Iværksættere

Gunnar Christensen

Iværksættere.

Gunnar Christensen

Af Jørn Vestergaard

Tager man ind på Teglvænget i Herning, fin-der man inde på en af stikvejene på begge si-der af vejen nogle fabriksbygninger, hvorpå der af skilte fremgår, at her har firmaet Støv-sugerspecialisten til huse.

Firmaet er etableret og udviklet af Bente og Gunnar Christensen, der bor her i Snejbjerg. Gunnar er en rigtig Snejbjerg-dreng, født og opvokset i byen og søn af tidligere kæmner Aage Christensen, som mange husker fra den tid, hvor der var noget, der hed Snejbjerg kommune.

Gunnar fortæller:

Efter at have taget realeksamen på Snejbjerg skole kom jeg i 1970 i tømrerlære hos Sigvald Larsen i Snejbjerg, og efter endt læretid var jeg ansat i forskellige firmaer i nogle år, bl.a. hos Holger Vistisen i Snejbjerg. Det var uhel-digvis i en tid, hvor der var krise i byggeriet og det betød, at der kunne være arbejde i 14 dage, hvorefter man kunne gå arbejdsløs i lige så lang tid. Det var ikke de mest spændende udsigter og samtidig kom jeg til at tænke på, om det var i den branche, jeg havde min frem-tid. Jeg havde pludselig svært ved at se mig selv kravle rundt på stilladser og hustage re-

sten af min tid på arbejdsmarkedet, og hvor-dan ville det ikke være, når man kom op i 50-60-årsalderen.

Jeg ville prøve noget andet.

Uden anden uddannelse end tømrerfaget, hvad gør man så? Jeg kiggede aviserne igennem for annoncer og opdagede, hvor svært det var, enten var stillingerne for uin-teressante, for krævende eller for langt væk fra Herning. For at gøre mig bedre kvalifi-ceret, begyndte jeg på et aftenkursus i mer-konomuddannelsen, og for at gøre den del af historien færdig, endte det med, at jeg be-stod endda med pæne karakterer.

I mellemtiden så jeg en dag, at støvsuger-forretningen i Fonnesbechgade i Herning søgte en sælger. Jeg tænkte, at den slags havde jeg da overhovedet ingen forstand på, men jeg kunne da altid søge. Jeg kom til min overraskelse til samtale, og selv om jeg bedyrede, at jeg hverken havde forstand på støvsugere eller havde en handelsuddannel-se, endte det med, at jeg fik stillingen. Som Chefen sagde, at al det med uddannelse var han ligeglad med, du er god til at snakke med folk, og det er nok for mig.

Så den 1. september 1979 startede jeg i det nye job.

Som månederne gik, og jeg begyndte at få mere kendskab til markedet, blev jeg des-værre mere og mere utilfreds med jobbet, især fordi det knirkede med samarbejdet med ejeren, idet jeg ikke følte, at vi havde helt samme syn på god forretningsetik.

På en messe i den periode blev jeg imidler-tid kontaktet af salgschefen på Nilfisk, der tilbød mig en stilling hos ham, jeg behøvede blot at ringe til hans direktør, og så ville han garantere, at den sag var i orden. Jeg udbad mig betænkningstid og kontaktede derfor den mand, jeg i realiteten skulle afløse i job-bet for at høre nærmere om, hvad jeg kunne forvente. Manden hed Kaj Johansen og boe-de endda i Herning. Jeg besøgte derfor ham og sad og talte med ham en hel aften. Det viste sig, at grunden til, at han ikke længere var ansat hos Nilfisk, var, at han og to andre var begyndt for dem selv. I deres nyetable-rede firma skulle Kaj Johansen selv tage sig af det nordlige Jylland, mens de to andre, den ene fra Åbenrå skulle dække Sydjyl-land, og den anden fra Næstved skulle tage sig af det øst for Storebælt.

Resultatet på aftenens samtale blev, at Kaj Johansen i stedet tilbød mig en stilling i hans afdeling, og det lød så godt, at jeg be-sluttede at sige "ja tak". For en ordens skyld ringede jeg til Nilfisk for at meddele, at jeg desværre ikke var interesseret i at søge de-res stilling.

D. 1. november 1980 skiftede jeg således til det, der hed "Støvsugerspecialisten". Firma-et havde både en butik i Grønnegade og i Herning Centret. Jeg skulle tage mig af in-dustrimaskinerne.

Nu gik det desværre sådan, at Kaj tre år se-nere blev alvorligt syg, og derfor blev jeg tilbudt at overtage firmaet. Hvordan skulle det kunne lade sig gøre? Jeg havde jo ikke penge til så stor en mundfuld. Men ved ban-kens hjælp og diverse beregninger endte det med, at jeg slog til, og siden har det kørt slag i slag. I starten købte jeg kun varelage-ret og firmanavnet, idet jeg ikke ville blive i Grønnegade. I stedet indrettede jeg butik i Bredgade i Herning på det sted, hvor rense-riet Perawin havde domicil i baggården.

Planen var, at vi så ville bruge vores garage i Snejbjerg som lager. Det viste sig hurtigt, at den plan duede ikke, vores garage var alt for lille, og derfor lejede vi lagerbygninger lidt på skift andre steder, en overgang avlsbyg-ningerne på Munkgaard på Studsgårdvej, idet det var før, den blev indrettet til heldagssko-le. Samtidig opsagde Bente sit kontorjob på Trælasten og indtrådte som medarbejder.

Tiderne har det med at ændre sig, og det blev mere og mere almindeligt, at butikkerne i gå-gaden holdt lange lørdags- og aftenåbninger, og set i lyset af, at vores salg til private kun udgjorde 5% af vores omsætning, var vi no-get trætte af, at vi med vores beliggenhed skulle deltage på disse vilkår. Vi så os derfor om efter en anden beliggenhed.

Valget faldt på Teglvænget, her var der en byggegrund ledig og den lå tilpas nær Snej-bjerg. Så i 1990 flyttede vi hertil i nybyggede lokaler, hvor vi er den dag i dag med både lager, kontor og butik samlet. Vi har senere foretaget udvidelser, i 1993 med en lagerhal og i 1998 med showroom og kantine. I 2008 handlede vi med Kai Fredsø Pedersen og købte grunden på modsatte side af vejen, hvor vi har bygget en større lagerhal, hvilket er nødvendiggjort af, at udstyr og maskiner til industrien kræver meget plads.

Siden starten er vores omsætning og ud-budsmateriale bare vokset og vokset, og efterhånden er der kommet flere kunder til fra det store udland. Det har nødven-diggjort et nyt firmanavn, idet de fleste udlændinge har det svært med ordet "Støvsugerspecialisten", især det danske ø er helt umuligt. Derfor bruger vi i den forbindelse det mere internationalt klin-gende firmanavn "Danduct", og i dag er den del af firmaet blevet skilt ud og kører for sig selv med min svigersøn som salgschef. At han er kommet med i fir-maet har også noget med et generations-skifte at gøre, idet det på et tidspunkt vil blive aktuelt.

Vores støvsugere ligger i prisklassen lige fra 1000 kr til ½ million kr, men så er vi naturligvis ovre i industrimaskiner. Vores udbud gælder ikke bare støvsugere, men også gulvvaskemaskiner, feje- og suge-maskiner og meget andet. Vi har f.eks. siden 1996 haft en rammeaftale med DSB om salg og service i forbindelse med rengøring af togene og på stationer. Lignende aftaler har vi også med Dan-foss, Dong og Arla.

I 2006 overtog vi endvidere afdelingen i Åbenrå og dækker nu hele Jylland. Vi har 10 ansatte, hvoraf de 3 kører i "marken" som sælgere.

Vi fik engang en forespørgsel fra Bo i Struer. På det tidspunkt producerede de et TV, hvor der på kabinettet var en be-stemt farvet foliestrimmel. De døjede med, at der på denne strimmel altid satte sig støv, som ikke så videre præsentabel ud. Kunne vi finde en løsning på proble-met? Jeg foreslog, at vi undervejs på samlebåndet monterede en støvsuger, der arbejdede med trykluft . På Bo var man meget skeptisk, men jeg fik opstillet ap-paraturet og til deres teknikeres og inge-niørers store overraskelse virkede det.

Alt har ikke været lutter lagkage. I 2009 fik jeg konstateret tarmkræft, som hel-digvis blev opdaget i tide. Jeg har i man-ge år været bloddonor, specielt fordi jeg er rhesus negativ. I forbindelse med af-tapningen af blod gjorde man mig op-mærksom på, at min blodprocent var fal-det, hvilket jeg konkluderede måtte have en årsag. Ved efterfølgende lægeundersø-gelser blev sygdommen konstateret og jeg måtte i gang med en større kemokur. Glædeligt nok påvirkede kuren mig ikke mere, end jeg under hele forløbet har kunnet passe mit arbejde. I dag føler jeg mig helt rask, selv om jeg nogen tid end-nu må gå til kontrol.

Alt dette har lært mig at livet ikke bare drejer sig om arbejde, og som tiden er gået er jeg begyndt at trappe lidt ned, og jeg har endda meldt mig ind i Ældresa-gen, og en dag ser I mig nok også som aktiv medspiller på Rosenlund Centret.

Tak til Bente og Gunnar for hjælpsom-hed og gæstfrihed.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

22.01 | 19:42

Snejbjerg Borgerforening har lanceret en ny hjemmeside for Snejbjerg By, hvor du også finder info om borgerforeningen. Besøg siden her: http://snejbjergby.dk

...
17.11 | 22:23

Hehe. Meget sød fortælling om julemanden fortalt på en meget sjov og beskrivende måde. Mon julemands-kostumer.dk kunne levere en juledragt til denne julemand

...
04.11 | 14:41

Jeg vil gerne tilmeldes bridge

...
14.11 | 21:26

jeg er født på Tanderupgaard d.30 maj 1940 og vil gerne vide om der stadig er lanbrug på gården? eller skal stedet bruges til andet formål.

...
Du kan lide denne side