Forside

Tirsdag den 18. april 17

 

 

Tirsdag den 18. april
Knap 40 personer var mødt op for at del-tage i den årlige inspirations- og evalue-ringsdag.
Vi startede dagen med fællessang og morgenbord.
Derefter havde vi inviteret højskolefor-stander Vibeke Lundbo fra Højskolen Skærgården til at komme med et oplæg om ”Livsfaser”.
Hun blev præsenteret som en dame, der ikke ser verden i sort/hvid – men med et meget nuanceret syn på mange ting.
Dette bekræftede hun til fulde.
Hun har en baggrund i både det private og offentlige erhvervsliv og blev hentet til skolen i 2011, hvor den hang – for at sige det pænt – med r …. i vandskor-pen !!
Vibeke Lundbo fortalte først lidt om sko-lens historie. Den blev startet i 1974 af to meget fremtrædende Herning-kvinder. Meta Hareskov, der var formand for sko-len frem til 1984, hvor hun fraflyttede eg-nen og Bitten Damgaard, der stadig er med i bestyrelsen. Skolen blev startet som en Familiehøjskole, der skulle hjælpe kvinder/familier med problemer til at komme videre med livet. Derfor blev det en ”Familiehøjskole” med plads og mu-ligheder for både børn og voksne.
Efter ca. 30 år med samme koncept, måtte der ske forandringer. Det kneb med ele-ver, da kommunerne var begyndt at prio-ritere anderledes og ikke længere sendte børnefamilier. Flere tiltag blev prøvet, men det var svært.
Da Vibeke Lundbo tiltrådte i 2011, be-gyndte hun sammen med bestyrelsen at lave nye handleplaner. De ville koncen-trere sig om det, de var gode til.
Skolen skulle ikke længere være for fami-lier, men for enkeltpersoner. Fokus skulle være på mennesker, der var ved at ændre livsfase, og som måske havde brug for et lille løft.
Eleverne kan nu vælge mellem to linjer:
Livsstilslinjen, der er for elever, der øn-sker at tabe sig, og der lægges fokus på både krop og kost.
Trivselslinjen, er for elever, der vil arbej-de med personlig udvikling for at skabe trivsel for sig selv og sine omgivelser.

Fakta i dag:
Fra 14 elever i 2011 til 56 elever, der alle bor på eneværelser.
Elever fra 18 til 80 år
Elever fra alle sociale lag
Kurser med varighed af mindst 6 og højst 24 uger
Torsdagsarrangementer for hele egnen med spisning, foredrag og syng med.
Vibeke Lundbo var et spændende og inspire-rende bekendtskab, der klart lod skinne igen-nem, at vi skal ta vare på os selv og hinan-den. Hun illustrerede det bl.a.med et lille digt af Benny Andersen:
Robust dilemma.
ÅH, gid mit helbred var skrøbeligt!
Tænk hvis jeg hang med hjertet
snappede efter vejret
og ofte tog mig til maven.
Så ville jeg værne om helbredet,
passe på hvad jeg spiste og drak
gå lange ture i al slags vejr
og leve asketisk og længe.
Men mit helbred er alt for robust,
så jeg undergraver det dagligt
med lumske spiser og alkohol
med røg og megen glæde.
Jeg tåler det hele, så derfor har jeg
nok ikke langt igen.
Men tænk hvis mit helbred var skrøbeligt -
så ville jeg være sund!
Så var tiden inde til at evaluere på den for-gangne sæson og komme med nye ønsker.
Sidste år kom der forslag om tre nye tiltag:
Ølbrygning – Krolf og Musikefter-middage.
Alle tre aktiviteter blev sat i gang og har væ-ret store succeser, der fortsætter den kom-mende sæson. Dette er især sket, fordi der er nogle ildsjæle, der står i spidsen for aktivite-terne. Tak for det !!
Der kom mange gode forslag på bordet, eks.: ”Makkerdag” – Dameaften – Herreaften
Vinsmagning – Færdselskursus – Gospelkor. Det var også fremme, at vi skal være bedre til at annoncere, ta godt imod nye brugere, måske lave kørselsordninger.
Det er godt med nye ideer, men det, der næ-sten altid mangler, er frivillige ledere, så kom frit frem.
Inger Krogstrup

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

25.03 | 19:38

kan du lave en nærmere analyse af novellen "hejren", har lidt svært ved at forstå handlingen, tak på forhånd

...
28.01 | 08:42

Hej jeg har en crosser stående, som ikke bliver brugt mere. Sælger I sådan een, da vi vil gerne af med den

...
27.10 | 09:51

Rosenlundcentret er i Sydgaden, Snejbjerg
mvh Søren Brogaard

...
26.10 | 21:34

Hvor ligger det i herning

...
Du kan lide denne side