Iværksætter 19

Af Inger Krogstrup

Voldsgård - en gård i forandring.

Alm. landbrug - høns/ægproduktion

økologisk saft og marmelade

"St. Voldsgård" lidt syd for Studsgård har været èn af de oprindelige gårde på egnen, hvorfra en del mindre gårde er udstykket gen-nem årene. Gården nævnes første gang i 1544 som selvejergård. Gården var meget plaget af flyvesand fra "Hjortsballe Sande", og man led stor skade på "kvæg og bæster af ulve". Der fortælles også om en af ejerne (Jens Thuesen 1787), som var en stor ulvejæger: "Han havde gravet en ulvegrav ude i heden, hvoraf en slags forhøjning eller stol ragede op. Jens Thuesen lod sin kone sidde derude som lokkemad for ulvene, og når hun var frugtsommelig, "trak" hun bedst. Han tjente så meget ved jagten, at han kunne bygge gården op." Gården fik sit nuværende udseende i 1895, hvor den efter en brand blev bygget som en flot 4-længet gård. Stuehuset er det oprindeli-ge, nogle staldbygninger blev igen ramt af en brand i 50-erne, men blev genopbygget i den oprindelige stil. Gården fremstår den dag i dag som en flot 4-længet gård uden de store forandringer - udvendigt. Men indenfor er meget forandret.Fra 1928 - 1994 dannede gården ramme om fam. Karstofts liv. Et tradionelt landbrug med heste, grise, køer og får. Jorden blev solgt fra og i 1994 overtog Helle Møjbæk og Carsten Mar-kussen bygningerne med lidt jord omkring.De ville selvfølgelig først og fremmest bo på ste-det. Carsten arbejdede som konsulent, Helle ville starte en økologisk ægproduktion op. Det var et stort arbejde, at få de gamle stalde gjort

"hønsevenlige", men det lykkedes, og man-ge æg har gennem årene forladt gården. I 2008 fik gården igen nye ejere. Ellen Nielsen og Niels Jensen købte stedet for at lave et tapperi for økologisk saft og marme-lade. Igen skulle der en kæmperenovering til for at gøre staldene egnede til formålet. Og hvem havde mod på at kaste sig ud i det lige i starten af finanskrisen ??

Det havde Ellen og Niels.

Det unge par mødte hinanden tilbage på ef-terskolen - mødtes så igen til en gensynsfest på skolen, hvor det sagde "pling" - og dan-nede derefter par. Ellen har altid villet være noget "med mad", måske kok. Men først ville hun se Verden og rejste til Schweitz og arbejdede der som bl.a. tjener. Hjemme igen begyndte hun på "Ankerhus", Sorø og fik en bachlelor i er-næring og sundhed som produktudvikler. Under uddannelsen kom hun i praktik på "Søbogård"ved Borup på Sjælland.

"Søbogård" er grundlagt i 1976. Det starte-de med biavl, senere kom der fremstilling af økologisk saft og marmelade til. Ellen var straks solgt til konceptet, og da uddannelsen var afsluttet, blev hun fastansat ved firmaet. i dag er hun medejer og et generationsskifte er i gang.

Der stod ikke saft og marmelade over Ni-els`s vugge. Han siger selv, han har arbejdet 5

 

med alt muligt og pillet ved gamle knallerter, deraf en del teknisk snilde. Han har haft 2 højskoleophold, arbejdet en del med unge mennesker og er snowboardsinstruktør.

I 2008 købte Ellen og Niels sammen "St.Voldsgård" for at starte tapperi af saft og marmelade. De havde overtaget nogle maski-ner fra Borup og havde været en tur i Kina for at købe nogle brugte, billige maskiner der.

Ellen arbejdede 5 dage på Sjælland, Niels havde natarbejde ved Arriva og restaurerede maskiner og bygninger om dagen. I weeken-derne tappede de saft og marmelade. Det var hårde tider med mange, lange dage - men de holdt ud og bevarede drømmen.

Fakta om Søbogård i dag: -

Der fremstilles kun økologiske produkter. - Der fremstilles ca. 45 forskellige slags saft og 35 varianter af marmelade. - Al produktion foregår i dag i Studsgård. I Borup er der kun lager.

-I Studsgård er der foruden Ellen og Ni-els 3 ansatte à 32 timer. I Borup er der 2 chauffører. -Bilen er reklamesøjle, ellers bruges der 0 kr på reklamer. -Der er 3-4 årlige kontroller. Dels for at tjekke hygiejnen og dels for at tjekke om varerne er økologiske. -Produkterne bliver solgt på markeder, fødevaremesser, i specialbutikker og på cafeer. -Der skal være tid og mulighed for hele tiden at eksperimentere med nye opskrifter. -Der skal være tid til at stoppe op og snakke hver dag, det skal være sjovt.

Drømmene: -

Måske at starte en gårdbutik op på stedet.

- Måske fremstilling af chokolade og slik.

Tak til Ellen og Niels for medvirken til denne artikel.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.04 | 10:56

uenig!

...
29.04 | 10:55

det er ok

...
15.09 | 13:58

Vil I skrive at Mads Bille kommer til Højskoleeftermiddag d. 21.9. Og fortæller om sit liv med musik, og der kan max være 45 deltagere.

...
04.07 | 10:57

Jeg er ikke umiddelbart i besiddelse af viden, der kan bekræfte spørgsmålet.

...
Du kan lide denne side