Nyt fra Centerrådet

Centerrådet

Centerrådet

Rosenlund Centret

Jørn Vestergaard, formand for Centerrådet, Marievej 11, tlf. 97161504.
jorn-vestergaard@privat.dk 
Lisbet Christensen
Tlf: 97161559   og   23611659Svend Bülow, Agerbjerg 101, tlf. 52404006
rs101@city dk

Niels Benndsen Pedersen, Sigkvarteret 29,
 tlf 97162102

Birte Birkely,  Mungårdvænget 9,

tlf. 97161602,

Mail:  birk19@mail.d


Inger Krogstrup,  Vardevej 40

tlf.  97164005

Mail:  krogstrup@privat.dk


Bent E. Hansen

Telefon  22310054

Mads Videbæk, Nr. Tanderupvej 3o
Mail:  lisbyvidebaek@hotmail.com 
Repr. Ældrerådet


Steen Nygaard, Agerbjerg 68 tlf. 97161874
Steennygaard@fiberpost.dk
Repr. Seniorråd SydReferat

               

 

Centerrrådet for Rosenlund Aktivitetshus

Tlf.: 9628 5563   -   Jørn Vestergaard 97 161504

 

                                                                                                            

 

 

 Centerrådsmøde onsdag d. 20. februar kl. 13.00 – 15.00

    Dagsorden:

         1.                    Nyt siden sidst fra:

 

a.       Herning Kommune / området

 

b.      Beboer-pårørende rådet

 

c.       Ældrerådet / seniorrådet

 

d.      Centerrådets medlemmer / udvalgene.

 

 

 

2.              Siden sidst – Herreaften (24/1) – Rejseoplevelse (28/1) Søndags cafe´(3/2) – højskole (4/2) – banko (12/2)

3.                                      Kommende arrangementer:

Februar - musik eftermiddag

 (25/2)                                    

Marts -  Søndags cafe (3/3) -

 Fællesspisning (7/3) Banko (12/)

 Rejseoplevelser (18/3) – Syng med

 (25/3)     

 April – Banko (9/4) – Søndags cafe (28/4) –

 Inspirationsdag (30/4)

                                                                                                          

4.                                      Forårsmarked

5.                                      Årsprogram 2019 /2020

6.                                      Marts kalender

7.                                      Centerrådets økonomi.

8.                                      Godkendelse af referat.


 Med venlig hilsen Jørn Vestergaard og Sally Mikkelsen

 

 

 

 

Referat fra Centerrådsmøde onsdag d. 20. februar 2019

 

Deltagere: Jørn-Inger-Sally-Lisbet-Mads-Steen-Svend-Niels-Lars-Bent-Birte

Afbud: Ingen

         1.                    Nyt siden sidst fra:

 

a.  Herning Kommune / området

Medlemstallet er p.t. 243. Projektoren vi bruger i Cafeen trænger til at blive fornyet. Der sættes en undersøgelse i gang, for at se hvilke løsninger, der kunne være relevant for os.

  b.       Beboer-pårørende rådet

Intet

 

c.       Ældrerådet / seniorrådet

21. januar var der møde i regionsældrerådet, hvor der blev oplyst at der kommer til at mangle mange medarbejdere inden for social og sundhedssektoren. I 2026 kommer vi til at mangle 40000 par hænder.

6. februar var der møde i ældrerådet, som blev afholdt i Lind hvor de fik en rundvisning for at se faciliteterne, som virker meget tiltalende. Der arbejdes forsat med buskort til ældre.

Den 17. april kommer Borgerservice på Rosenlund og fortæller om emnet: Ældre borgere i et digitalt samfund.

Seniorrådet arbejder med en pjece som skal informere om seniorrådets arbejde.

 

d.      Centerrådets medlemmer / udvalgene.

Til valget var der ikke indkommet nye forslag, så der er genvalg til medlemmerne som var på valg.

 

 

 

  1. Siden sidst – Herreaften (24/1) – Rejseoplevelse (28/1) Søndags cafe´(3/2) – højskole (4/2) – banko (12/2)

Herreaften gik rigtig godt med 35 deltagere. Til Rejseoplevelser var der godt 30 deltagere.

Det viser sig desværre at der næsten hver gang er nogen som glemmer at betale for kaffen ved vore arrangementer. Vi forsøger at præcisere, at folk skal huske at betale for kaffen.

Til Søndagscafeen var der ca. 30 deltager. Højskole eftermiddagen var rigtig god med Per Bang. Til Banko i vinterferien var der 64 hvoraf de 19 var børn.

  1. Kommende arrangementer:

Februar - musik eftermiddag (25/2)                                     

Marts -  Søndags cafe (3/3) -

 Fællesspisning (7/3) Banko (12/)

 Rejseoplevelser (18/3) – Syng med

 (25/3)     

 April – Banko (9/4) – Søndags cafe (28/4) –

 Inspirationsdag (30/4)

Musikeftermiddag og søndagscafe blev

 planlagt. Fællesspisning blev planlagt og

 opgaverne blev fordelt. Banko er som

 sædvanlig. Rejseoplevelser er planlagt.


Til Syng med er der også fernisering for

 kunstudstillingen.

April arrangementerne planlægges på

 næste centerrådsmøde. 

                                                                                                          

  1. Forårs marked

Sally informerede om hvilke aktiviteter der er

 planlagt af markedsudvalget. Der er flere nye

 tiltag i år, så der var stor tilfredshed med

 planerne.

  1. Årsprogram 2019 /2020

Opgaven med at spørge hvilke vejledere der vil fortsætte næste sæson blev fordelt.

Der er forslag om en ny aktivitet med titlen: Sved styrke og socialt samvær.

Desuden blev flere ideer drøftet, og grill aften den 27. juni blev aftalt.

  1. Marts kalender

Sally gennemgik marts programmet.

  1. Centerrådets økonomi.

Årsresultatet for 2018 for både centerrådet, cafeen og søndagscafeen viser et fint overskud.

Der er kommet et spørgsmål til økonomien i bussens venner. Lars Østergård undersøger sagen.

  1. Evt.

Intet

  Godkendelse af referat.

Referat godkendt

 

 

Referent: Niels Pedersen

 

 


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.11 | 21:26

jeg er født på Tanderupgaard d.30 maj 1940 og vil gerne vide om der stadig er lanbrug på gården? eller skal stedet bruges til andet formål.

...
05.11 | 17:53

Spændende historie. Er gården i dag privatejet?

...
27.10 | 09:51

Rosenlundcentret er i Sydgaden, Snejbjerg
mvh Søren Brogaard

...
26.10 | 21:34

Hvor ligger det i herning

...
Du kan lide denne side