingen er realistisk og minimalistisk.

Det vil føre for vidt at omtale samtlige novel-ler, men nogle af dem vil jeg omtale nærme-re:

Hejren der fandt vej til The New Yorker, er måske samlingens højdepunkt. Hejren følger en formørket mand på vandring rundt om Damhussøen og hans knopskydende associa-tioner om parterede lig ved søen og om hejrer i Frederiksberg Have: "I vinters så jeg én sidde og hænge på ryglæ-net af en af bænkene med sin lange tynde hals. Dens fødder var helt hvide, og den rea-gerede dårligt på, at jeg gik forbi. Den må-de, hvorpå vinteren tog i dens halsfjer, var ved at få mig til at gå tilbage til den og sætte mig ved siden af den. Det er en måde, pinen skal trækkes ud på, det er måden, det aldrig rigtig svinger sig op på, og jeg vil ikke røre ved fugle, hverken levende eller døde fugle".

I denne dobbelte fornemmelse af fascination og frastødning fortsætter gåturen og de vilde associationer, og neden under ligger en gru-opvækkende stemning af forfald og forråd-nelse.

Mor, Mormor og Moster Ellen: Her beskri-ves en afstumpet kvinde, fortællerens mor-mor, der slår kaniner ihjel foran sine børn, og lokker sit barnebarn til at trække hendes trus-ser op efter et toiletbesøg, selvom hun slet ikke har nogen trusser på. Fordi fortælleren ser tilbage på begivenhederne, som fandt sted da han var barn, bærer det fortalte præg af barnets uskyldige og uvidende blik, og det afstumpede kommer til at stå mellem linjerne som noget usagt og tilsløret, der på sin vis bliver fortalt, men ikke direkte.

Nogle af novellerne f. eks. Buddisten inde-holder masser af humor. Den ironiserer hjer-teløst over sin forvildede hovedperson, når han kører sin Citroën Berlingo direkte fra Lillebæltsbroen via et astrallegeme op i him-melen, og fortælleren driver sin humor langt i forsøget på at spidde og udlevere hovedper-sonens frelste dobbeltmoral.

Tilsammen tegner der sig en helhed af 15 go-de, syrede og menneskekloge noveller, der vil ind der, hvor det kan mærkes. Efter at have læst denne novellesamling, har jeg i hvert fald fået lyst til at stifte bekendtsdkab med andre af Dorthe Nors´værker.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

maria | Svar 25.03.2018 19.38

kan du lave en nærmere analyse af novellen "hejren", har lidt svært ved at forstå handlingen, tak på forhånd

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

25.03 | 19:38

kan du lave en nærmere analyse af novellen "hejren", har lidt svært ved at forstå handlingen, tak på forhånd

...
28.01 | 08:42

Hej jeg har en crosser stående, som ikke bliver brugt mere. Sælger I sådan een, da vi vil gerne af med den

...
27.10 | 09:51

Rosenlundcentret er i Sydgaden, Snejbjerg
mvh Søren Brogaard

...
26.10 | 21:34

Hvor ligger det i herning

...
Du kan lide denne side