Årsprogram

Årsprogram

 

ÅRSPROGRAM

2017 - 2018  


Indholdsfortegnelse: 

Rosenlund Centret

Generel information. 4

Oversigt over aktiviteter – hver dag i ugen. 6

MANDAG.. 6

TIRSDAG.. 7

ONSDAG.. 8

TORSDAG.. 9

FREDAG.. 10

FRIVILLIGE / VEJLEDERE. 10

Arrangementer11

Højskoleeftermiddage. 13

Kunstudstillinger14

Praktiske oplysninger om telefon og træffetider15

Hjemmehjælp og hjemmesygepleje. 15

Rosenlund Centret – plejeboliger15

Aktiviteter, træning og daghjem.. 15

Pedel15

Område Syd kontor, Lind Hovedgade 20, 7400 Herning Kommune . 15

 

    


 

 

 

 

På Rosenlund Centret vil vi gerne være det lokale samlingspunkt, for alle efterlønnere, pensionister og førtidspensionister. Vi ønsker, at Rosenlund er et sted, hvor alle er velkommne og hvor fælles oplevelser og samvær er i højsædet.

 

Det er de frivillige og vores medlemmer, som er med til at Rosenlund Centret er et godt sted at være, hvor der er en afslappet atmosfære, men også et sted hvor alle vores frivillige yder en kæmpe indsats for at vores medlemmer kan få ny viden og læring.

Du kan melde dig som deltager i en eller flere af aktiviteterne, du kan også blive frivillig vejleder. Der er altid mulighed for at oprette nye aktiviteter, så har du gode ideer hertil, er du meget velkommen til at henvende dig til Centerrådet eller til Sally Mikkelsen.  Se telefonnumre på bagsiden af bladet.

 

Alle vores hold, caféen og arrangementerne varetages af frivillige, men alle er velkomne til at komme med inspiration og nye input på holdene, så Rosenlund kan forsætte med at være et sted, der er i fornyelse. I cafeteriet kan man købe en kop kaffe og et stykke brød/kage.

 

Er du ny bruger, og kender du ikke Rosenlund Centret, vil vi gerne vise dig rundt og fortælle dig om stedet. Du kan blot henvende dig til et af Centerrådets medlemmer eller aktivitetskoordinator Sally Mikkelsen.

  Læs mere om Rosenlund Centret på hjemmesiden                                                                                                                                                                                         http://www.rosenlundcentret.dk

 

Velkommen til sæson 2017/ 2018 på Rosenlund Centret! Vi er mange  der er plads  til flere.    

              

   Jørn Vestergaard

 

Sally Mikkelsen

 

Lars Østergaard

 Centerrådsformand

  Aktivitetskoordinator

Teamleder

 

 

 

 

 

 

        Praktiske oplysninger til den nye sæson vedrørende medlemskab og tilmelding.

                                              Gå ind på http://www.aktiv.herning.dk .  

                                       Tryk på Rosenlund Centret i en af de blå kasser

               Informationen på centret er åben i september mandag + onsdag fra 10.00 – 11.00

 

TILMELDING

Fra torsdag d. 17 august kl. 09.00 , kan du købe medlemskab online til Rosenlund Centret.

Torsdag d. 24 kl 09.00 kan du få hjælp til tilmelding, i EDB-lokalet. HUSK mobiltelefon og dankort (hvis du har det) ellers kontanter.

Centerrådet inviterer alle medlemmer på kaffe og rundstykker i caféen fra kl. 9.00 på tilmeldingsdagen.

MEDLEMSKAB

For at deltage i Rosenlund Centrets tilbud eller for at være frivillig skal man have et medlemskab. Medlemskabet koster 400,- kr.

Har man købt medlemskab i et af Herning Kommunes andre centre, kan man købe et lokalt medlemskab til Rosenlund Centret for 100,-kr.

Medlemskabet giver mulighed for at deltage i alle aktiviteter, dog må påregnes udgifter til materialer og ved enkelte aktiviteter er der brugerbetaling, som betales ved tilmeldingen. Fra 15.2.2018 koster et medlemskab 200,- kr.

 

Har du været medlem tidligere? Vigtigt - før køb af medlemsskab og tilmelding. Tjek om din medlems-profil er rigtig. Du kan redigere den således:

§       Under punktet:  ”Mere info” skal du klikke på ”medlemslogin. ”

§       Her kan du ændre, hvis du f.eks. har ændret adresse, telefonnummer, mm.

§       Du kan også skifte adgangskode.

Når du køber medlemskab og du tidligere har været medlem på et af aktivitetscentrene i Herning kommune, så benyt feltet: ”Allerede medlem” i højre side og udfyld med mobiltelefonnummer eller mailadresse og adgangskode.

Er du nyt medlem, så tryk på ”Nyt medlem”.

Hvis du har flere medlemsprofiler i dit navn, så kontakt Aktivitetskoordinator Sally Mikkelsen

Hold tilmelding :

Sker online eller på Rosenlund Centret fra den 24. august kl. 9.00. Herefter tilmelding ved henvendelse til Sally Mikkelsen. Nogle hold har begrænset deltagerantal. Ved overtegning vil der blive forsøgt oprettet et nyt hold.

Selvtræning:

Medlemmer, der selv ønsker at benytte Rosenlund Centrets motionsrum, kan kontakte fysioterapeuten for nærmere aftale om instruktion. Træningstider ses på skema på opslagstavlen ved motionsrummet. Det koster 10,-kr. pr. gang at benytte motionsrummet.

Café:

I Rosenlund Centrets café kan man nyde en kop kaffe og et stykke brød i hyggelige omgivelser og i godt selskab. Caféen betjenes hver formiddag af frivillige.

Træningshold:

Der kan tilbydes vedligeholdende træning og genoptræning efter serviceloven. Træningstilbuddet vil afhænge af dit behov og vil i hvert enkelt tilfælde blive vurderet af terapeuten ud fra Herning Kommunes kvalitetsstandarder. Har du behov for at træne balance, bevægelighed, styrke, koordination eller daglige færdigheder med hjælp fra personalet, er der mulighed for at deltage på et af vores hold. For at deltage på disse hold, skal du godkendes hertil af én af terapeuterne. Træningen kan i særlige tilfælde foregå i dit eget hjem. Kontakt fysioterapeut Synnøve Lind på telefon 2498 6603 for at høre om dine muligheder.

Faldudredningshold

Er du én af dem, der har oplevet et fald inden for det seneste år? Er du i risiko for at falde? Ved du, at der kan være mange grunde til, at man falder? Ønsker du at gøre en indsats for at nedsætte risikoen for at falde igen?

Der vil løbende blive oprettet faldudredningshold med en ergoterapeut og en fysioterapeut, hvor du får en bred indsigt i årsagerne til, at man falder. Endvidere vil du have en mulighed for individuel vejledning for at finde den indsats, der vil være bedst for dig. Der oprettes hold, når der minimum er 6 deltagere. Kontakt fysioterapeut Gitte Toustrup Hansen på telefon 3044 0364 for at høre om dine muligheder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Oversigt over aktiviteter – hver dag i ugen

MANDAG

 

AKTIVITET OG TIDSRUM

BESKRIVELSE AF HOLDET

BILLARD

 

Der kan spilles billard i forhallen.

Pris pr. deltager: 100,- kr. pr. år.

 

SPILLEKLUB

kl. 9.30 - 11.30 Første gang: 4.9.

 

Her kan man deltage i whist og canasta

Sted: Cafeteriet.

 

BOB

kl. 9.30 - 11.30 Første gang: 4.9

Har du lyst til et spil bob, så kan du få en rask dyst her.

Sted: Cafeteriet.

Vejleder: Jens Ole Rasmussen

BRIDGE

kl. 8.30 - 11.30

Første gang: 4.9

For let øvede og øvede. 

Deltag i små turneringer og få mulighed for at finpudse dit meldesystem.

Sted: Mødelokalerne. 

Vejleder: Bodil Mouritzen

BRIDGE

Kl. 9.00 – 11.00

Første gang: 4.9

 

For nybegyndere.

Lær det grundlæggende meldesystem og også lidt spilleteknik. Stift bekendtskab med et dejligt kortspil. Forude venter mange dejlige bridgetimer.

Sted: Biblioteket

Vejleder: Bodil Mouritzen.

 

SLÆGTSFORSKNING kl. 9.30 - 11.30

Første gang: 4.9.

   

Har du lyst til at forske i dine aner, og vil du gerne vide lidt om, hvor- dan man kan gribe det an, så er muligheden her.

Sted: EDB-rummet.  

Vejleder: Leif Sepstrup.

 

UD AT SE / OPLEVE GRUPPEN 

kl. 14.00 - 16.00

Første gang: 4.9  

Gruppen mødes første gang for at drøfte og planlægge indhold og datoer. Vi satser på fire ture i løbet af sæson 2017/18. Kom med gode ideer. Der kan blive tale om museumsbesøg, naturture, kulturture m.m.

Sted: Biblioteket.

Vejleder: Kirsten Schmidt

 

BLOMSTER

Kl. 9.30 - 11.30

Sidste mandag i månederne, sept.  nov. jan. og marts

 

Her kan du sammen med andre lave dekorationer m.m. med årstidens blomster.

Sted: Træningskøkkenet

Vejleder: Ketty Sørensen

 

           


 

TIRSDAG

 

AKTIVITET OG TIDSRUM

BESKRIVELSE AF HOLDET

BILLARD

 

Der kan spilles billard i forhallen.

Pris pr. deltager: 100,- kr. pr. år.

 

ÅBENT

TRÆVÆRKSTED  kl. 9.30 - 11.30

Første gang: 5.9.

 

Har du lyst til at arbejde med træ, kan du bruge værkstedet til fremstilling af selvvalgte emner. I værkstedet er der forskellige maskiner og værktøj, så mulighederne er mange.Pris: 60,- kr.

Sted: Træværkstedet.

Vejleder: Robert Bang

 

PATCHWORK

kl. 13.30 - 15.30 Første gang: 5.9. 

 

Her kan du få anvendt dine stofrester. Små stykker stof syes sammen til mange spændende ting - lige fra grydelapper til sengetæpper.  

Sted: Mødelokalerne 

Vejleder:  Margith Højholdt

 

LINEDANCE

kl. 16.00 - 17.00

Lige uger

Første gang: 5.9.

 

Linedance er sjov, god motion til god musik. Man bliver i godt humør.

Sted: Cafeteriet

En gruppe dansere leder holdet.

KOR FOR M/K

KL 16.00 – 17.00

Ulige uger

Første gang: 12.9.

Kom og syng dejlige sange efter Højskolesangbogen og kopi ark. Her får du mulighed for, at synge sammen med andre 1 +2 stemigt.

Sted: Cafeteriet

Vejleder: Laura Malene Poigneé

Max 30 deltagere

 

 

           

ONSDAG

AKTIVITET OG TIDSRUM

BESKRIVELSE AF HOLDET

BILLARD

kl. 9.30 - 11.30

Første gang: 6.9.

 

Der kan spilles billard med vejledning og instruktion.

Pris pr. deltager: 100,- kr. pr. år.

Sted: Forhallen.

Vejleder: Kai Fredsø Pedersen

 

KNIPLING/ulige uger kl. 9.30 - 11.30

Første gang: 13.9.

For både nybegyndere og let øvede. Er du nybegynder, kan du lære teknikkerne - er du øvet, kan du få inspiration til nye ting.

Sted: Mødelokalerne.

Vejleder: Kirsten Kristensen

 

ÅBENT TRÆVÆRKSTED

kl. 9.30 - 11.30

Første gang: 6.9.

 

Har du lyst til at arbejde med træ, kan du bruge værkstedet til fremstilling af selvvalgte emner. I værkstedet er der forskellige maskiner og værktøj, så mulighederne er mange.Pris: 60,- kr.

Sted: Træværkstedet.

Vejleder: Jørgen Simonsen og Erling Relund

 

KROLF

Kl. 09.30-11.30

Første gang 6/9

Krolf er en mellemting mellem kroket og golf. Banen er blevet etableret i vores centerhave. 

Pris: 60,- kr.  

Sted: Centerhaven.

Vejleder: Ella Mørup og Lisbeth Christensen

 

IPAD, TABLET OG SMARTPHONE

Lige uger Kl. 9.30 – 11.30

6/9 + 20/9 + 4/10

Grundlæggende brug og opsætning af iPad tablet og smartphone, samt hente app ned. Husk:  medbring din egen IPAD / smartphone

Sted: EDB lokalet. 

Vejleder:  Svend Bülow og Sally Mikkelsen

STRIKKECAFÉ ulige uger

kl. 13.30 - 16.00

Første gang:13.9.

 

Kan du li' at strikke, kunne du tænke dig at få inspiration af andre med samme interesse, så er strikkecaféen lige noget for dig. 

Sted:  Caféen.

Vejleder: Hanne Pedersen og Karen Olesen

 

RØDE KORS

KL: 13.30 – 16.00

Første gang: 6/9

 

Der strikkes og hækles ting til Røde kors efter deres opskrifter. Garn leveres af Røde kors. Borgere i Snejbjerg by kan afhentes af vejlederne på holdet. Pris 20,-kr. pr. gang.

Sted: Caféen.

Vejleder: Solveig Iversen og Lilly Hansen

LITTERATURSTUDIEKREDS/ ulige uger

kl. 14.00 - 16.00

Første gang: 13.9

 

 

Vi læser især nyere skønlitteratur af danske og nordiske forfattere. Vi låner bøgerne på biblioteket. Lydbogslæsere kan også være med.  Bøgerne læses hjemme, og vi drøfter og taler om det læste, når vi mødes. 

Velkommen til alle med interesse for litteratur og læsning. 

Sted: Biblioteket.

Vejleder: Ole Pedersen

 

ØLBRYGNING

Kl 8.30 – 11.30

Første gang 6/9

Kom og lær at brygge øl. Vi brygger forskellige slags alt efter årstiden. Pris 120 kr for sæsonen.

Sted: Frikadellen.

Vejleder: Robert Bang

        

TORSDAG

AKTIVITET OG TIDSRUM

BESKRIVELSE AF HOLDET

BILLARD

 

Der kan spilles billard i forhallen.

Pris pr. deltager: 100,- kr. pr. år.

 

SLÆGTFORSKNING

kl. 9.30 - 11.30 Første gang: 7.9.

 

Har du lyst til at forske i dine aner, og vil du gerne vide lidt om, hvor- dan man kan gribe det an, så er muligheden her.   

Sted: EDB-rummet.  

Vejleder: Leif Sepstrup

TRÆVÆRKSTED

kl. 9.30 - 11.30

Første gang: 7.9.

Har du lyst til at dreje eller skære i træ m.m., er der mulighed for at lave mange spændende ting. 

Pris: 60,- kr.

Sted: Træværkstedet.  

Vejleder: Henning Nørgaard  

STENSLIBNING OG SØLVARBEJDE

kl. 9.30 - 11.30 

Første gang: 7.9.

Sten slibes og poleres. Og der vil være mulighed for at lave forskellige sølvarbejder. Der må påregnes udgifter til div. materialer. 

Max 4 deltagere på holdet. 

Pris: 60,- kr.

Sted: "Stensliberen". 

Vejleder: Ole Pedersen

MALING

kl. 9.30 - 11.30

Første gang: 7.9.

Her kan du møde andre, der har lyst til at tegne eller male. Deltagerne hjælper og inspirerer hinanden. Er du i tvivl, om malerholdet er noget for dig, vil der være lærred og farver til rådighed til at prøve første gang.

Sted: Mødelokalerne. 

Vejleder: Ketty Sørensen  

KRYDDERSNAPS

kl. 9.30 - 11.30

3. torsdag i måneden Første gang 21.9.

Har du lyst til at lave din egen kryddersnaps, så er muligheden her.  Vi tager ud i naturen og finder ”krydderierne” eller medbringer bær og frugt fra egen have / fryser. Der må påregnes udgift til materialer.

Sted: Cafeteriet.  

Vejleder: Erling Rasmussen

SUNDT MADHOLD kl. 10.00 - 14.00

Første gang: 7.9

Her laves god dansk mad tilsat lidt sundt. Efter en kop kaffe går vi i gang med at tilberede dagens middag, som vi nyder i fællesskab, inden vi går hjem.  Max.  6 deltagere.

Sted: Frikadellen

Holdet hjælper hinanden.

STRØMPENISSER

lige uger  (8 gange) kl. 13.00 - 16.00

Første gang: 7.9.

Bliver aflyst hvis der er for få deltagere.

Lær at lave strømpenisser. Der startes fra bunden med at lave kroppen. Tøjet syr vi også selv. Vi hjælper hinanden på holdet.

Max. 8 deltagere

Sted: Cafeteriet.

Vejledere: Kirsten Kristensen og Ingrid Nielsen

KORTVÆRKSTED

ulige uger (4gange)  Kl. 13.30 – 15.30

Første gang: 14.9

Få inspiration til at lave personlige kort til jul, fødselsdag m.m. Der er ingen grænser for, hvad der kan bruges af materialer, servietter, glansbilleder, tapet, bånd osv. Medbring saks, skærekniv og skæreunderlag. Karton og papir m.m. kan købes i begrænset omfang.

Max. 6 deltagere

Sted: Biblioteket

Vejleder Else Poulsen

        

FREDAG

AKTIVITET OG TIDSRUM

Beskrivelse af holdet

BILLARD

Der kan spilles billard i forhallen.

Pris pr. deltager: 100,- kr. pr. år.

 

SPILLE-

EFTERMIDDAG

kl. 13.30 - ca. 15.30

 

 

Her er der mulighed for at spille canasta, whist, bob og billard.

Alle kan være med - såvel nybegyndere som mere erfarne spillere.

Andre gode forlag til spil modtages gerne.

Sted: Cafeteria og forhal

 

KOL-

FRITRÆNINGSHOLD

kl. 11.00-12.00

Her er der mulighed for at træne sammen med andre med lungeproblemer og få talt om de udfordringer, KOL kan give i hverdagen. Man kan få udarbejdet et træningsprogram ved fysioterapeut Synnøve Lind.

ØLBRYGNING

Kl 8.30 – 11.30

Første gang 8/9

Kom og lær at brygge øl. Vi brygger forskellige slags, alt efter årstiden.

Pris: 120 kr. for sæsonen

Sted: Frikadellen.

Vejleder: Ole Feldborg 

 

 

 

                           FRIVILLIGE / VEJLEDERE

 

 

Vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du har lyst til at gøre en frivillig indsats på Rosenlund.

Der er altid plads til dig på Rosenlund Centret uanset om du bruger mange eller få timer.

 

                             Vi glæder os til at se dig!

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangementer

 

ARRANGEMENT

Beskrivelser og datoer

SYNG-MED

EFTERMIDDAGE:

Grethe Christiansen og Birte Birkely synger for og står for den musikalske ledsagelse ved syng-med eftermiddagene. 

Reservér følgende mandage fra kl. 14.00 til 15.30.

Pris inkl. kaffe: med medlemskab: 25,- kr.

Pris uden medlemskab: 35,- kr.

 

25. september

15. januar

9. april

  

 

JULE-SYNG-MED

EFTERMIDDAG

Den 4. december

 

Julehygge med sang, musik og oplæsning ved Lis og Erling Haubjerg.

Pris incl. kaffe: med medlemsskab 25,- kr.

Uden medlemsskab 35,- kr.

Foregår i caféen Kl. 14.00 – 15.45

BANKO

Mads Videbæk, Jenny Lisby, Judith Lauridsen, Lis og Bent Hansen står for eftermiddagene med bankospil. 

Pris: 1 plade: 10,- kr., 3 stk.: 25,- kr., efterfølgende plader 5,-kr. Sæt kryds i kalenderen flg. tirsdage fra kl. 14.00 til 15.30:

 12. september 10. oktober 7. november

 19. december 16. januar 13. februar

13. marts 10. april

SØNDAGSCAFÈ

 

Fællesnævner for disse eftermiddage er først og fremmest hyggeligt samvær men også kaffedrikning, snak, evt. spil, oplæsning og fælles- sang.

Pris inkl. kaffe: med medlemskort 25,- kr., uden medlemskort 35,- kr. Søndagscafeerne afholdes følgende søndage kl. 14.30 - 16.00

 

10. september                    3. december               4. marts

 8. oktober                                  7. januar                    8. april

 5. november                                  4. februar                           

         

REJSEOPLEVELSER:

 

 

Den 9. oktober

Den 29. januar

Den 26. februar

"Rejseoplevelser" foregår mandag eftermiddage kl. 14.00 - 16.00.

 Pris inkl. kaffe: med medlemskort 25,- kr., uden medlemskort 35,- kr.

 

Lisbeth Bliksted fortæller om Sri Lanka.

Bent Hansen fortæller om USA 

 Jens Lavrsen fortæller om Marokko

 

MUSIK EFTERMIDDAG

 

Den 30. oktober

Den 19. februar

 

Vi er ca. 8 seniormusikere, som kender hinanden rigtig godt og vi elsker at spille musik. Vi vil gerne lave en rigtig hyggelig eftermiddag, for alle som elsker at synge de kendte danske sange og lytte til harmonika musik. Vi håber at se mange af jer.

Musik eftermiddag foregår i caféen kl. 14.00 – 16.30.

Pris inkl. Kaffe: med medlemskort 25,- kr., uden medlemskort 35,- kr. 

VACCINATION

Den 6. oktober

 

 

Igen i år er der gratis influenzavaccination for borgere over 65 år.  Vaccinationen foregår kl. 9.00 - 11.00

Se mere om det gode tilbud på opslagstavlen.

FÆLLESSPISNING

Den 8. februar

Den 9. november

Sæt kryds i kalenderen. Opslag kommer senere.

FORÅRSMARKED/ 

ÅBENT HUS

Den 17. marts

Rosenlund Centret afholder forårsmarked/ åbent hus

Lørdag den 17 marts kl. 9.00 - 12.00

Denne dag bliver der mulighed for at se, hvad der er blevet lavet på de forskellige hold i årets løb, der vil være underholdning, tombola, salg af blomster og en mindre salgsbod.

SPILLEDAG

Den 2. maj

For 20. gang skal der afholdes spilledag. I år er det Lind. Vi er fire centre, som hvert år dyster i forskellige discipliner. Dagen starter kl. 9.00 med formiddagskaffe og afsluttes med frokost og pokaloverrækkelse.

INSPIRATIONS- og

EVALUERINGSDAG

Den 17. april

For alle medlemmer på Rosenlund Centret. 

Reservér dagen - program følger senere.

 

DAMEAFTEN

Den 26.oktober

Sæt kryds i kalenderen. Opslag kommer senere.

SVAMPETUR

Til Arnborg

Den 19/9

Kl. 13.00

Der vil blive indsamlet svampe og desuden givet vejledning i hvilke, der er spiselige og hvordan de kan tilberedes og anvendes. Medbring en kurv og en kniv.

Vejledere: Ursula og Helmuth Blanke

Pris: 30 kr. pr. deltager – betales ved afgang

Tilmelding ved sæsonstart eller på liste i informationen. Senest den 14/9

Mødested: I forhallen på Rosenlund Centret

Der køres i private biler – har man ikke selv bil, er det ingen hindring.

 

ROSENLUNDS FØDSELSDAG

Den 23. maj

Sæt kryds i kalenderen, opslag kommer senere.

SENIOR SHOP

Den 14/9

Kl. 10.00 – 11.30

Den 25/1

Kl. 10.00 – 12.00

Kig forbi. Marianne fra senior shop kommer og viser lækkert tøj til damerne.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Højskoleeftermiddage

Højskoleeftermiddage afholdes i samarbejde med Herning Aftenskole.  Alle interesserede er velkomne. Medlemskab ingen betingelse.

Pris inkl. kaffe:  pensionister 50,- kr., øvrige 60,- kr.

 

Dato 

Beskrivelse af højskolearrangement

Mandag 

Den 18 september kl. 14.00 - 16.00

 

 

  Basserne fra Rødding. En sangeftermiddag!

”Basserne” er 5 mænd, der i flere år har sunget i Rødding Egnskor på Rødding Højskole. Udgangspunktet er de gode, gamle sange og melodier fra 50- og 60erne, bl.a. Four Jacks.

De synger også fra højskolesangbogen.

Mandag

Den 23. oktober

kl. 14.00 - 16.00

 

  Politiassistent Birgitte Jacobsen, Egå holder foredrag om:

Kvinder i en mandeverden”. Om at arbejde i en mandsdomineret verden, hvor jargon og opførsel ofte er ført an af mændene. Hvor vold, ulykker og død er en del af hverdagen. Vi får indblik i, hvad rigtigt politiarbejde går ud på. Det er nok ikke helt, som vi ser på TV. Birgitte vil fortælle om både barske og sjove oplevelser.

Mandag

Den 20. november

Kl. 14.00 – 16.00

 

 

Valgmenighedspræst Morten Kvist, Herning: Boggennemgang.

Morten Kvist vil gennemgå bogen ”Fisk har ingen fødder”, og lidt fra fortsættelsen ” Nogenlunde på størrelse med universet”.

Bøgerne er skrevet af den islandske forfatter Jon Kalman Stefansson. Det er en historie om en islandsk slægt fra begyndelsen af det 20. århundrede og frem til i dag.

 

Mandag

Den 8. januar  

kl. 14.00 - 16.00

 

Dennis Flydtkjær, Snejbjerg , MF for Dansk Folkeparti.

Dennis Flydtkjær vil fortælle om sin vej til Christiansborg og løst og fast fra sit politiske liv.

Mandag

Den 5. februar kl. 14.00 - 16.00

  Min farfar var nazispion!

Birgitte Dyrberg, der er redaktør på Karup Ugeavis, vil fortælle om sin farfar, der var nazispion og, hvad det har betydet for familien.

Mandag

Den 19. marts 

kl. 14.00 - 16.00

 

En vandretur langs grænsen.

Mette og Poul Nørup, Esbjerg fortæller ved hjælp af billeder og sang om, hvad man kan se og opleve på en vandretur gennemgrænselandet fra Vadehavet til Hørup Hav via gendarmstien.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunstudstillinger  

Kunstudvalget planlægger 5 kunstudstillinger om året på Rosenlund Centret. Der holdes fernisering i forbindelse med et andet arrangement.   Se under kunstudstillinger og se månedsoversigten. De udstillende kunstnere annonceres på opslagstavlen i forhallen.

Udstillere i den kommende sæson:

 

August / oktober 2017:

Inga Pedersen og Vagn Frederiksen udstiller malerier.

Inge Marie Kirk udstiller keramik

Fernisering ved sæsonstarten den 24. august kl. 10.00.

 

November / december 2017:

Pia Hauge udstiller malerier.

Kirsten Kjær udstiller juleting

Fernisering ved musikeftermiddag den 30. oktober.

 

Januar / februar 2018:

Tabita Mølgaard udstiller malerier.

Limfjordsgruppen udstiller Patchworkbilleder

Bente og Ole Pedersen udstiller smykker og træting

Fernisering ved højskoleeftermiddagen den 8. januar.

 

Marts / april / 2018:

Ulla Sinkjær Sørensen udstiller malerier.

Gitte Hildebrandt udstiller Malerier og pynteting  

Fernisering ved højskoleeftermiddagen den 19. marts

 

Sommer 2018

Jan Mønsted udstiller fotografier

Karen Wittrup, udstiller ting og sager

Fernisering ved Rosenlunds fødselsdag d. 23 maj.

           

 

 

 

 

 

 

         Praktiske oplysninger om telefon og træffetider

Hjemmehjælp og hjemmesygepleje

Distriktsleder hjemmeplejen Karin Pinstrup -  96 28 87 60 hverdage kl. 8.00 - 9.00                                                                            

Distriktsleder hjemmesygeplejen Susanne Bach Andersen -  96 28 87 61 hverdage kl. 8.00 - 9.00            Hjemmesygeplejerskerne - 96 28 87 62 – 87 63 hverdage kl. 14.00 -15.00  

 

Rosenlund Centret – plejeboliger

Centerleder Ulla Kristensen - 96285564 hverdage imellem 8.00 – 9.00

Kontaktperson til Plejeboliger - 96288700 dagligt imellem 10.00 – 12.00

 

Aktiviteter, træning og daghjem

Teamleder Lars Østergaard – 96285664

Aktivitetskoordinator Sally Mikkelsen – 30573064

Fysioterapeut Synnøve R. Lind – 24986603

Ergoterapeut Linda Skipper – 21330181

Hjælpemiddel terapeut - 96284333 hverdage imellem 8.00 – 12.00

Spørgsmål vedrørende aktiviteter kan sendes via e-mail:  Taksm@herning.dk

 

Pedel

Thomas Nordgaard- 96285559 man – torsdag imellem 7.30-15.30 fredag 7.30 – 12.30
I weekender, på helligdage og i ferie henvises til telefonsvarer

 

Område Syd kontor, Lind Hovedgade 20, 7400 Herning Kommune

Telefontid: mandag - torsdag kl. 8.00 - 15.00, fredag kl. 8.00 - 14.00 Tlf.  96 28 45 30

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

mie | Svar 16.07.2018 15.58

Hvornår får I det nye program lagt ind? For 2018-19

Asta Albæk Aastrup | Svar 22.06.2015 15.54

Denne side kan jeg ikke lide, da det er svært at læse den del af teksten, som står på grøn baggrund. Mon ikke det bliver løst med næste sæsons program.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

16.07 | 15:58

Hvornår får I det nye program lagt ind? For 2018-19

...
27.10 | 09:51

Rosenlundcentret er i Sydgaden, Snejbjerg
mvh Søren Brogaard

...
26.10 | 21:34

Hvor ligger det i herning

...
07.01 | 12:08

Hvor mange er i på RosenLundCentret?

...
Du kan lide denne side