Nyt fra Centerrådet

Centerrådet

Centerrådet

Rosenlund Centret

Jørn Vestergaard, formand for Centerrådet, Marievej 11, tlf. 97161504.
jorn-vestergaard@privat.dk 
Lisbet Christensen
Tlf: 97161559   og   23611659Svend Bülow, Agerbjerg 101, tlf. 52404006
rs101@city dk

Niels Benndsen Pedersen, Sigkvarteret 29,
 tlf 97162102

Birte Birkely,  Mungårdvænget 9,

tlf. 97161602,

Mail:  birk19@mail.d


Inger Krogstrup,  Vardevej 40

tlf.  97164005

Mail:  krogstrup@privat.dk


Bent E. Hansen

Telefon  22310054

Mads Videbæk, Nr. Tanderupvej 3o
Mail:  lisbyvidebaek@hotmail.com 
Repr. Ældrerådet


Steen Nygaard, Agerbjerg 68 tlf. 97161874
Steennygaard@fiberpost.dk
Repr. Seniorråd SydReferat

               

  Centerrådsmøde 

onsdag d. 16. januar kl. 09.00-11.00

Dagsorden:

 1.      Nyt siden sidst fra:


a.       Herning Kommune / området

Sally: Siden sidst – Lars vil godt være taler.

           Virusprogram til EDB lokalet.

b.      Beboer-pårørende rådet

c.       Ældrerådet / seniorrådet

d.      Centerrådets medlemmer / udvalgene.


2.      Siden sidst – Højskole (7/1) – Søndags cafe´(13/1) – syng med (14/1)


Banko (15/1).


3.      Kommende arrangementer:

Januar – Herre aften (24/1) - Rejseoplevelser (28/1)                                                                                             Februar - Søndags cafe (3/2) - Banko (12/2) – musik eftermiddag (25/2)                                       

Marts -  Søndags cafe (3/3) - Fællesspisning (7/3) Banko (12/) Rejseoplevelser (18/3) – Syng med (25/3)      

                                                                                

4.          Forårs marked – sponsorseddel.


5.          Februar kalender


6.          Centerrådets økonomi.


7.           Godkendelse af referat


                                                               


Referat fra Centerrådsmøde 

onsdag d. 16. januar kl. 09.00-11.00

Deltagere: Jørn-Inger-Sally-Lisbet-Mads-Steen-Svend-Bent-Birte-Niels

Afbud: Lars

1. Nyt siden sidst fra:

a.   Herning Kommune / området

Sally: Siden sidst – Lars vil godt være taler.

           Virusprogram til EDB lokalet.

Lars vil gerne have et oplæg til emnet for talen. Kommunen har ikke et Virusprogram, så vi skal selv sørge for en løsning.

Der er kommet klager over, der trænger til rengøring flere steder i aktivitetscenteret. Den kommunale rengøring laver ikke hovedrengøring. Sally arrangerer en rengøringsdag for frivillige, så vi kan få gjort rent og ryddet op.

Der er Fællessang den 10. april på Holtbjerg, hvor alle aktivitetscentre er inviteret.

  b.      Beboer-pårørende rådet

Intet

c.       Ældrerådet / seniorrådet

På sidste møde blev der igen talt om bybusserne. Mads udleverede en oversigt over planerne for Snejbjerg. Ændringerne sker pr. 30/6 2019.

Ældrerådet blev orienteret om video kommunikation med borgerne.

Seniorrådet var blevet orienteret om hjemmeplejen af Jane Andersen. Fuldtids- og deltidstids beskæftigelse for hjemmehjælperne blev drøftet. Tilkøb af ydelser for ældre er muligt, men bliver ikke brugt ret meget. Afskaffelse af klippekort blev også drøftet, men der arbejdes på nye muligheder.


d.      Centerrådets medlemmer / udvalgene.

Sally har fået forespørgsel på ølbrygning, hvor der produceres færre øl. Sally taler med ølbryggerne om et forslag til næste sæson.

Svend informerede om, at bussen er blevet beskadiget igen. Foreløbig vurdering er 70.000 Kr. for reparation. Der er en selvrisiko på bussen.

 Svend arbejder fortsat på en løsning på ”dupper” på stolene i cafeen.

Jørn informerede om, at Juul Bang Andersen har foræret os et fint fad  som har lokal historisk værdi. Vi skal have fundet ud af hvor det kan placeres.

Der vil også komme en artikel i Rosenbladet med historien om faddet.

 Mona Rasmussen skrev i Rosenbladet artikler med titlen ”Sådan var  der så meget”. Disse artikler er indtalt på bånd, som vi har fået   mulighed for at sælge.

                                          

Siden sidst – Højskole (7/1) – Søndags cafe´(13/1) – syng med (14/1)

Banko (15/1).

Til højskoleeftermiddag var der ca. 105 deltagere, til søndagscafe ca. 30, til syng med ca. 40 og banko også ca. 40 deltagere.

                Kommende arrangementer:

Januar – Herre aften (24/1) - Rejseoplevelser (28/1)                                                                                           

 Februar - Søndags cafe (3/2) - Banko (12/2) – musik eftermiddag (25/2)                                       

Marts -  Søndags cafe (3/3) - Fællesspisning (7/3) Banko (12/) Rejseoplevelser (18/3) – Syng med (25/3)     


Til herreaften er der 20 tilmeldinger lige nu og planlægning er på plads.

Rejseoplevelser,  søndagscafe,  fællesspisning, Banko, rejseoplevelser og syng med  er på plads.

                                                                                             

Forårs marked – sponsorseddel.

Sponsorsedlen blev gennemgået og opgaverne blev fordelt. Sally laver en folder som vi kan aflevere, når vi kontakter sponsorerne. Gevinster skal afleveres senest 1. april.

Februar kalender

Februar kalenderen blev gennemgået.

Centerrådets økonomi.

Der er ikke kommet regnskaber endnu.

Sally har kontrolleret om alle har betalt for medlemskab og deltagelse på hold. Der var flere som havde glemt at få betalt.

Vi har ca. 240 medlemmer nu.

Evt.

Sally har lavet et ”årshjul” som giver et godt overblik over hvornår vore arrangementer afholdes. Måske kan vi fordele arrangementerne bedre. Både på måneder og ugedage.

Godkendelse af referat.

Referat godkendt


Referent: Niels Pedersen


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.11 | 21:26

jeg er født på Tanderupgaard d.30 maj 1940 og vil gerne vide om der stadig er lanbrug på gården? eller skal stedet bruges til andet formål.

...
05.11 | 17:53

Spændende historie. Er gården i dag privatejet?

...
27.10 | 09:51

Rosenlundcentret er i Sydgaden, Snejbjerg
mvh Søren Brogaard

...
26.10 | 21:34

Hvor ligger det i herning

...
Du kan lide denne side