Forbandelsen

Forbandelsen af Peter Tudvad

Af Ole Pedersen

Peter Tudvad: Forbandelsen.

Den sidste bog, jeg skrev om, var en historisk fiktion. Forfatteren brugte de oplysninger, han havde kunnet skaffe sig, og har ikke på noget tidspunkt skrevet noget, som var imod kilderne. Det samme kan man på en måde også sige om det værk, jeg denne gang skri-ver om. Og så er det måske alligevel slet ikke sådan. Måske er bogen en form for biografi, hvor visse huller er udfyldt med noget meget kontroversielt stof.

Peter Tudvad, dansk filosof og forfatter, er født i 1966 og har gennem mange år beskæf-tiget sig med vores verdensberømte filosof Søren Kierkegaard. Han blev kendt i medier-ne, da han leverede en hård kritik af Joakim Graffs værk om Kierkegaard: SAK. Han har tidligere udsendt flere bøger om Kierkegaard,

nemlig: Kierkegaards København, Stadier på antisementismens vej, Kierkegaard og jøder-ne.

Titlen henviser til faderens forbandelse af Gud, da han som barn var hyrdedreng på he-den ved Sædding. I følge faderens overbevis-ning ville forbandelsen varer i flere generati-oner og blandt andet indebære, at han, fade-ren ville overleve alle sine børn. Helt så galt gik det nu ikke, men 5 børn ud af 7 døde før den gamle hosekræmmer Michael Kierke-gaard foruden hustruen og en svigerinde, og kun Peter og Søren overlevede ham.

Bogen er opdelt i 8 afsnit, der hver har en person eller et tema som omdrejningspunkt. Romanen tager sin begyndelse i Peter Kier-kegaards bispesæde i Aalborg, hvor broderen tvivler på, om han skal udgive Sørens efter-ladte papirer, men nevøen Henrik Lund, som er Sørens discipel, presser på. Den slutter un-der et voldsomt uvejr på heden, hvor faderen, der sulten og våd er ude at vogte får, forban-der Gud i al evighed. Et afsnit er viet det ulykkelige kærlighedsforhold til Regine, som han brød forlovelsen med allerede efter et år, men som han hele livet dagligt tænkte på. Den kærlighed og det bedrag, han udsatte hende for, blev en væsentlig inspirationskilde til hans omfangsrige forfatterskab. Centralt står de religiøse anfægtelser, de teologiske diskussioner og kampen mod kirken, personi-ficeret af professor Martensen, og biskop Münster, som var hans fars præst.

Efter første afsnit bevæger bogen sig krono-logisk gennem Kierkegaards trængsler og hans søgen efter en guddommelig sandhed, der kan forenes med menneskenes lidelser.

Altså kan man udtrykke det således, at mens størstedelen af bogen kredser omkring Kier-kegaards følelsesliv og forhold til den svære kristendom, hvilket er baseret på hans fakti-ske forfatterskab, så bliver rammerne om for-tællingen skabt af fiktive elementer, der giver

spændingsmomenter, romanen ellers ville mangle.

Den interessante blanding af fiktion og virke-lighed er udført utrolig elegant af Tudvad, men derfor kan der også opstå tvivl om, hvad der faktisk er belæg for i udlægningen. Den virkelige del tager sit udgangspunkt i de af Kierkegaards tanker, som vi kender fra hans værker, mens det er de fiktive dele, der giver værket dets spændende og nyfortolkende si-der. Uden at ville røbe for meget kan det af-sløres, at de fiktive dele af romanen lader Kierkegaard mødes med sin tidligere forlo-vede Regine inden hun som nybagt guver-nørfrue rejser til De vestindiske Øer samt rej-ser meget alvorlige, ja ligefrem kriminelle beskyldninger mod den gamle hosekræmmer om at han skulle have medvirket kraftigt til at tynde ud i familien, og endelig lader Kier-kegaard forlige sig med Vorherre på dødsle-jet.

Altså kan man udtrykke det således, at mens størstedelen af bogen kredser omkring Kier-kegaards følelsesliv og forhold til den svære kristendom, hvilket er baseret på hans fakti-ske forfatterskab, så bliver rammerne om for-tællingen skabt af fiktive elementer, der giver de spændingsmomenter, romanen ellers ville mangle.

Hvis man ønsker at erhverve sig en grund-læggende viden om Kierkegaards liv og lev-ned, er FORBANDELSEN en glimrende bog til formålet. Bogen er lang og kan ikke slu-ges i én mundfuld, men hvis man tager den tid, det tager, bliver man ikke kun godt un-derholdt, man bliver også klogere på en af

vores mest berømte landsmænd og tiden han levede i.

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

25.03 | 19:38

kan du lave en nærmere analyse af novellen "hejren", har lidt svært ved at forstå handlingen, tak på forhånd

...
28.01 | 08:42

Hej jeg har en crosser stående, som ikke bliver brugt mere. Sælger I sådan een, da vi vil gerne af med den

...
27.10 | 09:51

Rosenlundcentret er i Sydgaden, Snejbjerg
mvh Søren Brogaard

...
26.10 | 21:34

Hvor ligger det i herning

...
Du kan lide denne side