Rosenlund Centrets hjemmeside

             Rosenlund Centret, Sydgaden 8, Snejbjerg
                                          7400 Herning. Tlf. 96285555

Her kan du glæde dig
til at læse om et
CENTER MED SUCCES,
hvor ældre fra byen og omegnen
henter mange gode oplevelser!Læs om centret herunder - eller klik
på panelet til venstre og vælg et emne !
Rosenlund Centret
danner rammen om aktiviteter
og samvær

Centret ønsker at være
det aktive centrum, der samler
pensionister i lokalområdet
til fælles oplevelser
og livsbekræftende samvær


Hjemmesidens forsidetegning: Piet Nieboer, 1998

- Kom og kig ind på ROSENLUND CENTRETKig ind på Rosenlund Centret:

- hvis du måske er kommende bruger, og vil benytte dig af et eller flere af de mange tilbud på centret.

- eller hvis du blot er interesseret i
en rundvisning. Kontakt da et af brugerrådets medlemmer.

Rosenlund Centret er også udstillinger
En billedserie er bl.a. udstillet på førstesalen
i Rosenlund Centret, i biblioteket
og i centrets cafeteria.
Alle er velkomne til at bese
udstillingen i centrets åbningstid.
Kunstudvalget planlægger 5 kunstudstillinger om året på Rosenlund Centret.


- et blad, der fortæller mere..!


Rosenbladet
Der udkommer et kvartalsblad omkring Rosenlund Centret.
Dette blad fortæller om kommende aktiviteter, nyheder, interviews og meget mere:

Rosenbladet
- et blad, der fortæller mere...!


Rosenbladet kan afhentes flere steder i byen, hvor der er opsat smarte standere. Nu er der mulighed for at tage et gratis blad hos , Rema 1000, Snejbjerg genbrug og naturligvis i Rosenlund Centret.

Gå på nettet! Klik dig frem til Rosenbladet!

Det er let! Vores hjemmeside hedder slet og ret:
www.rosenlundcentret.dk

- Læs artikler og se billeder på Rosenlund Aktivitetshus hjemmeside. Fortæl det til venner og bekendte; der er jo computer/internet i snart sagt hvert hjem.
- Altså: Vi ses på www.rosenlundcentret.dk

Tilmelding på www.aktivherning.dk

PR-udvalget består af:

Frede Andersen
Inger Krogstrup
Ole Pedersen

Åge Markussen

Asta Hansen
Jørn Vestergaard


Ansvarshavende redaktør:
Jørn Vestergaard

 

Indlæg til bladet sendes eller afleveres på Rosenlund Centret .

Kuverten bedes mærket ROSENBLADET”.

Indlæg kan også mailes til bladet på adressen

jorn-vestergaard@privat.dk    


Gode ideer
Har du gode ideer til nye aktiviteter eller arrangementer
på Rosenlund Centret, eller har du forslag til,
hvordan vi kan forbedre dagligdagen,
så kontakt et af medlemmerne i centerrådet
eller 
Aktivitetskordinator Sally Mikkelsen Telefon: 96285563


Hør om
hvordan du kan blive frivillig på Rosenlund Centret, og hvad det indebærer.
Vi har brug for frivillige til mange forskellige opgaver,
så hvis du synes, du har noget at »give«, er du velkommen!


Konstruktion og indkodning:
Aage Markussen

aagemarkussen@fiberpost.dk


Billeder med minder - !

Det er altid herligt at se
tilbage på glade sommerminder fra
år tilbage!


Se en broget buket af billeder fra
begivenheder på Rosenlund Centret
Klik her:
http://www.rosenlundcentret.dk/27479712

Ligger du inde med (gamle eller nyere) billeder fra begivenheder på Rosenlundcentret, modtager hjemmesiden dem med glæde og tak!
F.eks. skulle der eksistere fotos fra byggeriet  og indvielsen af Rosenlundcentret - kender du noget til, hvor disse billeder er?


Velkommen til vores hjemmeside

Privatlivspolitik for Aktivitetscentre og huse, Herning Kommune.

Gældende for: Aktivitetscentre og huse i Herning Kommune

Dato for seneste Ajourføring af dokumentet: 14.03.19

 

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

 

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevant og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er relevante – eller når du beder os om det.

 

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Aktivitetscentre og huse i Herning Kommune er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Ved spørgsmål om Aktivitetscentre og huse i Herning Kommune`s privatlivspolitik kan du altid kontakte det lokale center jf. nedenstående oversigt:

 

De 8 aktivitetscentre:

Aktiv Centret, Herning

Aktivitetscenter Fuglsangsø, Tjørring

Engholmcentret, Sdr. Felding

Koloritten Aktivitetscenter, Herning

Lind Aktivitetscenter, Lind

Sunds Aktiv Center, Sunds

Toftebo Aktivitetscenter, Hammerum

Ågården Aktivitetscenter, Vildbjerg

 

De 4 aktivitetshuse:

7éren Aktivitetshus, Haderup

Holtbjerg Aktivitetshus, Herning

Kastaniegården Aktivitetshus, Aulum

Rosenlund Aktivitetshus, Snejbjerg

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 

Medlemsoplysninger

         Almindelige personoplysninger som: Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og

fødselsdato

         Indmeldelsesdato

Oplysninger om frivillige

         Almindelige personoplysninger som: Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og

fødselsdato

         Udfyldt frivilligerklæring mhp. forsikring, tavshedspligt samt dato på opstart som frivillig

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi indsamler kun oplysninger vi får fra dig via:

         Tilmelding på Conventus

         Udfyldelse af frivilligerklæring

 

Aktivitetscentre og huse i Herning Kommune`s formål med behandling af medlemmers personoplysninger

         At behandle medlemsoplysninger – herunder opkrævning af medlemskab og bruger-

betaling

         At udsende nyhedsbreve og SMS beskeder vedr. relevante orientering og arrangementer

         At kunne udskrive holdlister til holdet igangsætter

         At kunne udskrive medlemslister i forbindelse med centerrådsvalg

 

Aktivitetscentre og huse i Herning Kommune`s formål med behandling af frivilliges personoplysninger

         At behandle medlemsoplysninger – herunder opkrævning af medlemskab og bruger-

betaling

         At udsende nyhedsbreve og SMS beskeder vedr. relevante orientering og arrangementer

         At kunne registrere indsatsen mhp. forsikring og tavshedspligt.

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine oplysninger, sker det alene på baggrund af Aktivitetscentre og huse i Herning Kommune`s berettigede og legitime interesser som er:

         At håndtere dine medlemsrettigheder fx i forbindelse med valg til centerråd.

         At du kan overholde dine forpligtelser som medlem, herunder betaling af medlemskab og brugerbetaling.

         At du kan holde dig orienteret om nyheder og arrangementer.

 

Samtykke

Ved behandling af dine oplysninger til formål som ikke er beskrevet ovenfor, vil Aktivitetscentre og huse i Herning Kommune til enhver tid indhente dit samtykke.

 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage, ved at give os besked om det.

 

Videregivelse af dine oplysninger

Aktivitetscentre og huse i Herning Kommune videregiver ikke oplysninger om dig til andre udenfor    Aktivitetscentre og huse i Herning Kommune – fx til markedsføring uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine oplysninger

Aktivitetscentre og huse i Herning Kommune har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder.

         Som medlem/frivillig oprettet i Conventus slettes dine oplysninger i Conventus efter indeværende år + et år, hvis du ophører som medlem

         Frivilligerklæringer makuleres ved ophør som frivillig

 

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. Persondataforordningen en række rettigheder:

         Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser om i denne privatlivspolitik (som institution har vi oplysningspligt)

         Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)

         Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)

         Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring

 

Du kan gøre brug af sine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst i denne privatlivspolitik.

 

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringerne eller sletter så hurtigt som muligt.

 

Du kan indgive klage til tilsynsenheden – Datatilsynet – over behandling af dine oplysninger.

 

 

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre privatlivspolitikken. Når vi ændre privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil dette fremgå af husenes opslagstavler og andre vanlige informationskilder.

 

Den til enhver tids gældende privatlivspolitik er tilgængelig http://www.aktiv.herning.dk/

og aktivitetscentre og husenes opslagstavler.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Kurt antonsen | Svar 26.10.2017 21:34

Hvor ligger det i herning

Søren Brogaard 27.10.2017 09:51

Rosenlundcentret er i Sydgaden, Snejbjerg
mvh Søren Brogaard

Verner Olesen | Svar 22.06.2014 12:53

Interresante artikler godt skrevet

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.04 | 10:56

uenig!

...
29.04 | 10:55

det er ok

...
15.09 | 13:58

Vil I skrive at Mads Bille kommer til Højskoleeftermiddag d. 21.9. Og fortæller om sit liv med musik, og der kan max være 45 deltagere.

...
04.07 | 10:57

Jeg er ikke umiddelbart i besiddelse af viden, der kan bekræfte spørgsmålet.

...
Du kan lide denne side