Rosenlund Centrets hjemmeside

             Rosenlund Centret, Sydgaden 8, Snejbjerg
                                          7400 Herning. Tlf. 96285555

Her kan du glæde dig
til at læse om et
CENTER MED SUCCES,
hvor ældre fra byen og omegnen
henter mange gode oplevelser!Læs om centret herunder - eller klik
på panelet til venstre og vælg et emne !
Rosenlund Centret
danner rammen om aktiviteter
og samvær

Centret ønsker at være
det aktive centrum, der samler
pensionister i lokalområdet
til fælles oplevelser
og livsbekræftende samvær


Hjemmesidens forsidetegning: Piet Nieboer, 1998

- Kom og kig ind på ROSENLUND CENTRETKig ind på Rosenlund Centret:

- hvis du måske er kommende bruger, og vil benytte dig af et eller flere af de mange tilbud på centret.

- eller hvis du blot er interesseret i
en rundvisning. Kontakt da et af brugerrådets medlemmer.

Rosenlund Centret er også udstillinger
En billedserie er bl.a. udstillet på førstesalen
i Rosenlund Centret, i biblioteket
og i centrets cafeteria.
Alle er velkomne til at bese
udstillingen i centrets åbningstid.
Kunstudvalget planlægger 5 kunstudstillinger om året på Rosenlund Centret.


Nyt fra området


 Af Jørn Vestergaard

Fin sæsonstart

Hvor vi allerede er langt inde i den nye sæson, kan vi konstatere, at vi har haft en rigtig god sæsonstart. Medlemstallet er nær ved at sætte rekord, og det skyl-des bl.a. de nye tilbud, der er kommet med i årsprogrammet.

Her tænkes der først og fremmest på krolf og slægtsforskning. I førstnævnte er der hele 27 deltagere, der under Lisbeth Chistensen’s og Ella Mørup’s ledelse trofast møder op i næsten al slags vejr. I slægtsforskning er der faktisk venteliste på at komme med på et af de to hold, der kører hver mandag og tors-dag formiddag. Ingen tvivl om, at det er en gevinst, at vi har fået Leif Sepstrup tilbage som vejleder på holdene. Interessen for at få noget at vide om vore aner er åbenbart stor.

Også på de fleste andre hold har tilslutningen været tilfredsstillende. Kun et tilbud ud af de mange har vi måttet op-give på grund af for ringe interesse.

Udover holddeltagelsen kan vi også glæde os over den store interesse, der har været for at deltage i de flere arran-gementer.

Den gode tilslutning skyldes i høj grad vore dygtige frivillige vejledere. Stor ros til dem.

Sundhedsdagen

Det er dagen, hvor alle over 65 år kun-ne få gratis influenzavaccination. Det blev i år afholdt d. 7. oktober og rigtig mange havde fundet vej til Rosenlund Centret for at få det lille stik, der gerne skulle være en gardering mod at blive smittet.

Når vi også kalder det ”Sundhedsdag”, er det fordi vi kobler andre servicefunk-tioner på arrangementet. I år havde vi besøg af osteoporoseforeningen, Mad-service Herning og Borgerservice. Der var stor interesse i at få vejledning, ikke mindst hos Borgerservice, hvor den nye digitalisering som bindeled til borgerne gav anledning til flere spørgsmål.

Ny aktivitetskoordinator

Her i efteråret er der sket det, at vores aktivitetskoordinator, Bente Bjerrehus, har fået andet arbejde inden for det kommunale regi.

Det betyder, at hun pr. 1. januar forlader stillingen på Rosenlund.

Vi havde da håbet, at Bente ville vedblive at være i sin nuværende stilling, for hun har virkelig gjort en stor indsats på centret i den korte tid, hun har været her. Vi vil komme til at savne hende og hendes ligefremme og venlige måde at klare tingene på.

Vi respekterer naturligvis hendes beslutning og ønsker hende held og lykke i hendes nye arbejde på centret i Lind.

Stor tak til Bente for det, du har betydet for Rosenlund.

I stedet for Bente er Sally Mikkelsen blevet ansat i hendes stilling. Vi hilser hende velkommen og glæder os til det fremtidige samarbejde.

Valg til centerrådet.

Der skal i det nye år afholdes valg til center-rådet. Ifølge vedtægterne skal der i ulige år vælges 3 medlemmer og i lige år 4. Valget gælder for en toårig periode. Kandidater til at opstille til valget skal indgives senest 1. fe-bruar, og ethvert medlem af centret kan op-stille eller blive foreslået af andre. Efter nytår vil der i forhallen være fremlagt opstillings-blanketter, hvor enhver kandidat med sin un-derskrift erklærer sig indforstået med opstil-lingen.

Selve valget mellem de foreslåede kandidater afholdes i løbet af februar måned.

I året 2017 skal der altså vælges 3 medlem-mer.

På valg er denne gang:

Grethe Kirkegaard (modtager ikke genvalg)

Niels Pedersen (modtager genvalg)

Svend Bülow (modtager genvalg)

Der skal således vælges mindst et nyt med-lem.

De 4 medlemmer, der ikke er på valg i denne omgang er:

Birte Birkely

Inger Krogstrup

Kristian Nielsen

Jørn Vestergaard

Adresser og telefonnumre

Adresser og telefonnumre
i forbindelse med
Rosenlund Centret
og Rosenbladet

Rosenlundcentret:
Rosenlund Centret, Sydgaden 8, Snejbjerg
7400 Herning. Tlf. 96285555

Centerrådet
Rosenlund Centret:
 


Jørn Vestergaard, formand for Centerrådet, Marievej 11, tlf. 97161504.
jv@rosenlundcentret.dk

Grethe Kirkegaard, Stensbjergkvarteret 16,  tlf. 97161653
GK22@live.dk .

Kristian Nielsen, sekretær, Gødstrup Søvej, tlf. 51942812

kristiannielsen@fibermail.dk  

Svend Bylow, Agerbjerg 101, 7400 Herning

tlf. 52404006

rs101@city.dk


Birte Birkely,  Mungårdvænget 9,

tlf. 97161602,

Mail:  birk19@mail.d


Inger Krogstrup,  Vardevej 40

tlf.  97164005

Mail:  krogstrup@privat.dk

Niels Bennedsen Pedersen, Sigkvarteret 29,
tel.97162102
7400 Herning

Sten Nygaard, Agerbjerg 68, tlf. 97161874
Steennygaard@fiberpost.dk
Rep. Seniorråd Syd

Mads Videbæk, Nr. Tanderupvej 3o
Mail:  lisbyvidebaek@hotmail.com  
Repr. Ældrerådet


Kvartalsbladet Rosenbladet
og Rosenlund Centrets hjemmeside:


rosenbladet@rosenlundcentret.dk
Ansvarshavende redaktør: 
Jørn Vestergaard, Marievej 11, tlf. 97161504.
jv@rosenlundcentret.dk 
 


Spørgsmål vedrørende aktiviteter kan stilles via E-mail til: aktiviteter@rosenlundcentret.dk  - et blad, der fortæller mere..!


Rosenbladet
Der udkommer et kvartalsblad omkring Rosenlund Centret.
Dette blad fortæller om kommende aktiviteter, nyheder, interviews og meget mere:

Rosenbladet
- et blad, der fortæller mere...!


Rosenbladet kan afhentes flere steder i byen, hvor der er opsat smarte standere. Nu er der mulighed for at tage et gratis blad hos Super Spar, Rema 1000 og Snejbjerg Hallen - og naturligvis i Rosenlund Centret.
Denne ordning har virkelig været en succes, men også lidt dyr, idet bladene ryger som varmt brød...
Derfor:
Gå på nettet! Klik dig frem til Rosenbladet!

Det er let! Vores hjemmeside hedder slet og ret:
www.rosenlundcentret.dk

- Læs artikler og se billeder på Rosenlund Centrets hjemmeside. Fortæl det til venner og bekendte; der er jo computer/internet i snart sagt hvert hjem.
- Altså: Vi ses på www.rosenlundcentret.dk

PR-udvalget består af:
Kristian Nielsen
Aksel Møller Pedersen
Inge Krogstrup
Ole Pedersen
Jørn Vestergaard


Ansvarshavende redaktør:
Jørn Vestergaard

 

Indlæg til bladet sendes eller afleveres på Rosenlund Centret .

Kuverten bedes mærket ROSENBLADET”.

Indlæg kan også mailes til bladet på adressen

rosenbladet@rosenlundcentret.dk  


Gode ideer
Har du gode ideer til nye aktiviteter eller arrangementer
på Rosenlund Centret, eller har du forslag til,
hvordan vi kan forbedre dagligdagen,
så kontakt et af medlemmerne i centerrådet
eller Bente Bjerrehus telf. 30573064

.

Hør om
hvordan du kan blive frivillig på Rosenlund Centret, og hvad det indebærer.
Vi har brug for frivillige til mange forskellige opgaver,
så hvis du synes, du har noget at »give«, er du velkommen!


Konstruktion og indkodning:
Søren Brogaard
s.k.brogaard@privat.dk


Billeder med minder - !

Det er altid herligt at se
tilbage på glade sommerminder fra
år tilbage!


Se en broget buket af billeder fra
begivenheder på Rosenlund Centret
Klik her: http://www.rosenlundcentret.dk/27479712

Ligger du inde med (gamle eller nyere) billeder fra begivenheder på Rosenlundcentret, modtager hjemmesiden dem med glæde og tak!
F.eks. skulle der eksistere fotos fra byggeriet  og indvielsen af Rosenlundcentret - kender du noget til, hvor disse billeder er?


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Verner Olesen | Svar 22.06.2014 12.53

Interresante artikler godt skrevet

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.02 | 16:48

Tak til Else Krarup, fordi hun mindes min gamle kollega Erling så smukt, respekt for det, han var nemlig er rigtig god kollega man kunne stole på!

...
26.09 | 19:22

Lever Rolan Petit endnu? Det er nogle år siden, jeg sidst var der

...
23.06 | 23:52

Til Mona Svarre Rasmussen der er opvokset i Smedebæk. Jeg bor i et lille hus midt i Smedebæk. Har du mon billeder af byen og husene fra din barndom/ungdom?

...
28.04 | 13:42

Hej svend jeg er vel ikke så heldig at du har rugeæg af stor gul orpington og at du også har mod på at sende dem. Jeg kunne godt bruge 20 stk. Lige inden pinse.

...
Du kan lide denne side