Standardside

En mindesten- og historien bag

En mindesten – og historien bag.. 

 

Frede M. Andersen.

 

Nede på den grusbelagte parkeringsplads syd for kirken og tæt op til kirkediget står en over to meter høj mindesten i granit. Fra en portræt-medaljon skuer et markant og karakterfast ansigt hen over hovedet på os, og under det står at læse: ”Forligskommissær J. P. Michelsen”.

Mange har set den, når de parkerede bilen ved kirken, flere har kastet et blik på den, når de kørte forbi ude på hovedvejen, men færre har givet sig tid at tage den nøjere i øjensyn, og endnu færre ved i dag, hvem den mindeværdige person har været?..

For ret at finde svaret, skal man da også et stykke tilbage i Snejbjergs historie.

Uden for kirkedigets sydvestlige hjørne, (ca. hvor vejen vest for kirken i dag fører op mod Bjergkvarteret) lå i fordums tid en fæstegård, der hørte under Møltrup. Denne blev i 1787 frikøbt til selveje af  en vis Chr. Jensen Skiern, og gårdens gode beliggenhed ved et befærdet vejkryds med bl. a. stude-, svine- og gåsedrift  fik den nye ejer til at ansøge hans kongelige majestæt om at måtte ”beskjænke och logere vejfarendes”. Det blev allernådigst bevilliget i 1802, hvorefter ”Kierkegaard i Snejbjerg” var at betragte som kongelig privilegeret kro med ret til at brygge eget øl og med pligt til og påbud om ”værtshuset stedse i forsvarlig stand at holde vedlige”.

21 år efter bevillingen blev givet, fik Snejbjerg en ny kromand. Det var en 29årig mand ved navn Søren Mikkelsen fra Nykirke ved Vejle, og med ham blev Snejbjerg beriget med en sjælden personlighed, hvis anseelse tydeligt kan spores i tiden efter. Udover at blive en agtet kromand og fremsynet gårdmand omtales han som sognefoged og lægdsmand (d.v.s. ansvarlig for  lægdsrulle m. v.) og har således været en vigtig person i sognet.

Det er desuden  i Søren Mikkelsens tid, at der anlægges en ny landevej mellem Aarhus og Ringkøbing, og Søren benytter her lejligheden til flytte kro-virksomheden væk fra ”Kirkegaarden” til en bygning på landevejens sydside og udbygge  med en købmandshandel.

I 1862 sælger Søren Mikkelsen imidlertid sin kro, der dog fortsat eksisterer helt frem til 1962. På dette tidspunkt ophørte krodriften, og bygningerne fungerede herefter som en slags lystejendom under navnet ”Rosenlund”, indtil en nedrivning fandt sted.

Men selve ”Kirkegaarden” (eller”Kirkely”, som den senere benævnes)  overdrog Søren Mikkelsen, da han var 69 år gammel, til sin 25 årige søn Jens Peter. Det skete i 1863, og dermed har vi fat i personen fra mindestenen.

J. P. Michelsen blev født den 26, august 1838 på ”Kirkegaarden” i Snejbjerg. Han har givetvis været en velbegavet dreng,  men har ikke fået mere lærdom og viden, end hvad stedets og tidens skole kunne bibringe ham. Til gengæld magtede han selv at tilegne sig en viden og kunnen, der med tiden gjorde ham til en af egnens fremmeste mænd  i en brydningens tid, hvor slesvigske krige, en fri forfatning, spirende demokrati, lokalt initiativ og fremsynethed kom til at præge udviklingen i et nu lille Danmark. Tilmed har han nok ikke været ”Sørens søn” for ingenting.

Da han overtog gården, interesserede han sig meget for gårdens drift, men var desuden benådet med et handelstalent og drev en del år en betydelig handel med heste og kreaturer. 

I 1867 træder han – ligesom tidligere faderen  - frem som sognefoged i Snejbjerg, og herefter følger hverv på hverv. Fra 1872 er han en agtet formand for det første sogneråd,  i 1882  vælges han til Ringkøbing Amtsråd, hvor han sidder i 12 år, og i 1889 udpeges han som landvæsenskommissær og  medvirker ved bl. a. Skjern Å projektet.

I 1893 udnævnes Michelsen til medlem af skoledirektionen for Hammerum Herred, men hertil kom så yderligere en række iværksættende hverv og tillidsposter i nærområdet bl.a. bestyrerpost for den lokale brandforsikringsforening, formandspost i Snejbjerg Sparekasse, formand for det nystiftede Snejbjerg Andelsmejeri, forligskommissær i Hammerum Herred, formand for handels-voldgift ang. Husdyr og repræsentant i Det Danske Hedeselskab.

Denne alsidige personlighed var således en af dem, der førte sit sogn og sin egn ind i en ny tid gennem et virke karakteriseret ved en uselvisk fremfærd,  overbevisning og en grundmuret retskaffenhed -  eller som sagt af  hans samtid: ”Hvad Michelsen gør, det gør han for sagens skyld..” 

På sine ældre dage modtog han da også megen opmærksomhed med tak for indsatsen. Da kongen i 1908 besøgte Herning, blev Michelsen udnævnt til danebrogsmand. Senere ved hans 80års-dag i 1918 hædrede sognets beboere og andre ham ved en fest på Snejbjerg Kro.

I 1922 døde J. P. Michelsen 85 år gammel. Efter hans død rejste en kreds af beboere i Hammerum den markante mindesten ved Snejbjerg Kirke og forsynede den med indskriften

 Du røgted din gerning med troskab og flid,

                                  Dit minde bevares i kommende tid.

Der er sket meget fra J. P. Michelsens tid og til i dag. Hans gård og barndomshjem forsvandt med udstykning og vejanlæg i 1970erne. Gårdens stuehus i hjørnet af kirkepladsen fungerede  nogle år i menighedsrådets regi, før det blev nedbrudt og erstattet af det nuværende ”Kirkely”. Den af faderen etablerede kro på landevejens sydside er for længst forsvundet og navnet ”Rosenlund”overtaget af ældre-centret, og landevejen er ikke længere den travle, befærdede færdselsåre, den var engang.

Men mindestenen for J.P, Michelsen står stadig på en plet, der engang var udgangspunktet for meget af  hans og sognets liv og virke.

   

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Søren Brogaard | Svar 07.10.2015 17:12

Frede Andersen Har telef.
50936988
mvh Søren

Anders Villadsen | Svar 04.10.2015 22:26

Til Frede M. Andersen. - Jeg vil gerne tale med dig om Snejbjerg kro - vil du ringe til mig, så vil jeg ringe dig op.
Anders Villadsen, Byens Mose 15, 4400 Kal

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.04 | 10:56

uenig!

...
29.04 | 10:55

det er ok

...
15.09 | 13:58

Vil I skrive at Mads Bille kommer til Højskoleeftermiddag d. 21.9. Og fortæller om sit liv med musik, og der kan max være 45 deltagere.

...
04.07 | 10:57

Jeg er ikke umiddelbart i besiddelse af viden, der kan bekræfte spørgsmålet.

...
Du kan lide denne side