Rosenlund Centrets hjemmeside

             Rosenlund Centret, Sydgaden 8, Snejbjerg
                                          7400 Herning. Tlf. 96285555

Her kan du glæde dig
til at læse om et
CENTER MED SUCCES,
hvor ældre fra byen og omegnen
henter mange gode oplevelser!Læs om centret herunder - eller klik
på panelet til venstre og vælg et emne !
Rosenlund Centret
danner rammen om aktiviteter
og samvær

Centret ønsker at være
det aktive centrum, der samler
pensionister i lokalområdet
til fælles oplevelser
og livsbekræftende samvær


Hjemmesidens forsidetegning: Piet Nieboer, 1998

- Kom og kig ind på ROSENLUND CENTRETKig ind på Rosenlund Centret:

- hvis du måske er kommende bruger, og vil benytte dig af et eller flere af de mange tilbud på centret.

- eller hvis du blot er interesseret i
en rundvisning. Kontakt da et af brugerrådets medlemmer.

Rosenlund Centret er også udstillinger
En billedserie er bl.a. udstillet på førstesalen
i Rosenlund Centret, i biblioteket
og i centrets cafeteria.
Alle er velkomne til at bese
udstillingen i centrets åbningstid.
Kunstudvalget planlægger 5 kunstudstillinger om året på Rosenlund Centret.


Nyt fra områdetTillykke

Rie og Jørn Vestergaard 

Guldbryllup 25.3.2017

.


 Af Jørn Vestergaard

Plejehjemspladser

For et par år siden lukkede kommunen af sparehensyn 4 plejehjemspladser på Rosenlund. Efter opfordring blev plad-serne i fjor genåbnet, og de har allerede i lang tid igen været besatte. Det er glæ-deligt, at plejecentret igen bliver udnyt-tet fuldt ud, og det er især godt for de beboere, der ønsker at tilbringe deres ældre dage netop her.

Tiden har udviklet sig i en yderligere god retning, idet vores plejeafdelingsle-der, Ulla Kristensen, efter at have skul-let lede afdelingerne i både Aulum og Snejbjerg igen er kommet tilbage for kun at være på Rosenlund. Det er et stort plus, at hun nu udelukkende skal koncentrere sig om et sted og kan være til stede på vort center i langt mere tid.

Der har før jul været forlydender om, at køkkenerne på kommunens plejehjem skulle genåbne. I hvor stort omfang det kommer til at gælde og om det også indbefatter Rosenlund, er her i skriven-de stund uvist. Det ville være godt, om det kunne blive en realitet, så huset igen blev præget af køkkentravlhed og duf-ten af frisklavet mad.

Forårsmarked.

D. 1. april afholder vi det årlige for-årsmarked, hvor resultaterne af vinte-rens aktiviteter på de hold, der produce-rer ting, der kan udstilles, bliver vist frem.

Udstillingen vil vidne om den store kre-ativitet, der udfolder sig på vort center under kyndig vejledning af vore mange frivillige.

Som noget nyt vil vort hold i øl-brygning uddele smagsprøver af nogle af deres produkter, der har stået til gæ-ring og lagring her i vintermånederne. Det er vi mange, der vil glæde os til.

Der bliver ligeledes lejlighed til at gøre et indkøb i salgsboderne, og for de spil-lelystne er der rig lejlighed til at prøve lykken i tombolaen og ved lynbanko.

I formiddagens løb vil der være fælles-sang og vore dygtige linedance-piger vil give en lille opvisning i deres kun-nen.

Alt dette kan kun lade sig gøre takket være vore sponsorer, og vi håber, der vil blive taget godt imod de frivillige, når de i de næste uger kommer rundt for at indsamle gevinster til tombolaen .

Inspirations- og evalueringsdag

afholdes tirsdag d. 18. april kl. 9.00 – 11.00

Program med ca-tider:

9.00: Velkomst og morgenbord med ost og pålæg

9.20: Forstander På familiehøjskolen i Skærbæk, Vibeke Lundbo, holder et fo-redrag om livskvalitet som oplæg til da-gens videre drøftelser.

10.00: Evaluering af sæsonen med både ris og ros og fremsættelse af nye ideer.

Tilmelding i informationen, når tiden nærmer sig.

Spilledag

Den traditionelle spilledag mellem cen-trene i Lind, Hammerum, Sunds og Snejbjerg afholdes onsdag d. 3. maj med Rosenlund som vært.

Dagen starter kl. 9.00 med morgenkaffe på centret, hvorefter der dystes i disci-plinerne whist, canasta, pool, billard, bob, bridge, petanque og kroket.

13.00 – 14.00: Frokost og pokalover-rækkelse i Kirkely

Vi håber, at de spillelystne vil være be-hjælpelig med at få sat holdene på en god måde, så vi kan hjemtage nogle af pokalerne.

Nyt medlem af centerrådet.

Valget til centerrådet faldt sådan ud, at et af vore kendte ansigter på Rosenlund, Lisbeth Christensen, er blevet nyvalgt.

Her fortæller hun lidt om, hvad der ligger til baggrund for hendes beslutning.

Her i foråret træder jeg ind som nyt medlem af centerrådet på Rosenlund. Det skete efter opfordring, og efter nogen betænkningstid sagde jeg ja.

Jeg glæder mig til at komme i gang og hå-ber at kunne leve op til forventningerne. Jeg vil helst se på det gode i folk og tænke posi-tivt, og på den måde bidrager man bedst

I forvejen er jeg sammen med Ella Mørup frivillig i krolf, som er et spil, der både er fornøjeligt og som har lært mig en masse nye mennesker at kende.

Når jeg har meldt mig som frivillig i krolf og nu også i centerrådsarbejdet, er det også fordi jeg går ind for Snejbjerg og gerne vil

gøre noget for, at vi i vores del af

kommunen stadig har noget at byde ind med.

Jeg er født i Vraa i Vendsyssel og boede med mine forældre i Nordjylland til jeg blev gift i 1967. På grund af min mands ar-bejde flyttede vi straks til Snejbjerg og her har jeg boet lige siden.

Jeg var heldig at få arbejde på kontoret hos Søren Knudsen i Gjellerup og her var jeg i 44 år til jeg gik på pension.

Jeg havde den sorg at miste min mand i 2009, men fortsatte med at arbejde til 2012.

Mine to sønner og børnebørn bor heldigvis i nærområdet, i henholdsvis Kibæk og Ilskov.

I centerrådet glæder vi os til at inddrage Lisbeth i centerrådsarbejdet og byder hen-de velkommen

Jørn Vestergaard


Adresser og telefonnumre

Adresser og telefonnumre
i forbindelse med
Rosenlund Centret
og Rosenbladet

Rosenlundcentret:
Rosenlund Centret, Sydgaden 8, Snejbjerg
7400 Herning. Tlf. 96285555

Centerrådet
Rosenlund Centret:
 


Jørn Vestergaard, formand for Centerrådet, Marievej 11, tlf. 97161504.
jv@rosenlundcentret.dk

Lisbet Christensen

Tlf: 97161559   og   23611659

 mail: lisbchrist@gmail.com


Kristian Nielsen, sekretær, Gødstrup Søvej, tlf. 51942812

kristiannielsen@fibermail.dk  

Svend Bylow, Agerbjerg 101, 7400 Herning

tlf. 52404006

rs101@city.dk


Birte Birkely,  Mungårdvænget 9,

tlf. 97161602,

Mail:  birk19@mail.d


Inger Krogstrup,  Vardevej 40

tlf.  97164005

Mail:  krogstrup@privat.dk

Niels Bennedsen Pedersen, Sigkvarteret 29,
tel.97162102
7400 Herning

Sten Nygaard, Agerbjerg 68, tlf. 97161874
Steennygaard@fiberpost.dk
Rep. Seniorråd Syd

Mads Videbæk, Nr. Tanderupvej 3o
Mail:  lisbyvidebaek@hotmail.com  
Repr. Ældrerådet


Kvartalsbladet Rosenbladet
og Rosenlund Centrets hjemmeside:


rosenbladet@rosenlundcentret.dk
Ansvarshavende redaktør: 
Jørn Vestergaard, Marievej 11, tlf. 97161504.
jorn-vestergaard@privat.dk
 


- et blad, der fortæller mere..!


Rosenbladet
Der udkommer et kvartalsblad omkring Rosenlund Centret.
Dette blad fortæller om kommende aktiviteter, nyheder, interviews og meget mere:

Rosenbladet
- et blad, der fortæller mere...!


Rosenbladet kan afhentes flere steder i byen, hvor der er opsat smarte standere. Nu er der mulighed for at tage et gratis blad hos , Rema 1000, Snejbjerg genbrug og naturligvis i Rosenlund Centret.

Gå på nettet! Klik dig frem til Rosenbladet!

Det er let! Vores hjemmeside hedder slet og ret:
www.rosenlundcentret.dk

- Læs artikler og se billeder på Rosenlund Centrets hjemmeside. Fortæl det til venner og bekendte; der er jo computer/internet i snart sagt hvert hjem.
- Altså: Vi ses på www.rosenlundcentret.dk

PR-udvalget består af:
Kristian Nielsen
Aksel Møller Pedersen
Inge Krogstrup
Ole Pedersen

Åge Markussen

Asta Hansen
Jørn Vestergaard


Ansvarshavende redaktør:
Jørn Vestergaard

 

Indlæg til bladet sendes eller afleveres på Rosenlund Centret .

Kuverten bedes mærket ROSENBLADET”.

Indlæg kan også mailes til bladet på adressen

jorn-vestergaard@privat.dk    


Gode ideer
Har du gode ideer til nye aktiviteter eller arrangementer
på Rosenlund Centret, eller har du forslag til,
hvordan vi kan forbedre dagligdagen,
så kontakt et af medlemmerne i centerrådet
eller 
Aktivitetskordinator Sally Mikkelsen Telefon: 3057 3064


Hør om
hvordan du kan blive frivillig på Rosenlund Centret, og hvad det indebærer.
Vi har brug for frivillige til mange forskellige opgaver,
så hvis du synes, du har noget at »give«, er du velkommen!


Konstruktion og indkodning:
Søren Brogaard
s.k.brogaard@privat.dk


Billeder med minder - !

Det er altid herligt at se
tilbage på glade sommerminder fra
år tilbage!


Se en broget buket af billeder fra
begivenheder på Rosenlund Centret
Klik her: http://www.rosenlundcentret.dk/27479712

Ligger du inde med (gamle eller nyere) billeder fra begivenheder på Rosenlundcentret, modtager hjemmesiden dem med glæde og tak!
F.eks. skulle der eksistere fotos fra byggeriet  og indvielsen af Rosenlundcentret - kender du noget til, hvor disse billeder er?


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Verner Olesen | Svar 22.06.2014 12.53

Interresante artikler godt skrevet

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.02 | 16:48

Tak til Else Krarup, fordi hun mindes min gamle kollega Erling så smukt, respekt for det, han var nemlig er rigtig god kollega man kunne stole på!

...
26.09 | 19:22

Lever Rolan Petit endnu? Det er nogle år siden, jeg sidst var der

...
28.04 | 13:42

Hej svend jeg er vel ikke så heldig at du har rugeæg af stor gul orpington og at du også har mod på at sende dem. Jeg kunne godt bruge 20 stk. Lige inden pinse.

...
07.01 | 12:08

Hvor mange er i på RosenLundCentret?

...
Du kan lide denne side