Fra landsby til Herning-forstad.

Fra landsby til Herning- forstad.


Fra 1950, og frem til nu er Snejbjerg vok-set, og har udviklet sig til et større by- og boligområde.
I tiden efter 2. verdenskrig var Snejbjerg delt i to små byområder. Nederbyen, som den mindste, med ganske få huse, centre-ret omkring kirken og vejkrydset v. Studsgårdvejens udmunding i hovedvej 15.
Overbyen var på samme tid vokset op omkring krydset Tanderupvej og hoved-vejen og lidt på Helstrupvej. Overbyen var den største af de to bysamfund, med ca. 35 huse.
Frem til nutiden er byudviklingen i Snej-bjerg sket i etaper, nogle mere omfattende end andre. Og den udvikling gennem de snart 70 år har medført, at mange land-brug er blevet nedlagt og jorden udnyttet til boligformål. Det drejer sig om 20 land-brug, som er forsvundet helt eller for nog-le fås vedkommende delvist.
I store træk har udviklingen været som følger:
Først i 50.erne blev der opført enkelte nye boliger langs nordsiden af hovedve-jen, så kom den nye centralskole i 1962, og det medførte en del nybyggeri om-kring denne.
Den første større etape kom i 1961, idet” Syrenparken” blev opført af en bygherre fra Ålborg, Derefter tog byudviklingen rigtig fart, både nord for hovedvejen, men
langt mest syd for denne.
I 60.erne og 70.erne blev stort set al jor-den fra gården ”Lergrav” (i gammel tid ”Søndergård”) udstykket og bebygget. Det er vel nok den største sammenhæn-gende udstykning i Snejbjergs historie indtil nu omfattende næsten al jorden mel-lem Nørre Tanderupvej og Toustrupvej.
I midt 70.erne skete der en stor udvikling i boligområdet nord for hovedvejen, nem-lig ”Bjergkvarteret”. På samme tid etable-redes skole nr. 2 i Snejbjerg. Engbjergsko-len.
Hovedsageligt er Bjergkvarteret udstykket fra to gårde, ”Kirkely” og ”Nørregård”.
Lidt senere blev Solbjerg-området etable-ret. Jorden hertil kom fra ”Toftegård ” og ”Ørskovbjerg”
Det vil føre for vidt at omtale alle udstyk-ningerne her. Blot nævne i 80-erne og 90.erne ”Munkgårdskvarteret”,
”Stenbjergkvarteret” og nu p.t. sker ud-viklingen nord for Snejbjerg i Ørskov-området.
For den interesserede læser vil jeg oplyse lidt om de 20 landbrug, der nu er fortid, dog er et par kun delvist udstykket endnu.
Se Kortet på side under billeder.

1. Jens Flensborgs ejendom, hvor
Front z. har til huse i dag.
2.”Toftegård” var beliggende, der hvor Nissan- biler er etableret nu.
3.”Enggård” hvor Snejbjerg Præstebolig er nu. For øvrigt den første udmatrikulere-de ejendom i Snejbjerg med betegnelsen 1a Snejbjerg.
4.”Ørskovbjerg” Niels Kjærs gård, endnu kun delvist udstykket.
5. ”Kirkely” helt væk i vores tid. Nu kun kirkehuset med samme navn.
6. H. Ulv Jensens ejendom. Helt væk, lå bag malericentralen.
7. ”Nørregård” helt væk i dag, lå bag me-jerigrunden.
8. ”Damgård” Stuehuset bevaret, ligger på hjørnet Nordgaden - Hovedgaden.
9. ”Spandbjerg” helt væk. Ejendommen lå, hvor Ørskovvej krydser Helstrupvej.
10.”Galgehus” (J.P. Nørgård) Stuehus er bevaret, ligger ved Gl. Ørskovvej.
11. ” Agernem” helt væk, ejendommen var beliggende, hvor ”Ørskovbakken” er i dag
.
12. Chr. Buurs ejendom. Bygningerne er bevaret, ligger længst mod vest, syd for hovedvejen
13. ”Gammelager”. Bygninger bevaret, ligger sydvest for skolen og idrætsanlæg-get.
14. ”Lergrav” (Søndergård). Stuehus bevaret. Ligger nord for institutionen Søndergård.
15. ”Gadegård” (Asylet). Stuehus be-varet. Nu daginstitution ved Asylgade.
16. ”Siig” (Siiggård). Helt væk i dag. Lå hvor Sigkvarteret er nu.
17. ”Rosenlund” (Gl. kro). Helt væk i dag. Lå hvor Studsgårdvej munder ud i Hovedvejen.
18. ”Ll. Munkgård” Bygninger bevaret. Ejes i dag af Entreprenør Sv. Erik Mad-sen.
19. ”Munkgård ”. Bygninger bevaret. Kun delvist udstykket. I dag er der insti-tution i stuehuset.
20. ”Stenbjerg ”Stuehus bevaret. Kun delvist udstykket.
Det var så et lille stykke lokalhistorie om udviklingen i vores by og samfund. Der er sket store forandringer i de mange år, men heldigvis har vi formået at fastholde sammenhængskraften og sjælen i vores lokalområde.
Helstrup i oktober. Jens Ørskov

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.04 | 10:56

uenig!

...
29.04 | 10:55

det er ok

...
15.09 | 13:58

Vil I skrive at Mads Bille kommer til Højskoleeftermiddag d. 21.9. Og fortæller om sit liv med musik, og der kan max være 45 deltagere.

...
04.07 | 10:57

Jeg er ikke umiddelbart i besiddelse af viden, der kan bekræfte spørgsmålet.

...
Du kan lide denne side