GÆSTESKRIBNT

Jens Christian Kirk

Jens Christian Kirk

Gæsteskriver:

Jens Christian Kirk,

sognepræst ved Snejbjerg Kirke.

Jeg er blevet bedt af redak-tionen om at skrive et lille stykke om mig selv til rosenbladet, selvom man jo kan spørge sig selv, hvad en mand på 31 har at be-rette om sit liv, som jo må siges at have været re-lativt kort og uden de store bekymrin-ger.

Jeg blev født i Aalborg en november-morgen i 1982, mine forældre læste begge på seminariet, og da min far var færdiguddannet i 1983 og det før-ste år derefter arbejdede et enkelt år som cykelvikar, begyndte han selv-sagt at se sig om efter arbejde andre steder end i Aalborg.

Det fik han på Blaakilde Ungdoms-skole ved Tarm, og for mine foræl-dre, som begge er født og opvokset i Skjern var det en tilbagevenden til, hvor de kom fra. En tilbagevenden til det aktive foreningsliv i Skjern KFUM Idræt.

For mig medførte det, at en væsentlig del af min opvækst er foregået på Blaakilde Ungdomsskole, gerne vandrende i hælene på min far. Vi bo-ede lige ved siden af skolen, og det var en tid, hvor lærerbørn og læreres ægtefæller var inviteret til at være en

del af skolens liv på en anden måde end det er på de fleste efterskoler i dag, så jeg var der tit, og i sommerferierne var skolens hal et slaraffenland for en bold-glad dreng som mig. Det har så igen medført, at jeg ikke så sjældent har den oplevelse, at sidde overfor et menne-ske, som jeg ikke umiddelbart kan pla-cere, men synes jeg kender, og det viser sig som regel, at være fordi de har gået på Blaakilde.

Den tid der ikke gik med at løbe rundt på og omkring efterskolen blev gerne brugt i Skjernhallen når en af mine for-ældre spillede håndbold, til Spejder hos KFUM-spejderne i Tarm, eller hos mi-ne bedsteforældre, som alle boede i Skjern.

Det privilegium, det er at have bedste-forældre boende tæt på, har været stort, og jeg har fået noget værdifuldt med fra dem alle fire. Selvom det er klart, at det ikke er alle ens bedsteforældres vaner og måde at leve på, man sætter lige me-get pris på hele tiden, så har deres ind-gang til tilværelsen hver især givet mig noget med.

I 8. klasse kom jeg på Nøvlingskov Ef-terskole, hvor jeg havde to fremragende år, inden jeg tog i 10. klasse på Hest-lund Efterskole. Det at gå på efterskole er noget særligt, og jeg har fortsat ven-ner jeg ser regelmæssigt fra den tid. Ef-ter mine efterskoleår var jeg blevet så forankret i det midtjyske, at jeg valgte at gå på Herning Gymnasium, hvorfra jeg er matematisk student.

I årene efter studentereksamen afprøve-de jeg nogle af mine fremtidsovervejel-ser bl.a. ved at være Giv-et-år medar-bejder ved KFUM og KFUK og kirken i Kjellerup.

Det år var bl.a. med til at give mig mod på at studere teologi på Århus Universitet.

De år jeg tilbragte på universitet følte jeg virkeligt jeg havde fundet min hyl-de, men nåede også i slutningen af stu-diet dertil, at der gerne måtte ske no-get nyt.

Jeg havde også stiftet familie i mine studieår. Jeg blev gift med en intet mindre end fantastisk kvinde, Mette, og vi har sammen fået to søde, frække og glade børn Selma Sofie og Carl Jo-nathan.

Nu har jeg så taget den udfordring op at være sognepræst i Snejbjerg, Studs-gård og Haunstrup, og vi har som fa-milie slået teltpælene op i Snejbjerg, hvor børnene går i børnehave og vug-gestue, og hvor vi så småt forsøger at finde gode aktiviteter for både os selv og børnene.

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

25.03 | 19:38

kan du lave en nærmere analyse af novellen "hejren", har lidt svært ved at forstå handlingen, tak på forhånd

...
28.01 | 08:42

Hej jeg har en crosser stående, som ikke bliver brugt mere. Sælger I sådan een, da vi vil gerne af med den

...
27.10 | 09:51

Rosenlundcentret er i Sydgaden, Snejbjerg
mvh Søren Brogaard

...
26.10 | 21:34

Hvor ligger det i herning

...
Du kan lide denne side