Iværksætter

 

Af Jørn Vestergaard

Anette Rosengreen, ejer af firmaet

Farmas.

Snejbjerg overby er i disse dage præget af virkelyst og igangsættelse af nye store projekter. Der er først og fremmest den nye skole, der er ved at skyde op og som virker meget iøjnefaldende, når man fra vest kommer kørende ad omfartsvejen.

Her skal det dog ikke handle om skolen, men om det firma, der her i foråret har indtaget værkstedet på Snejbjerg Hoved-gade, hvorfra bilhandler Erik Poulsen tid-ligere drev forretning, og hvor bygningen i flere år har stået tomt og ubenyttet hen. Nu sker der heldigvis noget. Firmaets navn er Farmas og som navnet antyder har det no-get med farming og landbrug at gøre, og det er også landbrugsmaskiner af forskel-lig art, der står opstillet foran bygningen. Firmaet ejes og drives af Anette Rosen-green, der til daglig bor i Farsø.

En varm sommerdag, hvor Anette allige-vel skulle til Snejbjerg, har jeg sat hende stævne for at høre nærmere om, hvad der får en pige fra Himmerland til at etablere sig her i Snejbjerg i en branche, som man normalt ikke forbinder med kvinder.

Anette fortæller:

Lad os begynde med historien. Firmaet blev grundlagt i 1941 under navnet Farsø Maskinfabrik. Grundlægger var Kristian Nielsen, der startede en produktion af transportører til brunkulslejerne og frem-stilling af reservedele til biler under kri-gen.

I 1953 optager man forhandlingen af Porsche traktorer, siden Bukh traktorer. I 1960 fik man forhandlingen af Dron-ningborg mejetærskere og i 1968 bliver traktorforhandlingen skiftet ud til Ford traktorer. Forskellige fusioneringer ender med et nyt navn inden for landbrugsma-skiner, nemlig New Holland.

I 1971 ændres firmaet til et A/S og min far, Poul Nielsen, hvis farbror havde star-tet virksomheden, bliver direktør.

I 1998 ønsker min far at lade mig kom-me ind og lede virksomheden, og dermed overtager jeg direktørstillingen. I dag er min far 86, men kommer stadig i forret-ningen og følger med i, hvad der sker.

Min egen mand er ansat som chauffør, og ud over det er vores ældste søn også ansat i firmaet. Sidstnævnte står for al IT og har ansvaret for vores hjemmeside og med ham er generationsskiftet sikret. Det er således lidt af et familieforetagende.

I Farsø, hvor det hele startede, kom vi efter flere udvidelser op på at have 10.000 m2 under tag. Vi havde længe øn-sket at styrke vores position sydpå, så i 2001 købte vi den eksisterende New

Holland forhandling i Viborg, hvor vi har 2300 m2 under tag. Den fungerer i dag som en selvstændig afdeling med værkfører, sælgere og reservedelslager refererende til ledelsen i Farsø.

Vi handler med mejetærskere, traktorer, landbrugsmaskiner af nær sagt enhver art og den teknologiske udvikling har gjort, at vort personale ikke bare kan nøjes med at kunne bruge en hammer og en skruetrækker. Moderne mejetær-skere og traktorer er GPS-styrede og derfor må vi også have It-eksperter blandt personalet. Vi tilbyder dog også mindre maskiner som havetraktorer, plæneklippere, mm. til gartnerier, par-ker og haver.

Da der bliver færre og færre landmænd, nødvendiggør det, at et firma som vores må søge længere og længere væk for at have et tilstrækkeligt stort kundegrund-lag. Derfor var det et ønske, at vi kunne fortsætte udviklingen og etablere os i Herning-området. Der skete så det i fjor, at forhandlingen af New Holland i Her-ning blev ledig, og da vi på baggrund af det blev tilbudt at overtage opgaven, slog vi til.

I første omgang er det, at vi har lejet os ind i bygningerne her på Snejbjerg Ho-vedgade, men da pladsforholdene her er alt for trange, er det kun en midlerti-dig løsning.

Vi har derfor været rundt og se på for-skellige muligheder for en mere per-manent løsning. Vi har set på flere tomme fabriksbygninger, men da Her-ning er en tekstilby, havde mange ef-terladte industribygninger ikke den loftshøjde, som kræves af de stadig større og større landbrugsmaskiner.

Det endte med, at vi besluttede at byg-ge nyt og købte grunden i Kæret mel-lem Snejbjerg og Herning på det sted, hvor der tidligere var en traktor- og maskinforretning.

Her i skrivende stund er nedbrydnings-arbejdet ude i Kæret i fuld gang og vi regner med at kunne tage første spade-stik den 1. august med indflytning 1. marts 2015 i splinternye bygninger, der dækker et areal på 2600 m2 og som skal rumme både kontor, udstilling, butik, lager og værksted.

Det skal nævnes, at Herning kommune har været meget hjælpsom med at få de forskellige byggetilladelser vedtaget, men et lille minus er der ved, at der ikke findes hverken fjernvarme- eller natur-gasløsninger i området, så vi har måttet sluge en bitter pille og klare opvarmnin-gen med et pillefyr.

Hele firmaet har over 80 medarbejdere, hvoraf de 9 allerede fin-des i Snej-bjerg, men målet, når vi er flyttet ud i de nye bygninger, at de 9 er blevet til 25 ansatte.

Vi mener selv, at vi har et godt ry på vo-res hjemegn, og vi håber at det samme vil ske her i området. I den korte tid, vi har været her i Snejbjerg, har vi fået et meget positivt indtryk af byen, mødt megen hjælpsomhed og fået både venlig og god service ved købmænd og bager.

Som direktør består mit arbejde primært i at have styr på økonomien og at tage sig af personalet. Et godt arbejdsklima er altafgørende, og det ligger mig meget på sinde at være med til at skabe det. Ud fra både min egen fornemmelse og ud fra de tilbagemeldinger, jeg får, er Far-mas et godt sted for både personale og kunder. Vi skal ikke bare være forhand-ler, men også kunne yde en effektiv ser-vice døgnet rundt for vore kunder.

Vi kan kun hilse det med tilfredshed at Farmas har valgt at slå sig ned i Snej-bjerg og på den måde være med til at skaffe nye arbejdspladser og aktivitet i vores del af kommunen.

Tak til Anette for venlighed og hjælp-somhed til denne artikels tilblivelse.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

22.01 | 19:42

Snejbjerg Borgerforening har lanceret en ny hjemmeside for Snejbjerg By, hvor du også finder info om borgerforeningen. Besøg siden her: http://snejbjergby.dk

...
17.11 | 22:23

Hehe. Meget sød fortælling om julemanden fortalt på en meget sjov og beskrivende måde. Mon julemands-kostumer.dk kunne levere en juledragt til denne julemand

...
04.11 | 14:41

Jeg vil gerne tilmeldes bridge

...
14.11 | 21:26

jeg er født på Tanderupgaard d.30 maj 1940 og vil gerne vide om der stadig er lanbrug på gården? eller skal stedet bruges til andet formål.

...
Du kan lide denne side