Nyt fra Centerrådet

Centerrådet

Centerrådet

Rosenlund Centret

Jørn Vestergaard, formand for Centerrådet, Marievej 11, tlf. 97161504.
jorn-vestergaard@privat.dk 
Lisbet Christensen
Tlf: 97161559   og   23611659Svend Bülow, Agerbjerg 101, tlf. 52404006
rs101@city dk

Niels Benndsen Pedersen, Sigkvarteret 29,
 tlf 97162102

Birte Birkely,  Mungårdvænget 9,

tlf. 97161602,

Mail:  birk19@mail.d


Inger Krogstrup,  Vardevej 40

tlf.  97164005

Mail:  krogstrup@privat.dk


Bent E. Hansen

Telefon  22310054

Mads Videbæk, Nr. Tanderupvej 3o
Mail:  lisbyvidebaek@hotmail.com 
Repr. Ældrerådet


Steen Nygaard, Agerbjerg 68 tlf. 97161874
Steennygaard@fiberpost.dk
Repr. Seniorråd SydBent E Hansen

Referat

Referat fra  Centerrådsmøde onsdag den 13. juni kl. 13.00- 15.30

 

Deltagere: Inger – Lisbet – Mads – Steen – Svend – Sally – Lars – Bent - Niels

Afbud fra: Birte

 

     1.                   Nyt siden sidst fra:

 

a.   Herning Kommune / området

Rosenlund har fået tilbudt at få en annonce mod betaling i bladet: Senior Liv. Vi valgte at takke nej til tilbuddet.

Lars informerede om de nye tiltag der arbejdes med i hans arbejdsområde.

-        Forberedelse til centerrådsdagen d. 31. okt.

Frivillig bygger bro er temaet. Nærmere program følger senere.

-        Hvordan gør vi ” kasserne ” op 

Proceduren for cafeen skal opdateres og præsiceres. Reglerne for de ansatte blev gennemgået.

Lars skal have en beskrivelse af køkkenprojektet (frikadellen) og  priser for at kunne komme videre med sagen.

 

b.    Beboer-pårørende rådet

Køkkenet fungerer godt. Der er tilknyttet en fast læge til Rosenlund, men beboerne kan også vælge deres egen læge. Der er stor fokus på rigtig medicinering.

 

c.    Ældrerådet / seniorrådet

       Budgettet for 2019 skulle sikre uændret service niveau for de ældre.

       Der er ældreråds dagen den 1. oktober.

       Den 19. juni mødes Ældre rådet med socialudvalget.

       Seniorrådet: intet nyt

 

d.    Centerrådets medlemmer / udvalgene.

Svend efterlyste græs på den gamle petangbane. Pedellen har opgaven.

Niels og Jørn informerede om Snejbjerg App. Der var enighed at vi går med på App.

Jørn informerede om at vores hjemmeside vil blive opdateret og

 at programmet for Søndags Cafe er på plads.

Vi besluttede at det kun er frivillige med brugerkort, som kan

Komme med på frivilligtur.

Maling på sten forsøges gennemført, hvis vi kan finde en dato som     vejlederen kan.

 

 

 

2.                Siden sidst, m.m.

Sally har fået en henvendelse om transportmulighed for at komme til banko. Vi forsøger at finde en løsning.

 

 

3.                Evaluering af fødselsdagen og frivillig turen.

                   God fødselsdag med meget fin buffet. Frivillig turen gik også rigtig godt.

 

4.                Kommende arrangementer  - grill aften

                   De sidste detaljer blev besluttet. 47 er tilmeldt

 

5.                Årsprogram

                   De sidste detaljer blev afklaret.                       

6.                Sæson start – Hvem sidder hvor, på åbningsdagen.

                   Opgaverne blev drøftet og bliver endelig besluttet på næste centerrådsmøde.

                   I år kan der også betales med Mobil Pay

 

7.                Centerrådets økonomi, herunder regnskab for centerrådet og café.

                   Økonomien for både centerrådet og cafeen ser godt ud.

 

8.                Nye møde datoer. HUSK kalenderen

                   Onsdag den 15. august kl. 13.00

                   Onsdag den 12. september kl. 13.00

                   Onsdag den 10. oktober kl.13.00

                   Onsdag den 14. november kl. 13.00

                   Onsdag den 19. december kl.13.00

 

9.                Evt.

                   Intet

 

10.              Godkendelse af referat.

                   Referat godkendt

Referent: Niels Pedersen
Evalueringsdagen 17. april 2018 på Rosenlund Aktivi-tetscenter.

Tilstrømningen var stor til dagen – der var dækket op til 80 – men et par styk-ker måtte stå op!!

Det store fremmøde var selvfølgelig et udtryk for interesse for huset.

Men det skyldtes måske også lidt, at vi havde fået borgmester Lars Krarup  til at indlede dagen.

Det var en veloplagt borgmester, der indledte med at sige, at det var 5 år, 5 kg og et par briller siden, han var på Rosenlund sidst.

Lars Krarup startede med at komme med nogle facts om Herning Kommu-ne.

Kommunen er på 132000 hektar –

hvoraf de 5,1 hektar er by. Altså er det en typisk landkommune.

Hjemmeplejen har 26000 besøg pr må-ned.

Der bliver brugt 1 mill om dagen til voksenhandicapområdet og psykiatri-en. Den årlige udgift til Events er på 4 mill kr.

HER- ning

ER

ALLE

MULIGHEDER

ÅBNE

vil gerne være gode til det hele – og har 4 specielle indsatsområder.

EVENTSBY De bedste til ERHVERV

Oplevelsesøkonomi

Den bedste FOLKESKOLE De bedste på de SOCIALE områder

SYGEHUSGRUNDEN:

Borgmesteren kunne fortælle om Sygehusgrunden, at der er ønske om 550 boliger – af forskellig art. Der er ønske om en dagligvarebu-tik og en eller anden form for ud-dannelse.

De ældste bygningen skal bevares

Onkologihuset er foreløbig udlejet  til Regionen for 5 år.

Hvad der ikke bliver solgt af de øvrige bygninger skal nedrives. Pengene er afsat dertil – det må ik-ke blive en spøgelsesby!

Specielt ang. SNEJBJERG.

Lars Krarup pointerede, at vi nok vidste mere end han om byen.

Han kunne dog oplyse, at Snej-bjerg toppede i kommunen med flest solgte byggegrunde i 2017.

Han sluttede af med at hylde FRI-VILLIGHEDEN, der får det muli-ge til at ske. Det er en del af Kom-munens og Snejbjergs DNA

EVALUERINGEN af sæsonen 2017/18

Det har været en god sæson. Der er 250 medlemmer, det største antal hidtil. Der har været flere nye til-tag med succes, bl.a. er et beton-hold startet op, og der har været af-holdt Dame-og Herreaften

Forårsmarkedet var godt besøgt, der var en rigtig god stemning.

Søndagscafeen kører godt - flere frivillige er meget velkomne.

Evalueringsskemaer blev delt ud til de 10 borde. Drøftelserne gik godt, ris og ros kom frem. Der var flere gode forslag for fremtiden, de vil fremover blive drøftet i Center-rådet.

Inger Krogstrup


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

16.07 | 15:58

Hvornår får I det nye program lagt ind? For 2018-19

...
27.10 | 09:51

Rosenlundcentret er i Sydgaden, Snejbjerg
mvh Søren Brogaard

...
26.10 | 21:34

Hvor ligger det i herning

...
07.01 | 12:08

Hvor mange er i på RosenLundCentret?

...
Du kan lide denne side