Når ordene forsvinder

Kære læsere af Rosenbladet 

Mit navn er Mette Bech Damsgaard. Jeg er opvokset og bosiddende i Snejbjerg, gift med Claus og mor til et firkløver bestående af Maria og Anna på 19 år samt Lucas og Jacob på 10 år. Jeg er oprindelig uddannet pædagog, men har sidenhen læst logopædi og hermed videreuddannet mig som logopæd.

Jeg er ansat på Center for Kommunikation i Herning og arbejder med borgere med erhvervede hjerneskader.

Min målgruppe i det logopædiske felt er således primært voksne som er ramt af afasi, kognitive kommunikations forstyrrelser, dysartri (lammelser omkring taleorganerne) og Parkinson, men jeg arbejder også med børn med erhvervede hjerneskader under specialiseret rehabilitering.

 Jeg vil nedenfor redegøre for, hvad mit arbejde med afasiramte består af - i mødet med mennesker, som oplever at være udfordret på at deltage i en samtale, læse, skrive og redegøre for egne ønsker og behov.

 Når de kommunikative – og sproglige færdigheder udfordres

At få en blodprop, hjerneblødning eller tumor kan have vidtrækkende konsekvenser for de kommunikative- og sproglige færdigheder, specielt når venstre side af hjernen rammes, hvor talecentreret placerer sig.

At få en blodprop i hjernen kan påvirke evnen til at tale og kommunikere. Disse kommunikative- og sproglige problemer kaldes afasi. Men det er ikke ensbetydende med, at man er mindre begavet. Hele ordforrådet er intakt inde i hovedet, men det føles blot som om, at ordene slår knuder, når de skal bruges i samspil med andre mennesker. Man kan være ramt på færdighederne ved at tale, forstå, læse og skrive.

Forestil dig, at du står i en forretning og skal have hjælp til at finde en bestemt vare. Der kommer ord ud af din mund, men det er ikke de rigtige. Ekspedienten kigger utålmodigt på dig, mens du stammende og mere og mere usammenhængende forsøger at forklare dig. Til sidst opgiver du.
Mon ikke det føles frustrerende? Ydmygende? Eller forestil dig at du ikke længere kan finde vej, da vejskilte og byskilte ikke kan læses!
Situationerne er hverdag for tusindvis af mennesker, der er blevet ramt af en blodprop i hjernen og deraf har fået afasi.

 Afasien kan være:

  • ekspressiv. Det vil sige, at der kan være nedsat evne til at udtrykke sig mundtligt eller skriftligt.
  • impressiv. Det vil sige, at der kan være nedsat evne til at forstå talt og skrevet sprog.

både impressiv og ekspressiv.

Der kan være tale om helt eller delvis tab af sprogfunktionen.

 Henvisning til Center for Kommunikation

Når man har svært ved at tale og har afasi, må man udvikle nye metoder og strategier til at klare sig. Der findes muligheder for at kompensere for de manglende færdigheder og lære at mestre talens brug igen.

Oftest henvises borgeren til mig fra sygehuset inden hjemkomst til eget hjem. Borgerne har typisk været igennem et rehabiliteringsforløb, og tiden er kommet til, at komme hjem i eget hjem eller særlig tilrettelagte boligforhold.

Ved første møde fokuseres på relationen til den afasiramte.  Jeg undersøger og udreder via logopædiske test de kommunikative og sproglige vanskeligheder, hvorefter vi drøfter vedkommendes ønske for, hvad der er mest magtpålæggende at arbejde med.
På baggrund heraf vurderes det, om der er behov for logopædisk undervisning, rådgivning og vejledning til den afasiramte, til de pårørende eller til relevante personalegrupper.

Undervisning

Efterfølgende udarbejdes der, i samarbejde med den afasiramte, mål for de områder, han eller hun skal arbejde med. Undervisningens mål er at udvikle den sproglige kompetence og kommunikationsevnen så optimalt som muligt.
Undervisningen tilrettelægges som eneundervisning, men kan også etableres som holdundervisning, fordi mødet med andre i samme situation er vigtigt for erfaringsudveksling og læring. Jeg varetager både hold- og eneundervisning hvilket opleves som gode supplementer til hinanden. Det ene udelukker ikke det andet.

Kommunikation kræver to
Det er ikke kun afasiramte, der har brug for strategier. Når man bliver ramt på evnen til at kommunikere, bliver netværket også ramt. Nogle oplever, at roller byttes rundt, mens andre oplever at venner falder fra, eller at man som afasiramt trækker sig tilbage fra sociale arrangementer. Det at kommunikere er man to om, så det er et fælles ansvar at forstå hinanden.

Derfor skal der gives god tid til at tale, og det er af stor vigtighed, at man fokuserer og fordyber sig i kommunikationen.  Det vil sige, at man ikke kan lave flere ting på en gang, for så falder den afasiramte fra og kan opleve sig mislykket.

Mange mennesker taler for hurtigt. Og man skal ikke tage ordene ud af munden på de afasiramte. Og man må undgå at gætte, men samtidig være ærlig, hvis man ikke forstår den afasiramtes budskab. Det er bare om at være kreativ i kommunikationen.  Man kan tegne, bruge kropssprog, synge og skrive nogle af de vigtige ord ned på papir, hvilket kaldes samtalestøtte, og der er gode forskningsmæssige resultater for dets virkning.
Et godt råd er at turde, at tilkendegive overfor den afasiramte, at man ved, at de har ordene; men at det føles svært, når de skal bruges. En sådan anerkendelse kan have god effekt for den afasiramtes lyst og motivation for at prøve.

 Center for Kommunikation

Center for Kommunikation leverer ydelser til mennesker med kommunikationshandicap herunder tale, høre, synsproblemer og erhvervet hjerneskade, samt til mennesker med behov for handicapteknologiske hjælpemidler.

Vi er en institution under Herning Kommune, og vi har abonnementsaftaler med alle kommuner i det tidligere Ringkøbing Amt hvilket vil sige Struer, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Holstebro og Herning.

Enhver borger kan rette henvendelse til Center for Kommunikation på tlf. 96284900 og aftale den første kontakt. Alle og enhver må henvende sig. Intet er for småt til at blive taget alvorligt.

 Vær opmærksom

Det er af stor betydning, at der reageres hurtigt i forhold til behandling af blodprop og hjerneblødning.

Symptomerne viser sig ofte som pludselige opståede problemer i den ene side af kroppen. Det kan være lammelser i den ene side af ansigtet, eller manglende kontrol over et ben eller en arm. Andre symptomer er sprogforstyrrelser, tab af dele af synet, svimmelhed og koordinationsproblemer. Derfor er det vigtigt at kende de tre vigtigste symptomer og straks ringe 1-1-2, hvis du oplever et af dem.
STRÆK: Hænger den ene arm?

SNAK: Hænger ordene ikke sammen?

SMIL: Hænger den ene side af ansigtet?

RING 1-1-2

 Faktaboks, Afasi

12.500 danskere bliver hvert år ramt af en blødning eller blodprop i hjernen.
En tredjedel af disse oplever skader i de sproglige områder i hjernen, hvilket gør det svært at bruge sproget og kaldes afasi.
Afasiramte kan have svært ved:

  at finde ord,
  at danne sætninger
  at læse
  at stave
  at forstå andres tale

  at regne

Center for kommunikation i Herning har ni logopæder ansat, som dækker hele det ”gamle” Ringkøbing Amt.
Vi arbejder med afasi, dysartri, parkinsonramte, als-ramte, traumer, udtalevanskeligheder, stemmevanskeligheder, snøvl/læsp, stammen og udredning af ordblinde.

 

Gode råd/ You tube: Giv tid - det hjælper mennesker med et kommunikationshandicap

 Mange tak til Mette, fordi du ville fortælle os om de svære udfordringer, som vi alle kan blive berørt af. 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.04 | 10:56

uenig!

...
29.04 | 10:55

det er ok

...
15.09 | 13:58

Vil I skrive at Mads Bille kommer til Højskoleeftermiddag d. 21.9. Og fortæller om sit liv med musik, og der kan max være 45 deltagere.

...
04.07 | 10:57

Jeg er ikke umiddelbart i besiddelse af viden, der kan bekræfte spørgsmålet.

...
Du kan lide denne side